Používame cookies. +

„ Ženám po pôrode by mala byť ponúkaná možnosť využívať dojčenie ako spôsob plánovania rodiny buď ako pomoc k dosiahnutou optimálnych dvojročných odstupov medzi pôrodmi alebo ako spôsob oddialenia zavedenia inej antikoncepcie."
(Kathy I. Kennedyová, Roberto Rivera a Alan S. Mc.Neilly - Spoločné prehlásenie o využití dojčenia ako metódy plánovania rodiny; Konferencia o laktačnej neplodnosti Bellago r.1988)

Pre ekologicky dojčiacu matku je prvých 8 týždňov po pôrode tak neplodných, že na konferencii o laktačnej neplodnosti v Talianskom Bellage v r.1988 vedci vyhlásili, že pri rozhodovaní, či ide o vracajúcu sa plodnosť alebo nie, môžeme ignorovať každé vaginálne krvácanie počas

Čítať ďalej


Jozef a Simona Predáčovci

Vyhodnotenie ankety bolo uskutočňované na základe vzorky 422 vyplnených anketových lístkov, poštou bolo doručených 167 anketových lístkov (z ČR 84, zo Slovenska 83) a 255 anketových lístkov prostredníctvom internetu.

A tu sú výsledky.

1.) Dĺžka kojenia

Priemerná dĺžka kojenia na základe údajov 379 skončených kojení je 15,5 mesiaca. Z 379 detí bolo ekologicky kojených 199, pri kojení 180 detí mamičky praktizovali kultúrne kojenie. Porovnaním dĺžky kojenia týchto dvoch skupín sme došli k týmto výsledkom:

Tab. č.1

ekologické kojenie kultúrne kojenie

N = 379 n = 199 n =180

priemerná dĺžka kojenia 18,7 mesiacov 12 mesiacov

Do spracovania výsledkov nebolo zahrnutých ešte ďalších 43 anketových lístkov od mám,

Čítať ďalej