Mária Schindlerová

Neplodnosť sa stáva stále častejším problémom. Keďže na neplodnosti môžu mať podiel tak ženy, ako aj muži, jedným z prvých vyšetrení je spermiogram. Morálne problematickým bodom je získanie ejakulátu.

Je známe, že najbežnejší spôsob získavania spermií na vyšetrenie je masturbácia.

Veriaci muž si dáva otázku: Môžem to urobiť? Je to masturbácia alebo len spôsob získania „biomateriálu“ na vyšetrenie? Ak to odmietnem, akú mám možnosť? A čo je vlastne na tom zlé? Veď nemasturbujem preto, aby som sa uspokojil svoj pud, ale preto, aby som v konečnom dôsledku mohol mať deti. Úmysel mám úplne iný. Predsa nemasturbujem preto, aby

Čítať ďalej


Z internetovej pošty:
Je hriechom používanie erotických pomôcok, ak ich manželia nepoužívajú ako náhradu manželského spojenia – teda nepoužívajú ich na to, aby pomocou nich dosiahli vyvrcholenie mimo styku? Môžu byť takéto pomôcky akceptovateľné aj v rámci predohry k spojeniu alebo ako súčasť manželskej intimity, ak sa to obom páči?
 
To, že sa niečo obom páči, ešte nie je kritérium na rozlíšenie, či je to aj objektívne pre manželský vzťah dobré. (Napríklad niektorým môže vyhovovať to, že žijú spolu bez sobáša, akoby boli manželia, páči sa to aj mužovi, aj žene – ale objektívne ich vzťah nie je manželstvom, ale smilstvom).
 
Pri erotických pomôckach nestačí zúžený pohľad, či

Čítať ďalej


Stále viac sa stretávame s otázkou:„Čo hovoríte na Jonášovu metódu počatia?“

Čítať ďalej


Magistérium (Učiteľský úrad Cirkvi) sa k problému masturbácie na získanie spermií vyjadrilo niekoľkokrát a vždy negatívne. Pokiaľ máte knižku Umelé oplodnenie. Zborník prednášok Pápežskej rady pre rodinu (Serafín 1999), tak na str. 26-27 sú všetky citované:
Pápež Pius XII. sa k tomu vyjadril trikrát vo svojich príhovoroch:
  • 29. septembra 1949 k účastníkom kongresu katolíckych lekárov,
  • 8. októbra 1953 k účastníkom kongresu talianskej urologickej spoločnosti a
  • 19. mája 1956 k účastníkom kongresu o ľudskej plodnosti a neplodnosti. 
Najmä pri tom príhovore z r. 1953 citoval vyhlásenie Posvätného ofícia (dnešná Kongregácia pre učenie viery) z r. 1929: "masturbatio directe procurata ut obtineatur sperma", čiže

Čítať ďalej


pudingos1(Je to niekde uvedené v Biblii alebo je to z cirkevnej tradície? Alebo to vyplýva z manželských sľubov?)

     Odpoveď na túto otázku máme aj v katechizme, aj v encyklike Humanae vitae: nie je to z rozhodnutia Cirkvi, ani z jej vyhlásenia. Je to dané prirodzeným zákonom, prirodzenosťou človeka. Tak ako znenie fyzikálneho zákona, napr. gravitačného nie je skutočnosťou preto, lebo to tak Newton definoval. On to vyslovil, spoznal – ale nie je tvorcom, autorom gravitácie.
     Podobne je to aj s prirodzeným zákonom: jeho autorom je Stvoriteľ, poznávame ho rozumom z usporiadania prírody a iných zákonitostí. Mohli by

Čítať ďalej