Mám výhodu, že som si mohol prečítať príspevok Karla Skočovského, s ktorým úplne súhlasím. Pokúsim sa reagovať niekoľkými „suchými“ poznámkami, ktoré by mohli z odborného hľadiska doplniť uvedený príspevok.
I keď základ sexuálneho chovania je biologický a možno predpokladať značný vplyv pohlavných hormónov, prejavy ľudskej sexuality sú determinované predovšetkým sociálne. Ďalšími faktormi sú vplyvy psychogénne, nutričné a dokonca i geografické. Pri problémoch v sexuálnom prežívaní treba preto vždy brať do úvahy všetky tieto vplyvy. Dotknem sa najdôležitejších z nich.

Podmienkou normálnej sexuality je dostatok estrogénov, ktoré prevažujú v prvej fáze cyklu. Estrogény majú všeobecne stimulačné a proliferačné účinky na pohlavné orgány, sekundárne pohlavné znaky, ich dostatočné množstvo pozitívne ovplyvňuje

Čítať ďalej


155.5Sexuální prožívání ženy se – podobně jako její nálada a výkonnost – v průběhu cyklu mění. Ženy jsou různé a každá z nich tyto proměny prožívá jinak, v jiné intenzitě a s jinými důsledky pro intimní život. Pro ženy, které do svého života přijaly PPR, mohou mít tato kolísání touhy samozřejmě větší význam, než pro ženy používající antikoncepci. Někdy slýcháme názor, že „přirozené plánování rodičovství je vlastně nepřirozené, protože ,brání´ ženě mít pohlavní styk v době, kdy po něm nejvíce touží“. A ze strany uživatelek PPR tu a tam zaznívá povzdech, že v neplodném období po intimním styku se svým manželem prostě netouží, i když ho mají upřímně rády. Jak se dá

Čítať ďalej


V prvej časti tohto článku som sa snažila ozrejmiť dôležitosť dýchania v súvislosti s držaním tela a funkciou bránice. V tejto časti vám skúsim priblížiť, ako na to.

Pri nádychu nasávame vzduch, takže objem nášho hrudníka a brucha sa zväčšuje. Hrudník sa rozširuje do strán, vpred a vzad. Podobný pohyb by mal byť prítomný a viditeľný v oblasti brucha a trupu. Ramená zostávajú v nezmenenej polohe.

Možno ste sa už niekedy stretli s pojmami ako „bránicové dýchanie“ alebo „hrudné dýchanie“. Priznám sa, že mne samej dlho nebolo jasné, ako by som mala dýchať a čo tieto pojmy znamenajú na teoretickej a praktickej rovine. Zhrnula by som to takto: aktivita bránice je spojená s každým správnym

Čítať ďalej


153.9Dýchanie sa v poslednej dobe stalo diskutovanou a rozoberanou témou. Žijeme v rýchlom svete plnom stresu a vysokých nárokov, čo sa odráža na fyzickom zdraví a psychickej pohode. Popularita zdravého životného štýlu, proaktívneho prístupu a návratu k prírode spôsobila okrem iného to, že stále viac ľudí hľadá spôsoby, ako predchádzať vyhoreniu a zvládnuť tempo doby bez antidepresív alebo iných farmakologických prípravkov. Ovládať svoj vlastný dych sa ponúka ako jedna z možností.

Vedomá kontrola a ovládanie dychu boli (a mnohými možno stále sú) spájané len s východnými kultúrami a náboženstvami, a preto boli v kresťanskom svete považované za nebezpečné či v rozpore s vierou. Áno, ovládanie dychu je jedným zo základných pilierov východných náboženstiev, rovnako ako poznanie

Čítať ďalej