Dr. Rötzer vymyslel způsob „přirozeného řízení početí“ pro situaci, ve které v žádném případě nesmí dojít k početí. Jsou to například situace, ve kterých by život ženy byl skutečně vážně ohrožen. Podmínky jsou přísné, ale přece dovolují pohlavní život manželů, byť omezený. Jsou tři podmínky:

1) Na začátku cyklu, v předovulační fázi, nelze předpokládat neplodnost.I když jsou pravidla pro určení konce neplodné doby na začátku cyklu velmi spolehlivé, nejsou stoprocentní.  Nelze s absolutní jistotou předvídat nástup plodnosti; vždy může být překvapením.

2) Na určení začátku poovulační neplodnosti vždy přidávat další (4. či 5.) zvýšenou teplotu. To znamená v praxi,

Čítať ďalej


Tento záznam přinesla s sebou žena k nám na konzultaci. Absolvovala náš kurz před několika lety a používala metodu úspěšně. Nyní ale otěhotněla neplánovaně a ptala se, jestli se jedná o selhání metody.

zaznam cyklu 2017

Desátý den měla bolest břicha a dodatečně uvažovala, jestli ten den byl dnem ovulace. Některé ženy mívají bolest v břichu kolem ovulace (Mittelschmerz), ale den ovulace nelze s jistotou určit žádnou metodou, pouze přímo pozorováním sondou.

     První (předovulační) fáze plodnosti končí 7. den. Podle Döringova pravidla (nejdřívější první den vzestupu teplot minus 7) je tento den konec I. fáze. Pravidlo posledního suchého dne určuje též 7. den jako

Čítať ďalej


Záznam, ktorý vidíte poslala paní, která nebyla jistá, jak ho hodnotit. Asi ji zmátla ta nepochopitelně nízká teplota 26. dne, což není div. Tuto teplotu počítala k šesti teplotám před vzestupem, který měl začít 27. den při hoblování teploty 25. dne. Určila dolní hladinu na 36,7°C, horní hladinu na 36,9°C a začátek III. fáze na 30. den. Tím ale trvala III. fáze pouze 2 dny, protože menstruace začala již 32. den. Měla sama pochybnosti o tom, že by přišel 1. den vzestupu až 8. den po vrcholu, a proto napsala do záznamu komentář k určenému vrcholnému dnu: „Může být i

Čítať ďalej


Záznam cyklu ukazuje úspěšný pokus o početí. Tito manželé měli jiný zájem než manželé, kteří chtějí početi předcházet.

cyklus 133 Na začátku cyklu chybí záznamy teplot i hlenu. Při předcházení početí by byly takové záznamy důležité, aby mohli manželé určit začátek plodné doby. Pro dosažení početí však nejsou tak významné. Je nápadné, že na začátku cyklu neměli 13 dní styk. Možná byl manžel na služební cestě, anebo se šetřili, aby měli víc síly pro intenzivnější manželský život právě v nejplodnější části cyklu.

Přesný den početí nelze určit, ale lze celkem s jistotou předpokládat, že k ovulaci došlo v době 2 dny před vrcholem hlenu až 2 dny po něm, nebo 3 dny před

Čítať ďalej


 záznam 129 2018

 

Tento cyklus ze sbírky organizace Dr. Rötzera INER pochází od 30ti-leté ženy narozené v roce 1975. Je to velmi zkušená žena – je to její 95. záznam. Velmi pečlivě pozoruje a zaznamenává známky plodnosti, především v předovulační neplodné (I.) fázi a v plodné (II.) fázi plodnosti. Ve (III.) poovulační, neplodné fázi již nepozoruje hlen a čípek, ale měří teploty.

Konec I. fáze podle pravidla zkušenosti lékařů je již 5. den, protože její nejkratší cyklus měl jen 25 dnů. Pravidlo minus 20 dává stejný výsledek. Podle Döringova pravidla odečítáme od nejdřívějšího prvního dne vzestupu teplot nad dolní hladinou

Čítať ďalej