Používame cookies. +

Príspevok, ktorý ste si otvorili je vystavaný tak, aby poskytol základnú informáciu o fungovaní ľudskej plodnosti a o tom, ako sa to, čo sa odohráva vnútri organizmu na úrovni hormonálnych zmien prejavuje navonok prostredníctvom jednotlivých príznakov plodnost. Tými sú bazálna teplota, hlien krčka maternice a samotný krčok maternice. Informácie, ktoré tu nájdete vám môžu pomôcť ako začať s praktizovaním STM a konkrétne vás oboznámia s jednotlivými príznakmi plodnosti, charakteristikou ich zmien v rámci cyklu ako aj so spôsobom ich zaznamenávania. 

Pre úplnosť uvádzame všetky tri objektívne príznaky plodnosti s ktorými STM pracuje. Záleží len na užívateľoch, ktoré z uvedených

Čítať ďalej


je moderný, univerzálny systém vedomého hodnotenia zmien príznakov plodnosti (= symptómov), zahŕňajúci ich pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie s cieľom pomôcť manželom predchádzať alebo dosiahnuť počatie. Najznámejšie príznaky plodnosti o ktoré sa symptotermálna metóda opiera sú:

- fyziologický (prirodzený) výtok hlienu krčka maternice a
- zmeny telesnej teploty ženy po prebudení (bazálnej teploty).
Pomocnými príznakmi sú tiež meniaci sa kŕčok maternice bolesť v podbrušku v období ovulácie.

Čítať ďalej


ovutesty A

     Symptotermálna metóda rozpoznania prirodzenej plodnosti, ktorú Liga pár páru šíri sa opiera o zmeny bazálnej teploty a mini-málne jedného z dvoch ďalších príznakov plodnosti – hlienu krčka maternice a samot-ného krčka maternice. V poradenskej praxi sa stretávame s dvoma situáciami, ktoré komplikujú hodnotenie záznamov. Prvá je taká, že tieto príznaky nejdú „ruka v ruke“ (napríklad k vzostupu teploty príde až na 3. alebo 4. deň vysychania hlienu), a teda určenie optimálneho času na počatie alebo začiatku poovulačnej neplodnosti je sťažené. Druhá je situácia, keď sa manželia nevedia na niektorý príznak spoľahnúť, či už z objek-tívnych (napr. časté mykózy komplikujú sledovanie hlienu) alebo subjektívnych dôvodov. V oboch týchto situáciách môže byť

Čítať ďalej


    ovulacne testyV 122. čísle nášho bulletinu, ktorý vyšiel v apríli pred dvomi rokmi, sme uverejnili príspevok Ovulačné testy, užitočná pomoc pri praktizovaní STM a rozšírili sme o ne aj ponuku Ligy pár páru. Mnohé páry ich začali používať ako doplnok k štandardnému STM pozorovaniu. Väčšina z nich na ne nedá dopustiť, ale sú aj takí, čo sú z nich sklamaní alebo skonštatovali, že im v ničom nepomohli. Nasledujúcim príspevkom spracovaným z výsledkov vedeckých štúdií chceme poskytnúť podrobnejšie informácie o ovulačných testoch, a tak možno dať odpoveď na niektoré otázky, ktoré prináša ich používanie.


    Ovulačný test patrí medzi zdravotnícke diagnostické pomôcky a zisťuje prítomnosť luteinizačného hormónu (LH) v moči na princípe fyzikálno-chemickej metódy s názvom chromatografia. Práve

Čítať ďalej


Zaujímavým je aj zistenie, že dlhší výskyt zvýšenej hladiny LH štatisticky významne súvisel s dlhšími cyklami. Relatívne vysoká variabilita bola nameraná aj v rámci hodnotenia miery nárastu LH pred ovuláciou v porovnaní s bazálnou hladinou vyskytujúcou sa v priebehu cyklu mimo ovulačného obdobia. Hladina LH totiž u jednotlivých žien stúpla v rozmedzí 2,5 – 14,8-násobne 5.

Okrem rozdielov v náraste LH medzi jednotlivými ženami však tieto štúdie zistili aj zaujímavú skutočnosť: vyššie spomenuté parametre krivky nárastu LH sa medzi menštruačnými cyklami každej ženy výrazne nemenili, čo naznačuje, že pre každú ženu je typický určitý obraz nárastu LH a v priebehu času sa za normálnych okolností nemení 6.

4 ) Vzostup LH a ovulácia

Väčšinu

Čítať ďalej