V lednu byly publikovány v časopise Contraception výsledky průzkumu, který se týkal asi 2 tisíc španělských žen ve věku 15 až 49 let, jenž byl prováděn každé dva roky mezi léty 1997 a 2007. Během tohoto období stoupl počet žen užívajících antikoncepci z 49,1% na 79,9%. Přitom užívání kondomů stouplo z 21% na 38,8% a antikoncepčních pilulek z 14,2% na 20,3%. Naproti tomu klesla sterilizace žen a užívání nitroděložních tělísek. Během stejného období stoupla potratovost z 5,42 na 11,49 na každých 1000 žen. Autoři studie tvrdí, že takové zjištění nečekali, leč jde o známý fakt, potvrzený již ve více studiích.

Pro-life stoupenci už dlouho argumentují tím, že užívání antikoncepce vede k větší sexuální aktivitě a protože antikoncepce někdy selhává k většímu počtu "nechtěných" těhotenství, což pak vede k více potratům.
Dr. Dianne Irving, bioetik na Georgetown University, poukázala na to, že mnohé antikoncepční prostředky působí také abortivně, ale to není započteno v počtu potratů uváděných ve statistikách, takže skutečnost je vyšší.
Malcolm Potts, jeden z dřívějších ředitelů potratového IPPF, řekl v roce 1979, že když se lidé obrátí k antikoncepci, tak potratovost neklesne, ale vzroste.

Dr. Brian Clowes, ředitel výzkumu v HLI, řekl: "Celý plán (potratového průmyslu) spočívá v tom dostat lidi na antikoncepci a tak je získat pro potraty”.

Zdroj: lifesitenews.com; 12.1.2011,