Príspevok, ktorý ste si otvorili je vystavaný tak, aby poskytol základnú informáciu o fungovaní ľudskej plodnosti a o tom, ako sa to, čo sa odohráva vnútri organizmu na úrovni hormonálnych zmien prejavuje navonok prostredníctvom jednotlivých príznakov plodnost. Tými sú bazálna teplota, hlien krčka maternice a samotný krčok maternice. Informácie, ktoré tu nájdete vám môžu pomôcť ako začať s praktizovaním STM a konkrétne vás oboznámia s jednotlivými príznakmi plodnosti, charakteristikou ich zmien v rámci cyklu ako aj so spôsobom ich zaznamenávania. 

Pre úplnosť uvádzame všetky tri objektívne príznaky plodnosti s ktorými STM pracuje. Záleží len na užívateľoch, ktoré z uvedených

Čítať ďalej


je moderný, univerzálny systém vedomého hodnotenia zmien príznakov plodnosti (= symptómov), zahŕňajúci ich pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie s cieľom pomôcť manželom predchádzať alebo dosiahnuť počatie. Najznámejšie príznaky plodnosti o ktoré sa symptotermálna metóda opiera sú:

- fyziologický (prirodzený) výtok hlienu krčka maternice a
- zmeny telesnej teploty ženy po prebudení (bazálnej teploty).
Pomocnými príznakmi sú tiež meniaci sa kŕčok maternice bolesť v podbrušku v období ovulácie.

Čítať ďalej


    ovulacne testyV 122. čísle nášho bulletinu, ktorý vyšiel v apríli pred dvomi rokmi, sme uverejnili príspevok Ovulačné testy, užitočná pomoc pri praktizovaní STM a rozšírili sme o ne aj ponuku Ligy pár páru. Mnohé páry ich začali používať ako doplnok k štandardnému STM pozorovaniu. Väčšina z nich na ne nedá dopustiť, ale sú aj takí, čo sú z nich sklamaní alebo skonštatovali, že im v ničom nepomohli. Nasledujúcim príspevkom spracovaným z výsledkov vedeckých štúdií chceme poskytnúť podrobnejšie informácie o ovulačných testoch, a tak možno dať odpoveď na niektoré otázky, ktoré prináša ich používanie.


    Ovulačný test patrí medzi zdravotnícke diagnostické pomôcky a zisťuje prítomnosť luteinizačného hormónu (LH) v moči na princípe fyzikálno-chemickej metódy s názvom chromatografia. Práve

Čítať ďalej


ovutesty A

     Symptotermálna metóda rozpoznania prirodzenej plodnosti, ktorú Liga pár páru šíri sa opiera o zmeny bazálnej teploty a mini-málne jedného z dvoch ďalších príznakov plodnosti – hlienu krčka maternice a samot-ného krčka maternice. V poradenskej praxi sa stretávame s dvoma situáciami, ktoré komplikujú hodnotenie záznamov. Prvá je taká, že tieto príznaky nejdú „ruka v ruke“ (napríklad k vzostupu teploty príde až na 3. alebo 4. deň vysychania hlienu), a teda určenie optimálneho času na počatie alebo začiatku poovulačnej neplodnosti je sťažené. Druhá je situácia, keď sa manželia nevedia na niektorý príznak spoľahnúť, či už z objek-tívnych (napr. časté mykózy komplikujú sledovanie hlienu) alebo subjektívnych dôvodov. V oboch týchto situáciách môže byť

Čítať ďalej


Áno, avšak len vtedy, keď nie je užívaný predčasne!

 Správne pochopená a naučená symptotermálna metóda pomáha párom, ktoré ju používajú, dobre čítať priebeh menštruačného cyklu. Ocenia to tie páry, ktoré chcú tehotenstvu predchádzať, ale aj tie, ktoré sa oň doposiaľ neúspešne snažia.
     Nasledovný záznam nám ukázali po skončení stretnutia zameraného na využitie STM pri snahe o dosiahnutie tehotenstva manželia, ktorí patrili do tej druhej skupiny ľudí. Keď nás počuli hovoriť o mýte 28-dňového cyklu a jeho možných dôsledkoch, uvedomili si, že pravdepodobne ide aj o ich prípad. A nemýlili sa. 

zaznam cyklu 1 140

     Žena mala cykly zvyčajne v dĺžke 28 – 34 dní a mávala výrazný

Čítať ďalej