Slovom, ktorým Sväté písmo často oslovuje svojich čitateľov, chcem začať moje spomínanie na roky pôsobenia Ligy pár páru na Slovensku pri príležitosti vydania 150. čísla ligového bulletinu.

Sú to roky, v ktorých Boh cez tých, ktorí sa dali pozvať do tohto jeho diela, robil, robí a iste aj naďalej bude veľa robiť pre svoje milované deti.

Moje prvé zoznámenie sa s Ligou sa udialo na Medzinárodnom kongrese o humanizácii modernej zdravotníckej starostlivosti v apríli 1991 v Bratislave. Vystúpili na ňom velikáni duchovného života, ako napríklad kardinál Jozef Tomko, i medicínskeho sveta, ako francúzsky profesor Jérôme Lejeune. Svedectvo o činnosti Ligy vo svete predniesli aj manželia Prentisovci. Šťastnou náhodou

Čítať ďalej


V stredu 29.12. úspešne ukončili svoju prípravu na lektorov Ligy pár páru manželia Jozef a Petra Naňovci záverečným on-line osobným pohovorom s Jozefom Predáčom, odborným garantom Kippley-Prem školy STM a s Máriou Schindlerovou, odbornou garantkou za oblasť katolíckej sexuálnej morálky. Pri riešení konkrétnych situácií, ktoré v minulosti prišli do internetových poradní Ligy, preukázali svoje vedomosti a tešíme sa, že už v tomto roku sa zapoja do služby LPP. Rozhovor s nimi pripravila Mária Schindlerová.

150.7

Predstavte sa nám: ako dlho ste manželia, kde bývate a pracujete? 
Sme manželia Jozef "Joffo" a Petra Naňovci, obaja sme rodení Trnavčania. Spoznali sme sa už ako deti v saleziánskom stredisku na Kopánke. Peti sa Joffo páčil

Čítať ďalej


Foto Katka a Vili Čurkovci

Katka, mohla by si čitateľom Novín z rodiny LPP predstaviť seba a tvoju rodinku?
   Som manželka a mama. Pred tým, ako som ostala na materskej, pracovala som ako lektorka anglického jazyka. Potom sa nám pred piatimi rokmi narodil Šimon a o 18 mesiacov Eliška. Bývame v Studienke, uprostred hubárskeho raja. Keď je sezóna, len vybehneme kúsok za dom, kde máme les, a môžeme zbierať. Okrem cykloturistiky, ktorá je naším spoločným koníčkom, máme ešte jeden spoločný projekt - chováme včielky. Máme sedem včelstiev, môj manžel Vili robí technické zázemie, ja sa venujem priamo starostlivosti o včelstvá a naše deti baví hlavne medobranie.
   Pochádzam z Malaciek, z rodiny, ktorá sa nikdy k veriacim

Čítať ďalej


Liga pár páru si tento rok pripomína 30. výročie pôsobenia na Slovensku. Zhodou okolností oslavu tohto výročia začíname vydaním 150. čísla Novín z rodiny LPP.

150.2Noviny z rodiny LPP začali vychádzať pred 30 rokmi v septembri 1992, po prvom kurze symptotermálnej metódy na Slovensku. V tom čase mali názov ZPRÁVY a vydávalo ich ústredie LPP v Československu so sídlom v Kladne. Vznikli ako štvrťročný členský bulletin pre účastníkov kurzov STM, ktoré lektorovali manželia Prentisovci v Čechách aj na Slovensku. Keďže v tom čase Liga ešte nemala k dispozícii učebnicu STM (prvé české vydanie knihy Umění přirozeného plánování rodičovství vyšlo až v roku 1995), bulletin prinášal doplňujúce texty k informáciám z kurzov. Obsah bulletinu

Čítať ďalej


logo lpp 2011  farebn

v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré vychádzajúc z vízie materskej organizácie The Couple to Couple League International / CCLI / ( založenej v r.1971 Johnom a Sheilou Kippleyovými za výdatnej pomoci MUDr. Konalda Prema, profesora gynekológie a pôrodníctva Minessotskej univerzity) a v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Natural Family Planning International, Inc so sídlom v Cincinnati, vyvíja na Slovensku aktivity, ktorých cieľom je podporovať rodinu, pomáhať budovať manželské vzťahy pomocou prirodzeného prístupu k regulácii počatia a šíriť zdravý životný štýl medzi mladými ľuďmi. Názov organizácie, pre nás na Slovensku dosť nezvyčajný, odzrkadľuje základnú filozofiu organizácie, ktorá spočíva v tom, že vyškolené manželské páry odovzdávajú svoje skúsenosti, vedomosti a učia o prirodzených metódach plánovania rodičovstva ďalšie páry, ktoré potom šíria tieto vedomosti ďalej.(Samozrejme oficiálne vyučovať môže len ten pár, ktorý získal certifikát oprávňujúci ho k tejto činnosti.)

Čítať ďalej