Mnozí nerozumí tomu, proč je při úsilí o zastavení umělých potratů zároveň třeba důrazně odmítat antikoncepci. Proč je rozšíření antikoncepce naopak příčinou masového zabíjení dětí před narozením? Vždyť se to zdá jasné: Zlé je počít nechtěné dítě a antikoncepce tomu zabrání. Realitou je však jiná rovnice: Antikoncepce dává falešnou jistotu, ta vede k promiskuitě a tím k potratům a pohlavním nemocem. Početí dítěte není žádným zlem. Zlé je rozhodnutí, že dítě, které dostalo život, odmítám. Neexistuje „nechtěné dítě“. Jsou však někteří, kteří dítě nechtějí. Příčinou potratů není dítě, ale sobectví. Antikoncepce staví dítě do role nepřítele, před kterým je nutné se chránit. Pokud se v té nejintimnější chvíli pokaždé přesvědčujeme: „Nechci dítě“, nebo pokud se žena každé ráno při polykání tablety utvrzuje, že mateřství je zlem, lze se divit, že když dítě přijde, zvítězí strach a je málo sil ho bránit před okolím? Niternou radost z manželského styku otravuje antikoncepce strachem z početí.

Zaměření na rozkoš uzavírá člověka do sebe a vede k sobectví. K sobectví jsme dědičným hříchem nakloněni všichni a antikoncepce toto zlo v nás zesiluje. Sobectví je pak příčinou rozleptávání vztahu důvěry mezi manželi ústící někdy až do rozvodu.

Z lidí honících se za rozkoší se stávají sobečtí slaboši neschopni kvalitního života a krásných vztahů. Cena je pak nesmírná:

postupné zatvrzení srdce. Sobectví, strach a slabost jsou přesně ty důvody, proč ženy chodí na potraty a proč je k tomu muži nutí. Antikoncepce je přesně tím spouštěcím mechanismem. A právě proto všude, kde se rozšířila antikoncepce se svojí „plánovanou samotou“, se zvyšují rozvody a potraty. Přirozené metody naopak vedou pár k zodpovědnosti a manželé jsou každý měsíc postaveni před otázku: Využijeme vlastní plodnost a přijmeme dítě?“ Mají zachovánu svobodu rozhodnutí a mohou si všímat, zda se situace nezměnila. Dítě není vnímáno jako nepřítel. Přijetí dítěte není jednoduché. Každé dítě je ale jedinečné a jedinečné jsou tak i dary a dobrodružství, která se jeho početím otevírají.