Používame cookies. +

„ Ženám po pôrode by mala byť ponúkaná možnosť využívať dojčenie ako spôsob plánovania rodiny buď ako pomoc k dosiahnutou optimálnych dvojročných odstupov medzi pôrodmi alebo ako spôsob oddialenia zavedenia inej antikoncepcie."
(Kathy I. Kennedyová, Roberto Rivera a Alan S. Mc.Neilly - Spoločné prehlásenie o využití dojčenia ako metódy plánovania rodiny; Konferencia o laktačnej neplodnosti Bellago r.1988)

Pre ekologicky dojčiacu matku je prvých 8 týždňov po pôrode tak neplodných, že na konferencii o laktačnej neplodnosti v Talianskom Bellage v r.1988 vedci vyhlásili, že pri rozhodovaní, či ide o vracajúcu sa plodnosť alebo nie, môžeme ignorovať každé vaginálne krvácanie počas

Čítať ďalej


Jozef a Simona Predáčovci

Vyhodnotenie ankety bolo uskutočňované na základe vzorky 422 vyplnených anketových lístkov, poštou bolo doručených 167 anketových lístkov (z ČR 84, zo Slovenska 83) a 255 anketových lístkov prostredníctvom internetu.

A tu sú výsledky.

1.) Dĺžka kojenia

Priemerná dĺžka kojenia na základe údajov 379 skončených kojení je 15,5 mesiaca. Z 379 detí bolo ekologicky kojených 199, pri kojení 180 detí mamičky praktizovali kultúrne kojenie. Porovnaním dĺžky kojenia týchto dvoch skupín sme došli k týmto výsledkom:

Tab. č.1

ekologické kojenie kultúrne kojenie

N = 379 n = 199 n =180

priemerná dĺžka kojenia 18,7 mesiacov 12 mesiacov

Do spracovania výsledkov nebolo zahrnutých ešte ďalších 43 anketových lístkov od mám,

Čítať ďalej


dotazníkTo, kedy sa obnoví plodnosť po pôrode, veľmi záleží na intenzite dojčenia a spôsobe starostlivosti o dieťatko. Zároveň je to ale veľmi individuálna záležitosť – niekedy sa plodnosť vráti veľmi skoro po pôrode aj žene, ktorá svoje dieťatko naplno dojčí. Na druhej strane iné ženy, ktoré dojčia svoje viac ako ročné batoľa len zopárkrát za deň stále eště cykly nemajú. Sú ženy, které otehotneli ešte pred prvou menštruáciou po narodení svojho dieťatka a sú ženy, ktoré mali cykly už dlhšiu dobu, ale otehotnieť sa im nepodarilo, až keď úplne odstavili. Toto obdobie - náročné pre matky na dojčenie aj starostlivosť je logicky sprevádzané únavou. Hormonálne zmeny sa tiež podpisujú pod jej reakcie a ovlyvňujú aj intimitu páru.

V r. 2008 sme robili prieskum na Slovensku a v Čechách o tomto fenoméne. Prešlo už 12 rokov a je čas prieskum zopakovať.

Pomôžte nám získať ešte viac podrobností k obdobiu návratu plodnosti po pôrode!

 

Vyplniť anonymný dotazník

 

Dotazník, keďže máme záujem na tom, aby bol anonymný, neumožňuje pridať konkrétné záznamy zmien príznakov plodnosti. Ak ste si viedli záznamy z obdobia návratu plodnosti po pôrode a/alebo budet ochotná poslať nám svoje prvé zaznamenané cykly po pôrode, môžete ich anonymne nahrať. Stačí buď ich sken alebo fotka, názov súboru taký ako ste uviedli v dotazníku (aby bolo možné záznam priradiť k odpovediam. Prosíme, nezabudnite skontrolovať, či nechýbajú tieto dôležité údaje:

– rok a dátum prvého dňa záznamu

– vek dieťatka (mesiac od pôrodu)

– pokiaľ je, uveďte/zaznamenajte koniec cyklu

– uveďte prosím o koľký cyklus po pôrode se jedná

 

Powered by BreezingForms

Je možné nahrávať súbory gif, png, jpg, jpeg a pdf. Každý do veľkosti 5MB.

ĎAKUJEME za váš čas a ochotu!


Velmi často se na LPP obrací maminky krátce po porodu. Dotazy bývají podobné: spokojenost s STM před otěhotněním, ale velká nejistota, kdy se vrátí cykly porodu, jak budou vypadat, jestli se žena v návratu plodnosti dobře zorientuje... Někdy přicházejí obavy z dalšího těhotenství brzy po tom předchozím – třeba kvůli potřebě zotavit se po císařském řezu, velké únavě a nedostatku spánku při péči o několik malých dětí...

obr.141 1Pro některé páry toto krásné období může také být jednou z prvních zatěžkávacích zkoušek pro jejich vztah: oproti životu ve dvou mají mnozí pocit, že s příchodem děťátka je vše najednou vzhůru nohama, někteří muži se mohou cítit tak trochu na vedlejší koleji. Únava, spánkový deficit, někdy i delší období zdrženlivosti při nejasných známkách návratu plodnosti a hormonální změny, které po porodu a během kojení žena zažívá, mohou mít vliv také na psychickou pohodu a intimní život páru.

I když se na kurzech STM návratu plodnosti podrobně věnujeme, je nám jasné, že pokud chodí na kurz snoubenci, mají často pocit, že se jich tyto informace ještě dlouho týkat nebudou. Liga nabízí možnost kdykoli si tyto části kurzu zopakovat nebo situaci konzultovat s lektory STM. Nově je to možné také prostřednictvím on-line kurzů přímo z domova.

Kromě těchto možností jsme se rozhodli pro dva další projekty, které se období návratu plodnosti budou věnovat:

Na náš web jsme umístili DOTAZNÍK, který mapuje průběh návratu plodnosti a první cykly. Bude pro nás velkou pomocí, pokud ženy věnují svůj čas a dotazník vyplní, popř. pokud nám se šířením dotazníku pomůžete. Vyplnit dotazník je možné i více let po porodu, pokud si průběh návratu plodnosti žena pamatuje nebo má uložené záznamy prvních cyklů. Dotazník plánujeme na webu nechat dlouhodobě.

6.-8. listopadu ( novembra) se má v Kroměříži uskutečnit další z pravidelných setkání lektorů LPP z České i Slovenské republiky. Tentokrát bude věnované právě návratu plodnosti po porodu. Rozhodli jsme se sobotní program otevřít i všem dalším, které toto téma zajímá – ať už proto, že s rodinami pracují nebo proto, že právě toto období prožívají. Podrobnosti k plánovanému programu uveřejníme na webu LPP a v dalším bulletinu. Doufáme, že protikoronavirová opatření naše plány moc nezkomplikují...

Jitka Nováková


V srpnu (auguste) 2020 jsme v našem bulletinu informovali o dotazníku, který má za cíl mapovat průběh návratu plodnosti po porodu, souvislost s kojením, první cykly a to, s jakou jistotou se manželé v tomto období orientují. Rádi bychom shrnuli alespoň nejzajímavější data, v tomto článku se podrobněji podíváme na způsob/intenzitu kojení a vztah k návratu plodnosti.

Respondenti
Do února ( februára) 2021 jsme dostali z Čech i ze Slovenska celkem 210 odpovědí k 276 návratům plodnosti po porodu (některé ženy vyplnily dotazník k několika porodům). Odpovídaly nejen absolventky kurzů LPP, ale i Cenapu nebo uživatelky některé z variant hlenové metody. Některé ženy znaly přirozené metody pouze obr.146.3z literatury a část žen neměla o přirozených metodách žádné informace.

Možné přístupy k návratu plodnosti po porodu
Absolventi kurzů LPP znají termín ekologické kojení. S tímto označením přišla v r. 1972 Sheila Kippleyová. Základním principem ekologického kojení je stálá blízkost matky a dítěte a časté sání. Dodržení tohoto principu umožňuje, aby dítě pilo, kdykoli potřebuje; v důsledku toho může matka očekávat prodloužené období neplodnosti po porodu. Sheila Kippleyová formulovala 7 zásad (podrobněji na webu LPP nebo v knize Sedm zásad ekologického kojení), jejichž dodržování má podstatný vliv na délku neplodného období po porodu:
1. výlučné kojení v prvních šesti měsících
2. upokojit dítě kojením
3. nepoužívat láhve a dudlíky
4. noční kojení
5. odpočinek během dne
6. kojit podle potřeb dítěte, vyhnout se intervalům
7. vyhýbat se všemu, co odděluje matku od dítěte ve dne i v noci

Sheila Kippleyová dokládá, že matky, které kojily tímto způsobem, zaznamenaly v průměru 14,5 měsíce po porodu bez návratu cyklů, 93 % matek bylo bez menstruace po 6 měsících, 56 % po 12 měsících a 34 % po 18 měsících. Možnost otěhotnění před první menstruací po porodu je při tomto přístupu v prvních třech měsících méně než 1 %, ve 4.–6. měsíci 1–2 % a dále po zavedení příkrmů až do první menstruace cca 6 %, i když žena nesleduje známky vracející se plodnosti (hlen, čípek, teplota).

Dalším přístupem k plodnosti v období po porodu je tzv. metoda laktační amenorey (LAM). Na konferenci v Bellagiu (1988) definovali vědci na základě dat z více studií podmínky, za kterých lze kojení bezpečně a efektivně využívat pro účely rozestupu mezi porody. LAM má tři kritéria, pokud jsou všechna splněna, je méně než 2% možnost otěhotnění (opět bez sledování jakýchkoli dalších známek vracející se plodnosti):
1. žena musí plně nebo téměř plně kojit
2. musí být amenoreická (žádné krvácení po 56. dnu po porodu)
3. její dítě nesmí být starší než 6 měsíců

Některé ženy se brzy po porodu rozhodnou pro některou z přirozených metod (STM, ovulační, ap.) protože plně nekojí nebo chtějí sledováním známek plodnosti ještě více snížit možnost těhotenství např. v situaci po císařském řezu.

Způsob kojení a návrat plodnosti – dotazník

obr.146.4Na základě získaných odpovědí jsme ženy z dotazníku rozdělili do několika kategorií:
1. ekologicky kojící ženy (splňující všech 7 kriterií)
2. „téměř“ ekologicky kojící ženy (nebylo stoprocentně splněno kriterium o odpočinku během dne – zajímalo nás, nakolik nedostatek odpočinku může mít vliv na délku neplodného období po porodu)
3. ženy, které splňovaly kriteria pro ekologické kojení, ale začaly se zaváděním nemléčných příkrmů o něco dříve než v ukončeném 6. měsíci (nejčastěji 5. měsíc)
4. plně kojící ženy (příkrmy od 6. měsíce), hlavním rozdílem mezi plně a ekologicky kojícími ženami bylo používání dudlíku, popř. dítě spalo ve vlastní oddělené postýlce, v některých případech krmení odstříkaným mlékem
5. plně kojící ženy (příkrmy zavedeny ve 4.–5. měsíci)
6. částečně kojící ženy (umělé mléko v prvním půlroce po porodu)
7. nekojící ženy (přišla pouze jedna odpověď od ženy, která nekojila)

Pro každou skupinu žen přikládáme vždy dva grafy – první ukazuje, po kolika měsícíchpo porodu se vrátily cykly, druhý, v kolika měsících věku dítěte ženy odstavily (ne  všechny ženy v době odesílání odpovědí již své dítě odstavily, takže ve druhém grafu je vždy o něco méně žen). 

Ekologické kojení
obr.146.5i když jde o menší vzorek žen (62) a data bude dobré sbírat dál, překvapil nás jak průměrný návrat plodnosti v této skupině (která je ve způsobu kojení srovnatelná s výzkumem Sheily Kippleyové), tak počet návratů cyklů ještě před uplynutím půl roku po porodu. Zatímco průměr jsem očekávala vzhledem ke zkušenostem z poradenství spíš o něco nižší, u návratu cyklů v prvním půlroce bych naopak očekávala méně než 27 % žen. Ve srovnání se studií z USA (7 % návratů plodnosti v prvních 6 měsících) je to opravdu hodně. V našem dotazníku bylo v této skupině žen 73 % matek bez menstruace po 6 měsících, 42 % po 12 měsících a 21 % po 18 měsících.

obr.146.6

 I když rozdíl mezi prvními dvěma skupinami byl zejména v tom, nakolik si ženy přes den dokázaly najít čas na odpočinek, v průměru se ženám, které se cítily unavené,  vracela plodnost o něco dříve. Zajímavým zjištěním bylo, že ženy v těchto prvních dvou skupinách mnohem častěji (ve 37 %) odstavily až po 2. roce věku dítěte. Už v následující skupině to bylo jen 19 % žen a u plně kojících žen pouze 11 %. U velmi pozdních odstavení se většinou jednalo o tandemové kojení.

obr.146.7

Jediným velkým rozdílem oproti předchozím skupinám bylo ve třetí skupině dřívější zavedení nemléčných příkrmů, nejčastěji v 5., občas i ve 4. měsíci. Důvodem je pravděpodobně některými pediatry propagované imunologické okno (doporučení zavádět příkrmy mezi 4.–6. měsícem věku miminka, aby se snížilo riziko vzniku alergií – toto doporučení je ale v rozporu mj. i s doporučením WHO kojit výlučně do ukončeného 6. měsíce…).
Graf jednoznačně ukazuje v průměru dřívější návrat plodnosti i větší procento návratů plodnosti před ukončeným 6. měsícem věku dítěte.

obr.146.8

Ženy, které jsou zařazeny mezi plně kojící, často používaly dudlík, dítě mělo vlastní postýlku. Jak použití dudlíku, tak snaha o samostatné spaní miminka se odráží na  frekvenci a délce kojení, a tím i nižší hladině prolaktinu a dřívějším návratu plodnosti oproti předchozímu způsobu kojení a péče o miminko. Jakkoli je pochopitelné, že si maminka potřebuje odpočinout, je potřebné, aby si ženy byly vědomy pravděpodobnosti dřívějšího návratu plodnosti.

obr.146.9Tuto skupinu žen jsme rozdělili také podle toho, kdy byly zaváděny nemléčné příkrmy. Vliv zavedení příkrmů ve 4.-5. měsíci je z grafu jasně patrný.

 

Brzký návrat plodnosti u částečně kojících žen je podle očekávání. Překvapivý může být návrat  plodnosti po 9. měsíci , resp. po více než roce věku dítěte u 16 % žen. Pozitivní skutečností je, že některé ženy, které v prvním půlroce s kojením často bojovaly a z různých příčin se jim plně kojit nedařilo, nakonec pokračovaly v kojení i mnoho dalších měsíců. 

obr.146.10

Pozn. Dotazník Návrat plodnosti po porodu, kojení, přirozené metody a intimita určitě zůstane na našem i na slovenském webu i dále, aby bylo možné v zasílání odpovědí dále pokračovat; moc děkujeme všem ženám, které si udělaly čas na jeho vyplnění, popř. byly ochotné zaslat své záznamy z období návratu plodnosti po porodu. 

Děkujeme! 
Jitka Nováková