163.1Vedeli by ste k niekomu priradiť pomenovanie „väzeň povolania“? Vincentín Ondrej Skočík, kňaz slovenského misijného tímu, hovoril, že týmto názvom je označovaný starozákonný prorok Jeremiáš. Nie však preto, že sa najprv vzpieral povolaniu proroka, ale pre posolstvo, ktoré hlásal v mene Boha. V rozhovore pre vás, čitateľov Novín z rodiny LPP, prirovnal službu lektorov Ligy práve službe proroka Jeremiáša, pretože vníma, že mnohí ľudia dneška si zvykli žiť pohodlne, nevedia si niečo odoprieť, zaprieť sa, čakať a LPP prichádza s niečím, čo človeka „obmedzuje“ alebo nedovoľuje mu vždy mať všetko a hneď.

„Prichádzať s posolstvom, ktoré aj mnohí veriaci neuznávajú alebo nepraktizujú, je náročné a môže človeka znechutiť, keď ho

Čítať ďalej


Na podzim loňského roku jsme v naší ligové rodině přivítali nový lektorský pár. Pokud je vám jejich příjmení povědomé, není to shoda náhod ☺ S potěšením vám je zde představujeme v krátkém rozhovoru.

156.3.1Můžete se nám představit?
Jsme Kája a Kristýna Maříkovi, bydlíme v Zábřeze. Manželé jsme něco málo přes dva roky. Máme zatím jednoho synka Káju, ještě mu není rok. Kája pracuje jako lékař na interně v Šumperku, Kristýna je porodní asistentka, momentálně na mateřské dovolené.


Vím, že vaše situace je velmi specifická, přesto, nebo spíš právě proto se musím zeptat: Jak jste se setkali s PPR a LPP?
My jsme se s Ligou ani s PPR vlastně nesetkali, prostě jsme v tom oba vyrostli. Kájovými rodiči jsou totiž Kája

Čítať ďalej


Foto Katka a Vili Čurkovci

Katka, mohla by si čitateľom Novín z rodiny LPP predstaviť seba a tvoju rodinku?
   Som manželka a mama. Pred tým, ako som ostala na materskej, pracovala som ako lektorka anglického jazyka. Potom sa nám pred piatimi rokmi narodil Šimon a o 18 mesiacov Eliška. Bývame v Studienke, uprostred hubárskeho raja. Keď je sezóna, len vybehneme kúsok za dom, kde máme les, a môžeme zbierať. Okrem cykloturistiky, ktorá je naším spoločným koníčkom, máme ešte jeden spoločný projekt - chováme včielky. Máme sedem včelstiev, môj manžel Vili robí technické zázemie, ja sa venujem priamo starostlivosti o včelstvá a naše deti baví hlavne medobranie.
   Pochádzam z Malaciek, z rodiny, ktorá sa nikdy k veriacim

Čítať ďalej


V stredu 29.12. úspešne ukončili svoju prípravu na lektorov Ligy pár páru manželia Jozef a Petra Naňovci záverečným on-line osobným pohovorom s Jozefom Predáčom, odborným garantom Kippley-Prem školy STM a s Máriou Schindlerovou, odbornou garantkou za oblasť katolíckej sexuálnej morálky. Pri riešení konkrétnych situácií, ktoré v minulosti prišli do internetových poradní Ligy, preukázali svoje vedomosti a tešíme sa, že už v tomto roku sa zapoja do služby LPP. Rozhovor s nimi pripravila Mária Schindlerová.

150.7

Predstavte sa nám: ako dlho ste manželia, kde bývate a pracujete? 
Sme manželia Jozef "Joffo" a Petra Naňovci, obaja sme rodení Trnavčania. Spoznali sme sa už ako deti v saleziánskom stredisku na Kopánke. Peti sa Joffo páčil

Čítať ďalej


Slovom, ktorým Sväté písmo často oslovuje svojich čitateľov, chcem začať moje spomínanie na roky pôsobenia Ligy pár páru na Slovensku pri príležitosti vydania 150. čísla ligového bulletinu.

Sú to roky, v ktorých Boh cez tých, ktorí sa dali pozvať do tohto jeho diela, robil, robí a iste aj naďalej bude veľa robiť pre svoje milované deti.

Moje prvé zoznámenie sa s Ligou sa udialo na Medzinárodnom kongrese o humanizácii modernej zdravotníckej starostlivosti v apríli 1991 v Bratislave. Vystúpili na ňom velikáni duchovného života, ako napríklad kardinál Jozef Tomko, i medicínskeho sveta, ako francúzsky profesor Jérôme Lejeune. Svedectvo o činnosti Ligy vo svete predniesli aj manželia Prentisovci. Šťastnou náhodou

Čítať ďalej