Používame cookies. +

     Za hodně roků své biskupské služby jsem spolupracoval s řadou lidí v církvi, kteří s obětavým nasazením a nezištně vykonali a konají mnoho dobra v oblasti rodinného poradenství. Církev je velká rodina a pracoviště Ducha Svatého, je místem domova schopného pojmout všechny v jejich různorodých potřebách, kde je třeba nejen profesní kvalitní pomoci, ale i umění sdílet, naslouchat, obětovat se, modlit se, pomáhat. Kolik jmen bych zde mohl vyslovit, ale netřeba, Bůh je zná a bude jejich odměnou.
     Denně myslím na naděje i kříže v našich rodinách, kde manželé např. čekají na dítě, které nepřichází, nebo prožívají smutek nad dítětem mrtvorozeným nebo postiženým.

Čítať ďalej


utopia   Utópia je vlastne miesto, ktoré neexistuje. Alebo existuje, ale len v predstave. Vo svete „keby...“. Skúsme sa teda na chvíľu preniesť do takéhoto sveta utópie: Keby tak všetci ľudia žili prirodzene, v tom najvlastnejšom zmysle slova. Teda v súlade s logikou sveta a vesmíru.
Áno, keby nikto, naozaj nikto nepomýšľal na použitie antikoncepcie. Muži a ženy by sa milovali. Boli by zodpovední. Ovládali by sa.

Snažili by sa nezamieňať si lásku so žiadostivosťou. Všetci by vítali nový život ako dar. Ale pretože by žili v tomto svete, neboli by ušetrení od námahy a starosti o živobytie. V zhode so zodpovednosťou by sa učili orientovať

Čítať ďalej


Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR) ako „metódy plánovania a predchádzania tehotenstva na základe sledovania prirodzene sa vyskytujúcich známok a symptómov plodných a neplodných fáz menštruačného cyklu ženy, s absenciou pohlavného styku v plodnej fáze, pokiaľ sa využíva s cieľom tehotenstvu predísť“. 

Ako synonymá sa niekedy pre PPR používajú pojmy „metódy plodných a neplodných dní“, „metódy periodickej zdržanlivosti“, metódy porozumenia plodnosti, prípadne „prirodzená antikoncepcia“. Tento posledný pojem je však nepresný a zavádzajúci, hoci sa niekedy používa aj v odbornej zdravotníckej literatúre. Je ho však potrebné spomenúť, lebo nie vždy je jasné, čo sa pod ním myslí. Termínom „prirodzená antikoncepcia“ sa niekedy označuje použitie tej-ktorej metódy PPR čisto ako „ekologickej“ metódy regulácie počatia kombinovanej v plodnom období s niektorým spôsobom nehormonálnej antikoncepcie (bariérové prostriedky, antikoncepčné správanie sa – napr. coitus interruptus). Metódy, ktoré kombinujú sledovanie príznakov plodnosti s použitím bariérových metód alebo prerušovaného styku v plodnom období, sa označujú ako „kombinované metódy“. Na odlíšenie PPR od takýchto kombinovaných metód sa niekedy pre PPR používa pojem „čisté PPR“.

Čítať ďalej


hermanova.png Heidelberg, 22.2.2007 (kath.net) Prirodzené metódy plánovania rodičovstva patria medzi najbezpečnejšie. Táto správa sa 21.2.2007 objavila na titulných stranách a v žurnáloch. Dlhodobá štúdia tímu lekárov pod vedením MUDr. Petry Frank-Hermannovej z Univerzitnej gynekologickej kliniky v nemeckom Heidelbergu poskytla výsledky, ktoré iste prekvapili verejnosť.

Čítať ďalej


     Nedávno som prečítala diskusný príspevok o tom, ako bola gynekologička prekvapená, keď potvrdila žene tehotenstvo a tá sa úprimne zaradovala. Vraj dnes začína byť zvyčajnou (alebo aspoň častejšou) reakciou na potvrdenie tehotenstva strach a zdesenie, nie radosť. Toľko skúsenosť z jednej obyčajnej gynekologickej ambulancie.
     A pred časom naši priatelia, ktorí sa učili STM, tiež zistili, že dieťatko sa ohlásilo skôr, než ho pozvali. Nie, neboli zdesení – ale tá radosť musela akosi dozrieť a nepomohlo ani to, že na toto očakávanie druhého dieťatka reagovali pozitívne len niektorí. Iní sa divili, čo tak skoro (rozdiel medzi deťmi

Čítať ďalej