Mnozí nerozumí tomu, proč je při úsilí o zastavení umělých potratů zároveň třeba důrazně odmítat antikoncepci. Proč je rozšíření antikoncepce naopak příčinou masového zabíjení dětí před narozením? Vždyť se to zdá jasné: Zlé je počít nechtěné dítě a antikoncepce tomu zabrání. Realitou je však jiná rovnice: Antikoncepce dává falešnou jistotu, ta vede k promiskuitě a tím k potratům a pohlavním nemocem. Početí dítěte není žádným zlem. Zlé je rozhodnutí, že dítě, které dostalo život, odmítám. Neexistuje „nechtěné dítě“. Jsou však někteří, kteří dítě nechtějí. Příčinou potratů není dítě, ale sobectví. Antikoncepce staví dítě do role nepřítele, před kterým je nutné

Čítať ďalej


Velkým tématem kongresu INER byla zpráva, že německá biskupská konference schválila postkoitální „antikoncepci“. Příčinou byl případ ženy po znásilnění, která hledala pomoc v katolické nemocnici v Kolíně nad Rýnem. Žena byla odmítnuta, ne proto, že byla nemocnice katolická, ale protože neměla vybavení pro forenzní testy po znásilnění; k tomu jsou určeny zvláštní nemocnice, většinou univerzitní. Média nicméně zahájila velkou kampaň proti katolické církvi, zejména jejímu odmítavému postoji vůči „pilulce po“.  

Kolínský arcibiskup Kardinál Meisner byl pod velkým tlakem, aby se k tomu vyjádřil. Radili mu lékaři, kteří tvrdili, že postkoitální prostředky působí pouze tak, že zabraňují ovulaci a tím i početí, nikoliv abortivně. Na to

Čítať ďalej


David Prentis

Když jsem bydlel v západním Německu v 60. a 70. letech minulého století, slyšel jsem, že byl registrován určitý zlom v roce 1967. Před tímto rokem začínali snoubenci spolu sexuálně žít většinou až po svatbě, po roce 1967 už před svatbou. Co se stalo? V šedesátých letech přišla na trh hormonální antikoncepce, „zázračná pilulka“. Nastala doba „pohodlné a spolehlivé“ antikoncepce. Byla původně určena pro manžele, velmi brzy ji ale začali používat i jiní. Říkali si: „Nemůže se nic stát.“ To „nic“, co se nemohlo stát, bylo dítě, které by mohlo být počato.

Čítať ďalej


 

V lednu byly publikovány v časopise Contraception výsledky průzkumu, který se týkal asi 2 tisíc španělských žen ve věku 15 až 49 let, jenž byl prováděn každé dva roky mezi léty 1997 a 2007. Během tohoto období stoupl počet žen užívajících antikoncepci z 49,1% na 79,9%. Přitom užívání kondomů stouplo z 21% na 38,8% a antikoncepčních pilulek z 14,2% na 20,3%. Naproti tomu klesla sterilizace žen a užívání nitroděložních tělísek. Během stejného období stoupla potratovost z 5,42 na 11,49 na každých 1000 žen. Autoři studie tvrdí, že takové zjištění nečekali, leč jde o známý fakt, potvrzený již ve více studiích.

Pro-life stoupenci už dlouho argumentují tím, že užívání antikoncepce

Čítať ďalej


HFI - Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku pripravil Seminár o potratových tabletkách, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 6. júna o 19:00 v Mirbachovom paláci v Bratislave.

Cieľom seminára bolo

  • pomenovať problémy súvisiace s registráciou potratových tabletiek Mifegyne a Medabon na Slovensku, ktorá prebehla koncom minulého roka
  • zhrnúť medicínske riziká spojené s užitím potratových tabletiek
  • naznačiť možné riešenia súčasného stavu
  • prispieť k celospoločenskej diskusii na túto tému

Na seminári vystúpili europoslankyňa MUDr. Anna Záborská, Prof. MUDr. Eva Grey, PhD. a Mgr. Patrik Daniška.

Prezentáciu profesorky Grey ako aj zvukové nahrávky príspevkov:

  1. Prof. MUDr. Eva Grey -  Čo je to potratová tabletka

Čítať ďalej