HFI - Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku pripravil Seminár o potratových tabletkách, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 6. júna o 19:00 v Mirbachovom paláci v Bratislave.

Cieľom seminára bolo

  • pomenovať problémy súvisiace s registráciou potratových tabletiek Mifegyne a Medabon na Slovensku, ktorá prebehla koncom minulého roka
  • zhrnúť medicínske riziká spojené s užitím potratových tabletiek
  • naznačiť možné riešenia súčasného stavu
  • prispieť k celospoločenskej diskusii na túto tému

Na seminári vystúpili europoslankyňa MUDr. Anna Záborská, Prof. MUDr. Eva Grey, PhD. a Mgr. Patrik Daniška.

Prezentáciu profesorky Grey ako aj zvukové nahrávky príspevkov:

  1. Prof. MUDr. Eva Grey -  Čo je to potratová tabletka a aké sú (zdravotné) riziká potratových tabletiek
  2. MUDr. Anna Záborská - Zlyhanie ŠÚKL pri registrácii a nevyužitie možností z pohľadu EÚ práva
  3. Mgr. Patrik Daniška - Právne problémy súvisiace s registráciou a možnosti riešenia

sú k dispozícii na http://www.hfi.sk/clanky/pravo-na-zivot/150-seminar-o-potratovych-tabletkach, alebo si ich môžete stiahnuť aj priamo tu: