Používame cookies. +

Slovom, ktorým Sväté písmo často oslovuje svojich čitateľov, chcem začať moje spomínanie na roky pôsobenia Ligy pár páru na Slovensku pri príležitosti vydania 150. čísla ligového bulletinu.

Sú to roky, v ktorých Boh cez tých, ktorí sa dali pozvať do tohto jeho diela, robil, robí a iste aj naďalej bude veľa robiť pre svoje milované deti.

Moje prvé zoznámenie sa s Ligou sa udialo na Medzinárodnom kongrese o humanizácii modernej zdravotníckej starostlivosti v apríli 1991 v Bratislave. Vystúpili na ňom velikáni duchovného života, ako napríklad kardinál Jozef Tomko, i medicínskeho sveta, ako francúzsky profesor Jérôme Lejeune. Svedectvo o činnosti Ligy vo svete predniesli aj manželia Prentisovci. Šťastnou náhodou

Čítať ďalej


V stredu 29.12. úspešne ukončili svoju prípravu na lektorov Ligy pár páru manželia Jozef a Petra Naňovci záverečným on-line osobným pohovorom s Jozefom Predáčom, odborným garantom Kippley-Prem školy STM a s Máriou Schindlerovou, odbornou garantkou za oblasť katolíckej sexuálnej morálky. Pri riešení konkrétnych situácií, ktoré v minulosti prišli do internetových poradní Ligy, preukázali svoje vedomosti a tešíme sa, že už v tomto roku sa zapoja do služby LPP. Rozhovor s nimi pripravila Mária Schindlerová.

150.7

Predstavte sa nám: ako dlho ste manželia, kde bývate a pracujete? 
Sme manželia Jozef "Joffo" a Petra Naňovci, obaja sme rodení Trnavčania. Spoznali sme sa už ako deti v saleziánskom stredisku na Kopánke. Peti sa Joffo páčil

Čítať ďalej


Liga pár páru si tento rok pripomína 30. výročie pôsobenia na Slovensku. Zhodou okolností oslavu tohto výročia začíname vydaním 150. čísla Novín z rodiny LPP.

150.2Noviny z rodiny LPP začali vychádzať pred 30 rokmi v septembri 1992, po prvom kurze symptotermálnej metódy na Slovensku. V tom čase mali názov ZPRÁVY a vydávalo ich ústredie LPP v Československu so sídlom v Kladne. Vznikli ako štvrťročný členský bulletin pre účastníkov kurzov STM, ktoré lektorovali manželia Prentisovci v Čechách aj na Slovensku. Keďže v tom čase Liga ešte nemala k dispozícii učebnicu STM (prvé české vydanie knihy Umění přirozeného plánování rodičovství vyšlo až v roku 1995), bulletin prinášal doplňujúce texty k informáciám z kurzov. Obsah bulletinu

Čítať ďalej


logo lpp 2011  farebn

v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré vychádzajúc z vízie materskej organizácie The Couple to Couple League International / CCLI / ( založenej v r.1971 Johnom a Sheilou Kippleyovými za výdatnej pomoci MUDr. Konalda Prema, profesora gynekológie a pôrodníctva Minessotskej univerzity) a v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Natural Family Planning International, Inc so sídlom v Cincinnati, vyvíja na Slovensku aktivity, ktorých cieľom je podporovať rodinu, pomáhať budovať manželské vzťahy pomocou prirodzeného prístupu k regulácii počatia a šíriť zdravý životný štýl medzi mladými ľuďmi. Názov organizácie, pre nás na Slovensku dosť nezvyčajný, odzrkadľuje základnú filozofiu organizácie, ktorá spočíva v tom, že vyškolené manželské páry odovzdávajú svoje skúsenosti, vedomosti a učia o prirodzených metódach plánovania rodičovstva ďalšie páry, ktoré potom šíria tieto vedomosti ďalej.(Samozrejme oficiálne vyučovať môže len ten pár, ktorý získal certifikát oprávňujúci ho k tejto činnosti.)

Čítať ďalej


Proč PPR?
Je to zdraví?Jistě, každý způsob PPR prospívá zdraví různými způsoby. Ekologické kojení zajišťuje dítěti nejlepší výživu na delší dobu než jiné způsoby kojení a s ním související prodloužená neplodnost (v průměru 14-15 měsíců) představuje zdravotní výhody i pro matku. Sledování vlastní plodnosti může ženu upozornit na případné zdravotní potíže dříve, než se stanou akutní. Praxe PPR chrání manžele před nezdravými vedlejšími účinky různých forem antikoncepce. Už jenom z těchto důvodů by měly být vyučovány základy ekologického kojení a systematického vnímání plodnosti v příslušných předmětech na všech úrovních vzdělávání. Zdraví je uznávanou hodnotou jak v církvi tak i v

Čítať ďalej