V súvislosti s diskusiou o protizákonnej registrácii potratových tabletiek sa rieši aj otázka následkov chemických potratov na zdravie žien. Jednou z najnovších štúdií, ktoré porovnávajú chirurgický a chemický potrat, je fínska štúdia z roku 2009.1 Autori mali k dispozícii databázu 42 619 žien z rokov 2000 až 2006. Z týchto žien 22 368 podstúpilo chemický potrat a 20 251 chirurgický potrat do 63. dňa tehotenstva. Tiež mali k dispozícii zdravotné záznamy z národného zdravotného registra, a tak mohli vedci sledovať, čo sa s týmito ženami dialo 42 dní po umelom potrate. Ako to teda vyzeralo?

Vedci zistili, že u 20% žien, ktoré podstúpili chemický

Čítať ďalej


 

Podle brněnského gynekologa a člena České gynekologické a porodnické společnosti Víta Unzeitiga, který on-line odpovídal čtenářům portálu lidovky. cz, je užívání pilulky RU-486 z lékařského hlediska v podstatě neproblematické a eticky nezávadné. Na rozhovoru je zajímavé nejen to, na co Unzeitig odpovídal a jak, ale také výběr otázek, na které odpovědět jednoduše odmítl.

Pečlivě jsem si rozhovor pročetl a některé odpovědi mě zarazily; nechám-li stranou názor, že etičnost či neetičnost potratů je dána podle Unzeitiga většinovým názorem společnosti a platnými zákony (Pokud bude většina společnosti přesvědčena, že soused jiné barvy pleti musí do plynu a zákony to povolují, bude

Čítať ďalej


 

„Vykreslili mi ju ako zázračnú tabletku, ktorá nemá obdoby. Vzala som si ju. Po piatich minútach ma poslali domov a tam sa začala moja kalvária: videla som svoje dieťa, jeho život bol v mojich rukách.“

Talianka Mária potratila užitím tejto tabletky pred dvoma rokmi, keď mala 26. Dnes, kedy aj v Taliansku táto tabletka vyvoláva vášnivé diskusie, nakoľko sa jej predaj úplne skomercionalizoval, zisťuje, že jej skúsenosť nebola ojedinelá. Je množstvo žien, ktoré trpeli rovnako ako ona, a dokonca minimálne 29 ich po požití tabletky umrelo. „Prečo nik o tom nehovorí? Prečo klamú, že im ide o dobro žien a že pocítiš

Čítať ďalej


vydané Pápežskou akadémiou pre život
(prevzaté z webstránky Konferencie biskupov Slovenska; www.tkkbs.sk)


Ako je známe, už niekoľko dní je v talianskych lekárňach na predaj tzv. „pilulka deň po“, dobre známy novovyvinutý hormonálny preparát, ktorý je často – i v posledných dňoch – predstavovaný jednak jeho priaznivcami, a tiež mnohými médiami, ako jednoduchá antikoncepcia, alebo presnejšie ako „urgentná antikoncepcia“. Je potrebné ju užiť vtedy, ak sa chce zabrániť nežiaducemu tehotenstvu; teda krátky čas po pohlavnom styku, o ktorom sa predpokladá, že by mohol byť oplodňujúci. Na nevyhnutne polemické reakcie tých, ktorí vyjadrovali vážne pochybnosti o mechanizme účinku tohto preparátu, že

Čítať ďalej


ANTIKONCEPCIA S ANTINIDAČNÝM ÚČINKOM (namierený proti uhniezdeniu oplodneného vajíčka)
JE ABORTÍVNY – potrat vyvolávajúci PREPARÁT.
 
16. mája 2012 zverejnila Konferencia biskupov Slovenska na svojej internetovej stránke www.kbs.sk vyhlásenie Pápežskej akadémie pre život týkajúce sa núdzovej (urgentnej) antikoncepcie. Toto vyhlásenie ponúka niektoré spresnenia, ako aj známe etické postoje podložené presnými vedeckými údajmi a ukotvené v katolíckej vierouke. Pápežská akadémia pre život svojim vyhlásením reagovala na skutočnosť, že výrobcovia, predajcovia a obhajcovia antinidačnej antikoncepcie sa snažia vyhnúť priamemu pomenovaniu s použitím výrazu potratový, ktorý výstižnejšie popisuje možný dôsledok užitia preparátu na počatú ľudskú bytosť v najranejšom štádiu tehotenstva. Dokument je k dispozícii  aj na

Čítať ďalej