Marilyn Shannonová

Nepřestávám se divit množství informací, které můžeme vyčíst z jednoduchého záznamu symptotermálních pozorování. Můžeme s 99% přesností říci, zda jsme v plodné nebo neplodné fázi cyklu a přece se skeptický svět uchyluje k nemorálním, neúčinným, nezdravým a nezvratným způsobům regulace plodnosti. Můžeme s velkou mírou přesnosti předpovědět nejplodnější dobu našeho cyklu a přece stále roste obchod s drahými technickými pomůckami pro „odhad ovulace“.

Čítať ďalej


Karel D. Skočovský, CVVOE, Masarykova univerzita v Brně

Bazální tělesná teplota (BTT) patří mezi nejčastěji sledované příznaky k určení dne ovulace. Od studie Van de Veldeho z roku 1905, který jako první zaznamenal bifázický průběh BTT v průběhu cyklu, uplynulo bezmála sto let. V průběhu této doby došlo k objasnění mnoha vztahů mezi hormony, ovulací a průběhem BTT, i když některé principy se podařilo objevit až v posledních letech.

Nejčastěji bývá poovulační vzestup BTT (který činí přibližně 0,3-0,5°C oproti pozdní folikulární fázi) dáván do souvislosti s nárůstem hladiny hormonu progesteronu a jeho termogenním (teplotu zvyšujícím) účinkům. Touto informací končí většina (i

Čítať ďalej


Záznam 109Tento záznam ukazuje neobvyklý fenomén: krátce po potvrzení začátku poovulační neplodnosti klesnou teploty hluboko pod dolní hladinu teplot (tady DH= 36,35°C). Kdyby nastalo krvácení třeba 29. dne, byl by záznam příkladem kolapsu luteální fáze a tento den začátek nového cyklu. Teploty ale zase stouply a cyklus trval 33 dnů. Ve svém 4. vydání učebnice (532 stran) píší Kippleyovi, že pro tento jev není známé vědecké vysvětlení.Při předcházení početí radí k abstinenci ve dnech, kdy teploty zůstávají pod DH. Když klesnou teploty jen na 1 až 2 dny pod DH, může se ode dne, kdy se zase teploty na DH nebo nad

Čítať ďalej


Vicki Braunová

Teplotní příznak má jako indikátor poovulační neplodnosti dlouhou tradici. Skutečnost, že bazální teplota ženy během cyklu stoupá, pozorovala již v roce 1877 lékařka Corinna Mary Jacobiová. Nehledala však důvod tohoto úkazu. Teprve roku 1926 zjistil holandský gynekolog Theodor van de Velde, že náhlý vzestup bazální teploty ukazuje na aktivitu žlutého tělíska a je jím vlastně působen. P. Wilhelm Hillebrand, německý katolický kněz, byl první, kdo od třicátých let minulého století propagoval využívání této znalosti k určování neplodných dnů v ženském cyklu. Německý porodník a gynekolog Dr. Gerhard Döring později inicioval podrobnou studii víc než 59.000 ženských cyklů, aby

Čítať ďalej


1) Ze závěrů modelového projektu z r. 1982

(439 žen/2 276 cyklů – z nich 1 915 cyklů s hlenovým příznakem i potvrzeným vzestupem BTT)

V 50% cyklů hlenový vrchol předcházel o 1-2 dny první den vzestupu teploty.

V 74% vrchol hlenu předcházel o 1-3 dny vzestup teploty.

 

2) Ze závěrů modelového projektu z r. 1984

(423 žen /4 616 relevantních cyklů)

Pokud se nevyskytuje nástup hlenového příznaku alespoň 7 dnů před prvním dnem vzestupu BTT, nelze se spoléhat na stanovení plodných dnů pouze pomocí hlenu.

V 61,1% cyklů vrchol hlenu předcházel první den vzestupu teploty, z nich v

Čítať ďalej