Používame cookies. +

Keď sme mali nedávno v Rodinkove Víkend s LPP, hovorili sme aj svoje skúsenosti zo života s STM. Spomenula som si aj na našu, keď som raz chce-la manžela „povzbudiť“ v zvládaní nárokov, ktoré STM so sebou prináša, slovami: „Buď chlap!“ – Na čo mi on odpovedal: „Veď práveže som!“

Iný pár spomenul, ako žena v podobnej situácii poľutovala manžela, aby ukázala, ako s ním cíti: „Ty môj chudáčik...“ A on zareagoval: „No prepáč, ja nie som žiadny chudáčik, ja som hrdina!“

A tak sa mi to spojilo – Chlap, hrdina... a v mysli spontánne naskočilo: dub,stroj...

Aktuálne prežívame Pôstne obdobie. Skvelá príležitosť na ovládanie

Čítať ďalej


oslobodenie      Tento príspevok píšem na sviatok Panny Márie, Matky jednoty kresťanov. Žijem v denominačne zmiešanom kraji. Mnohé manželstvá sú tým poznačené, a s tým súvisí aj nejednota v manželskom intímnom živote.

     Aj z otázok, ktoré prichádzajú do našej poradne sexuálnej etiky, vidno, že práve manželská nejednota je zdrojom problémov a ťažkým krížom. Predsa manželia majú byť jedno – veď to aj chceli, to sľúbili, na to sa pripravovali...

     Kde sa teda stala chyba? Čo je zdrojom nejednoty? Prečo nefunguje cesta kompromisov?

     Ak ide o pravdu, tak nám nepomôže dohoda na kompromise. A je

Čítať ďalej


painting 1023419 960 720Tak reagovali na Ježišove slová ľudia okolo neho – takmer všetci. Veď ostali len Dvanásti, ktorých sa pýta: „Aj vy chcete odísť?“ 
Tvrdá je to reč – nehovoríme si to azda aj my?

 Manželia:

     „To nie je pre život. Už o tom ani nechcem počúvať. To je len stále sa sledovať a aj tak sa bojím, že otehotniem. A pýtala som sa muža a aj on hovorí, že mu to nevyhovuje. Už to skúšame roky a nefunguje to, aspoň v našom vzťahu nie, neprináša nám to jednotu, ale napätie.“
     
„Nechápem, čo je zlé na prerušovanom sexe. Veď je to s mojou ženou. Zdravie to

Čítať ďalej


Svedomie a pravda ostat     Tento rok si pripomíname 25. výročie encykliky Veritatis splendor – Jas pravdy. V Bratislave sa konala pri tejto príležitosti konferencia s názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. 
     Nestíhala som zachytiť celé bohatstvo myšlienok, ktoré tu odzneli (preto stále očakávam zverejnenie zborníka prednášok z tejto konferencie). No predsa ma oslovili niektoré vyjadrenia, predovšetkým tie, ktoré súvisia s našou snahou o šírenie manželskej čistoty. Konkrétne o svedomí: o tom, že svedomie nie je autonómne v rozhodovaní o tom, čo je dobré a zlé; že základom svedomia nie je svojvoľný zákon, ale pravda; že prikázania nie sú klietkou našej slobody a

Čítať ďalej


    Teraz sa osobitným spôsobom obraciame na našich synov a dcéry, najmä na tých, ktorých Boh volá, aby mu slúžili v manželstve. Keď Cirkev hlása neporušiteľné požiadavky Božieho zákona, ohlasuje spásu a vo sviatostiach otvára cestu milosti, ktorou sa človek stáva novým stvorením, schopným v láske a v pravej slobode zodpovedať vznešenému úmyslu svojho Stvoriteľa a Spasiteľa a pocítiť aj príjemnosť Kristovho jarma. (porovnaj Mt 11,30)

     Keď teda kresťanskí manželia poslušne počúvajú jej hlas, nech sú si vedomí, že ich kresťanské povolanie, pochádzajúce z krstu, sviatosťou manželstva sa ďalej rozvíja a upevňuje. Lebo ňou sa posilňujú a akoby

Čítať ďalej