Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR) ako „metódy plánovania a predchádzania tehotenstva na základe sledovania prirodzene sa vyskytujúcich známok a symptómov plodných a neplodných fáz menštruačného cyklu ženy, s absenciou pohlavného styku v plodnej fáze, pokiaľ sa využíva s cieľom tehotenstvu predísť“. 

Ako synonymá sa niekedy pre PPR používajú pojmy „metódy plodných a neplodných dní“, „metódy periodickej zdržanlivosti“, metódy porozumenia plodnosti, prípadne „prirodzená antikoncepcia“. Tento posledný pojem je však nepresný a zavádzajúci, hoci sa niekedy používa aj v odbornej zdravotníckej literatúre. Je ho však potrebné spomenúť, lebo nie vždy je jasné, čo sa pod ním myslí. Termínom „prirodzená antikoncepcia“ sa

Čítať ďalej


hermanova.png Heidelberg, 22.2.2007 (kath.net) Prirodzené metódy plánovania rodičovstva patria medzi najbezpečnejšie. Táto správa sa 21.2.2007 objavila na titulných stranách a v žurnáloch. Dlhodobá štúdia tímu lekárov pod vedením MUDr. Petry Frank-Hermannovej z Univerzitnej gynekologickej kliniky v nemeckom Heidelbergu poskytla výsledky, ktoré iste prekvapili verejnosť.

Čítať ďalej


Ve své encyklice Familiaris consortio zdůrazňuje Jan Pavel II., jak důležité je, aby manželé měli přístup k informacím o své plodnosti. Doslova říká: „V tomto smyslu se musí udělat všechno, aby všichni manželé, a především mládež, mohli pomocí jasných přiměřených a solidních informací … dospět k takové znalosti.“ (33) Je porozumění plodnosti dobré? Samozřejmě, že ano, když je vyučováno v souvislosti s hodnotou a důstojností lidské osoby a předkládáno ve vhodnou dobu lidmi, kteří chápou a žijí teologii těla.
 
V tomto duchu bych ráda popsala některé praktické aspekty rozpoznávání plodnosti, které by mohly pomoci mladým dospívajícím dívkám a jejich matkám a svobodným ženám stejně jako zasnoubeným

Čítať ďalej


Abstinence – to nenáviděné slovo od „A“. Každý pár s ní v některé fázi manželství bojuje. Ve světě, který zdrženlivost odmítá, snaží se uživatelé PPR to téma zamas-kovat z obavy, aby nedodávali munici kritikům. Co je to ale platné párům, které opravdu trpí?
Justina a Chris Bennetovi měli tři děti v rozmezí 4 let. Potřebovali si odpočinout od těhotenství a porodů, a najednou zjistili, že je čekají dlouhá období zdrženlivosti. „Zdálo se, jako by neplodné dny vycházely vždycky na dobu, kdy někdo z nás onemocněl, nebo měl manžel dlouhé směny,“ říká Justina. Chris souhlasil s PPR jenom proto, že to

Čítať ďalej


     Nedávno som prečítala diskusný príspevok o tom, ako bola gynekologička prekvapená, keď potvrdila žene tehotenstvo a tá sa úprimne zaradovala. Vraj dnes začína byť zvyčajnou (alebo aspoň častejšou) reakciou na potvrdenie tehotenstva strach a zdesenie, nie radosť. Toľko skúsenosť z jednej obyčajnej gynekologickej ambulancie.
     A pred časom naši priatelia, ktorí sa učili STM, tiež zistili, že dieťatko sa ohlásilo skôr, než ho pozvali. Nie, neboli zdesení – ale tá radosť musela akosi dozrieť a nepomohlo ani to, že na toto očakávanie druhého dieťatka reagovali pozitívne len niektorí. Iní sa divili, čo tak skoro (rozdiel medzi deťmi

Čítať ďalej