Spoľahlivosť antikoncepcie, STM alebo ďalších metód PPR vyjadruje, ako účinne zabraňuje konkrétna spôsob predchádzania počatiu tehotenstvu, inak povedané, koľko žien neplánovane zostane tehotných, keď túto metódu používa. Pri každej metóde sú zaujímavé dva údaje o spoľahlivosti:

  • Spoľahlivosť pri správnom používaní metódy (perfect use)
  • Spoľahlivosť pri typickom používaní metódy (typical use)

Prvý údaj uvádza to, čím sa radi prezentujú výrobcovia, druhý údaj uvádza aká je realita v každodennom živote. Tento údaj nám hovorí, ako je správne používanie konkrétnej metódy náročné a závislé na užívateľovi alebo inak, ako je metóda citlivá na nedôslednosť pri používaní. Na posúdenie spoľahlivosti preparátu alebo metódy sa najčastejšie používa Pearlov index (PI).

Čítať ďalej


(reakcia na článok Radoslava Šaškoviča: Dilema katolíckeho manželstva/ Keď prirodzené metódy nefungujú)

Radoslav Šaškovič vo svojom článku Dilema katolíckeho manželstva/ Keď prirodzené metódy nefungujú predikuje v samotnom názve (na základe skúsenosti muža, ktorého mail použil ako podklad pre daný článok), že prirodzené metódy nefungujú, a následne pozýva uvažovať, čo s tým, pričom zahmlieva učenie Katolíckej cirkvi.

Fungujú alebo nefungujú prirodzené metódy?
S praktizovaním prirodzených metód to nie je tak, ako keď sa niekomu pokazí televízor. Nejde tu o chybu spôsobenú nejakou pokazenou súčiastkou, ktorá ho pokazí, a iným ľuďom, ktorí kúpili ten istý typ tej istej značky, prístroj funguje. Prirodzené metódy monitorujú plodnosť ženy a umožňujú rozlišovať plodné

Čítať ďalej


Na konferenci „Nejmenší z nás“, která se konala 13. 10. 2016 v Brně, představila Marie Čalkovská výsledky projektu brněnského Centra naděje a pomoci (CENAP). Na jaře 2016 vyslalo centrum výzvu k zaslání informací o případných neplánovaných početích při používání některé z metod PPR. Byly osloveny stovky instruktorů, absolventů kurzů, porodních asistentek, lékařů a dalších. Výzva byla uveřejněna na webových stránkách CENAPu i na stránkách LPP. Navzdory rozsáhlé propagaci získalo Centrum podklady pouze k devíti případům. Z toho dva byly vyřazeny z důvodů neúplnosti dodaných informací. Výsledky projektu potvrzují známou zkušenost, že stížnosti na neefektivnost PPR nemívají faktický podklad. Většinou jde o neznalost metody nebo nedodržování pravidel. Z informací párů

Čítať ďalej