(osobná skúsenosť účastníčky kurzu LPP)

Drahí priatelia z Ligy pár páru,


tabletka cukrk do novn     v prvom rade sa vám chcem poďakovať. Nielen za balíček, ktorý som včera prebrala (Príručka STM-PPR). Chcem sa poďakovať za možnosť spoznať prostredníctvom LPP metódy PPR, o ktorých som do roku 2014 ani netušila a o ktorých nám do Dubnice nad Váhom prišli povedať manželia Košťálovci.
     Tak ako ja vtedy, určite aj mnohé ženy ešte dnes o prirodzenom plánovaní nič nevedia, a preto siahajú po najdostupnejšej, najpohodlnejšej, a dnes z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že aj najnebezpečnejšej variante „ochrany“ – po hormonálnej antikoncepcii. S radosťou som po nej pred siedmimi rokmi siahla

Čítať ďalej


Na výročnom mítingu Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu, ktorý sa konal v Mníchove od 29. 6. do 2. 7. 2014, prezentovala Dr. Katherine Birch Petersonová výsledky dánskej odbornej štúdie, ktorá zisťovala, aký efekt mala antikoncepčná pilulka na reprodukčný systém žien.
 
Na štúdii, ktorej sa zúčastnilo 833 žien zistili, že antikoncepcia môže dočasne znížiť ovariálnu rezervu, čo je miera schopnosti vaječníkov vytvárať vajíčka schopné oplodnenia. Pre stanovenie ovariálnej rezervy sa meria anti-Müllerov hormón (AMH) v krvi
a antrálne folikuly vo vaječníkoch. Štúdia na základe merania hladiny AMH a počtu antrálnych folikulov zistila, že tieto hodnoty sú u žien, ktoré užívali antikoncepciu, nižšie o 19 % až 16

Čítať ďalej


osobnú skúsenosť užívateľky hormonálnej antikoncepcie Karolíny - Čo sa stane po vysadení antikoncepcie? zverejnil portál rodinka.sk  26.8 tohto roka

Čítať ďalej


Janko Vígľaš
 
V predchádzajúcom čísle Novín z rodiny LPP sme priniesli vyjadrenia dvoch farmaceutiek k vyhláseniu bioetickej subkomisie KBS k predaju 
a výdaju hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu a avizovali sme aj zverejnenie odpovedí morálneho teológa k tejto problematike.
 
Na otázky Jozefa Predáča odpovedal ThLic. Ján Viglaš, morálny teológ
a člen Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS.
 
1. Boh daroval človeku slobodnú vôľu a rešpektuje ju.
Mnohí neveriaci, veriaci iných vyznaní, ale aj veriaci hlásiaci sa ku Katolíckej cirkvi kritizujú na vyhlásení to, že farmaceut, ktorý odmietne kupujúcemu vydať hormonálnu antikoncepciu (za účelom predchádzania tehotenstvu), odmieta rešpektovať slobodu toho druhého. Ako im

Čítať ďalej


Nedávno Zdravotnické noviny iniciovaly setkání zástupců redakcí celostátních médií i ostatních zdravotnických titulů s našimi předními onkology, jmenovitě s prof. J. Finkem PhD, doc. P. Tesařovou CSc a předsedkyní koordinační skupiny Projektu 35 dr. M. Skovajsovou. Propagace tohoto projektu byla patrně původním záměrem, je ale příznačné, že do dostupně monitorovatelných médii jak celostátních tak zdravotnických o hlavním tématu „Karcinom prsu mladých žen – v čem je jiný?“ neproniklo prakticky nic.
 
O co šlo?
Na základě dat z našeho unikátního Národního onkologického registru, který dává k disposici Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně vyplynulo, že počet zhoubných nádorů prsu u

Čítať ďalej