Používame cookies. +

oslobodenie      Tento príspevok píšem na sviatok Panny Márie, Matky jednoty kresťanov. Žijem v denominačne zmiešanom kraji. Mnohé manželstvá sú tým poznačené, a s tým súvisí aj nejednota v manželskom intímnom živote.

     Aj z otázok, ktoré prichádzajú do našej poradne sexuálnej etiky, vidno, že práve manželská nejednota je zdrojom problémov a ťažkým krížom. Predsa manželia majú byť jedno – veď to aj chceli, to sľúbili, na to sa pripravovali...

     Kde sa teda stala chyba? Čo je zdrojom nejednoty? Prečo nefunguje cesta kompromisov?

     Ak ide o pravdu, tak nám nepomôže dohoda na kompromise. A je

Čítať ďalej


painting 1023419 960 720Tak reagovali na Ježišove slová ľudia okolo neho – takmer všetci. Veď ostali len Dvanásti, ktorých sa pýta: „Aj vy chcete odísť?“ 
Tvrdá je to reč – nehovoríme si to azda aj my?

 Manželia:

     „To nie je pre život. Už o tom ani nechcem počúvať. To je len stále sa sledovať a aj tak sa bojím, že otehotniem. A pýtala som sa muža a aj on hovorí, že mu to nevyhovuje. Už to skúšame roky a nefunguje to, aspoň v našom vzťahu nie, neprináša nám to jednotu, ale napätie.“
     
„Nechápem, čo je zlé na prerušovanom sexe. Veď je to s mojou ženou. Zdravie to

Čítať ďalej


Svedomie a pravda ostat     Tento rok si pripomíname 25. výročie encykliky Veritatis splendor – Jas pravdy. V Bratislave sa konala pri tejto príležitosti konferencia s názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. 
     Nestíhala som zachytiť celé bohatstvo myšlienok, ktoré tu odzneli (preto stále očakávam zverejnenie zborníka prednášok z tejto konferencie). No predsa ma oslovili niektoré vyjadrenia, predovšetkým tie, ktoré súvisia s našou snahou o šírenie manželskej čistoty. Konkrétne o svedomí: o tom, že svedomie nie je autonómne v rozhodovaní o tom, čo je dobré a zlé; že základom svedomia nie je svojvoľný zákon, ale pravda; že prikázania nie sú klietkou našej slobody a

Čítať ďalej


    Teraz sa osobitným spôsobom obraciame na našich synov a dcéry, najmä na tých, ktorých Boh volá, aby mu slúžili v manželstve. Keď Cirkev hlása neporušiteľné požiadavky Božieho zákona, ohlasuje spásu a vo sviatostiach otvára cestu milosti, ktorou sa človek stáva novým stvorením, schopným v láske a v pravej slobode zodpovedať vznešenému úmyslu svojho Stvoriteľa a Spasiteľa a pocítiť aj príjemnosť Kristovho jarma. (porovnaj Mt 11,30)

     Keď teda kresťanskí manželia poslušne počúvajú jej hlas, nech sú si vedomí, že ich kresťanské povolanie, pochádzajúce z krstu, sviatosťou manželstva sa ďalej rozvíja a upevňuje. Lebo ňou sa posilňujú a akoby

Čítať ďalej


     obr.1V posledných mesiacoch pribúdajú v etickej poradni otázky s touto tematikou. Pisateľov zaujíma, či je alebo nie je hriešne, resp. morálne či nemorálne použiť prípravky, ktoré by mohli pomôcť v intímnom spolužití. Neistota je pochopiteľná: tieto prípravky sú neraz dostupné v predajniach či obchodoch podporujúcich erotiku a sex, reklamy na ne sľubujú väčšie vzrušenie a pôžitok. A tak človek, ktorý je konfrontovaný so situáciou, keď už vášeň, vzrušenie, libido... nie sú také intenzívne či dostatočné, hľadá orientáciu. Čo sa týka  odpovede na to, či je použitie týchto prípravkov hriech, odpovedám jednoducho: ak je potrebné riešiť problém (napr. erektilnú dysfunkciu u muža), nie je hriešne ani

Čítať ďalej