Používame cookies. +

painting 1023419 960 720Tak reagovali na Ježišove slová ľudia okolo neho – takmer všetci. Veď ostali len Dvanásti, ktorých sa pýta: „Aj vy chcete odísť?“ 
Tvrdá je to reč – nehovoríme si to azda aj my?

 Manželia:

     „To nie je pre život. Už o tom ani nechcem počúvať. To je len stále sa sledovať a aj tak sa bojím, že otehotniem. A pýtala som sa muža a aj on hovorí, že mu to nevyhovuje. Už to skúšame roky a nefunguje to, aspoň v našom vzťahu nie, neprináša nám to jednotu, ale napätie.“
     
„Nechápem, čo je zlé na prerušovanom sexe. Veď je to s mojou ženou. Zdravie to

Čítať ďalej


Svedomie a pravda ostat     Tento rok si pripomíname 25. výročie encykliky Veritatis splendor – Jas pravdy. V Bratislave sa konala pri tejto príležitosti konferencia s názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. 
     Nestíhala som zachytiť celé bohatstvo myšlienok, ktoré tu odzneli (preto stále očakávam zverejnenie zborníka prednášok z tejto konferencie). No predsa ma oslovili niektoré vyjadrenia, predovšetkým tie, ktoré súvisia s našou snahou o šírenie manželskej čistoty. Konkrétne o svedomí: o tom, že svedomie nie je autonómne v rozhodovaní o tom, čo je dobré a zlé; že základom svedomia nie je svojvoľný zákon, ale pravda; že prikázania nie sú klietkou našej slobody a

Čítať ďalej


    Teraz sa osobitným spôsobom obraciame na našich synov a dcéry, najmä na tých, ktorých Boh volá, aby mu slúžili v manželstve. Keď Cirkev hlása neporušiteľné požiadavky Božieho zákona, ohlasuje spásu a vo sviatostiach otvára cestu milosti, ktorou sa človek stáva novým stvorením, schopným v láske a v pravej slobode zodpovedať vznešenému úmyslu svojho Stvoriteľa a Spasiteľa a pocítiť aj príjemnosť Kristovho jarma. (porovnaj Mt 11,30)

     Keď teda kresťanskí manželia poslušne počúvajú jej hlas, nech sú si vedomí, že ich kresťanské povolanie, pochádzajúce z krstu, sviatosťou manželstva sa ďalej rozvíja a upevňuje. Lebo ňou sa posilňujú a akoby

Čítať ďalej


     obr.1V posledných mesiacoch pribúdajú v etickej poradni otázky s touto tematikou. Pisateľov zaujíma, či je alebo nie je hriešne, resp. morálne či nemorálne použiť prípravky, ktoré by mohli pomôcť v intímnom spolužití. Neistota je pochopiteľná: tieto prípravky sú neraz dostupné v predajniach či obchodoch podporujúcich erotiku a sex, reklamy na ne sľubujú väčšie vzrušenie a pôžitok. A tak človek, ktorý je konfrontovaný so situáciou, keď už vášeň, vzrušenie, libido... nie sú také intenzívne či dostatočné, hľadá orientáciu. Čo sa týka  odpovede na to, či je použitie týchto prípravkov hriech, odpovedám jednoducho: ak je potrebné riešiť problém (napr. erektilnú dysfunkciu u muža), nie je hriešne ani

Čítať ďalej


(Prvá časť príspevku uverejnená v predchádzajúcom 121.čísle je zverejnená na: http://www.lpp.sk/stm-ppr/16020-sexualna-etika/809-sex-a- manzelska-zmluva-podla-johna-kippleya)

sex a mazelská zmluvaPrejdime k manželstvu: čo je tým znamením, znakom tejto sviatosti? Je to manželský sľub, ktorý si navzájom dávajú muž a žena. V ňom si sľubujú jednotu, úctu a lásku. Lásku a jednotu tak špecifickú, že potenciálne môže dávať nový život. Všetko ostatné môžu spolu zdieľať aj tí, ktorí nie sú manželia – napríklad dve sestry alebo súrodenci, ktorí spolu bývajú (spomeňme si na Mateja a Marillu z Anny zo Zeleného domu): môžu spolu hospodáriť, starať sa o domácnosť, opatrovať sa v chorobe... ale to, čo je špecifické pre manželov, je  manželský intímny

Čítať ďalej