Pred registráciou si prečítajte Informácie o registrácii.
Informácie ohľadom spracovania osobných údajov nájdete v nasledujúcom článku: Ochrana osobných údajov.

Pridajte sa k nám!

i
Užívateľ - osoba, ktorá je návštevníkom webstránky LPP a má záujem objednať si niečo z Ponuky LPP alebo využiť možnosť poradenstva prostredníctvom internetových poradní LPP. Status užívateľa neumožňuje danej osobe využívať bonusy, ktoré Liga poskytuje sympatizantom LPP a svojim členom.
i
Sympatizant LPP - osoba, ktorej sa páči služba a aktivity LPP a je ochotná ich podporiť propagovaním medzi svojimi známymi a/alebo aj finančne podporiť. Voči Lige pár páru nemá sympatizant žiadne záväzky. Ak zaplatí registračný príspevok 12€ ročne má nárok na bonusy, ktoré Liga poskytuje.
i
Člen LPP - môže ním byť každý, kto prejaví záujem a súhlasí so Stanovami LPP a zaplatí ročný členský príspevok, na základe čoho má nárok na bonusy, ktoré Liga poskytuje. Aktívne členstvo získavajú tí, ktorí sú ochotní prevziať na seba záväzok aktívne sa angažovať v aktivitách LPP ako lektori STM a podpisom potvrdia svoj súhlas so Zásadami LPP.
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov občianskym združením Liga pár páru v Slovenskej republike, so sídlom Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 37968122, potrebných pre vybavenie mojej objednávky a E-mailovú komunikáciu v rozsahu: - meno, priezvisko, titul - poštová a E-mailová adresa - telefónny kontakt /pevná linka alebo mobil. číslo/ a to na dobu neurčitú.

Ochrana osobných údajov