Napriek tomu, že medicína objavila za posledné roky obrovské množstvo nových poznatkov a súvislostí, dar života je stále zahalený tajomstvom pred ktorým sa máme v bázni skloniť. Neplodnosť (dočasná alebo trvalá) je realitou, ktorá trápi mnoho manželstiev najmä v ekonomicky vyspelých krajinách USA a západného sveta.

Poruchu plodnosti môže spôsobovať jeden alebo niekoľko faktorov zo strany muža, ako je nedostatočné množstvo životaschopných spermií, ich znížená pohyblivosť, aglutinácia, alebo zo strany ženy, ako napr. nedostatočné množstvo hlienu, veľká kyslosť prostredia pošvy, zablokované vajíčkovody alebo neschopnosť ovulácie ...

Manželia, ktorí sa rozhodnú dosiahnuť počatie a nedarí sa im, by mali aj naďalej pokračovať

Čítať ďalej


 

Ženská plodnosť závisí od komplexnej interakcie medzi niekoľkými hormónmi, ktoré stimulujú ovuláciu a riadia priebeh celého menštruačného cyklu. Je tiež užitočné si uvedomiť, že ženská plodnosť nie je fenoménom „všetko alebo nič“. Existuje tu istá kontinuita medzi normálnou plodnosťou, nepravidelnosťami cyklu a úplnou neplodnosťou. Neznamená to, že nepravidelné cykly vo všeobecnosti indikujú neplodnosť, hoci v niektorých prípadoch určité druhy opakujúcich sa nepravidelností naozaj signalizujú zníženú plodnosť. 

 
KONTINUITA PLODNOSTI: DOJČENIE. Skúsenosť dojčiacej mamičky, ktorá zažíva kontinuálny prechod od úplnej neplodnosti (laktačná amenorea) až po normálnu plodnosť, je poučná pre nedojčiacu ženu s nepravidelnými
cyklami alebo nevysvetliteľnou neplodnosťou.
Ak je hladina hormónov stimulujúcich ovuláciu – FSH a LH –

Čítať ďalej


 

Prebiehajúci výskum objavuje stále viac súvislostí medzi vitamínmi, minerálnymi látkami, esenciálnymi mastnými kyselinami a reprodukčným zdravím a plodnosťou muža. Plodnosť, celkové reprodukčné zdravie a výživa spolu úzko súvisia u žien aj u mužov. 

Z týchto dôvodov Liga pár páru odporúča, aby obaja partneri pracovali na zlepšení výživy a ďalších faktoroch životného štýlu ako súčasti svojpomoci pri prekonávaní neplodnosti. Platí to aj v tom prípade, ak PPR záznamy alebo lekárska diagnóza naznačuje problém týkajúci sa len plodnosti ženy.
Dovoľte mi pripomenúť jednu dôležitú skutočnosť. Ak máte problémy s počatím, obaja by ste sa mali snažiť o zlepšenie výživy a celkového zdravia, aj keby sa vám zdalo, že neplodnosť

Čítať ďalej


 

Sims-Huhnerov test, pri ktorom sa odoberie vzorka spermií z pošvy po normálnom pohlavnom styku vyvinuli lekári, pre ktorých bola masturbácia s cieľom vyšetrenia počtu spermií morálne neprijateľná. Aby boli výsledky objektívne, je nutné, aby tento test bol urobený v období, keď organizmus ženy produkuje najplodnejší typ hlienu, ktorý je priaznivý pre životnosť spermií. Inak môže prísť k chybnému výsledku, pretože kyslé prostredie pošvy je pre spermie nevhodné.

Výhodou tohto testu je zároveň i možnosť pozorovať spolupôsobenie spermií a hlienu, pretože v niektorých prípadoch môže byť počet spermií normálny, ale ich pohyb je hlienom ochromený.

Keď chce lekár analyzovať vzorku semena, ktorá nebola v kontakte s hlienom, je ju možné získať

Čítať ďalej


(Autorkou odborné studie je Joy DeFelice R.N., B.S.N., P.H.N. ředitelka Programu přirozeného plánování rodičovství, Providence Sacred Heart Medical Center, Spokane, WA 99220-2555 USA)

Abstrakt: Neplodnost je obecně známý a často nevyřešený stav, který postihuje některé páry. Četné studie na zvířatech prokázaly, že změny v cyklu světla a tmy mohou svým působením na epifýzu (šišinku mozkovou) a její hormon melatonin ovlivnit plodnost. Byla provedena pilotní studie s neplodnými ženami, které se zúčastnily programu PPR, aby bylo zkoumáno, jak mohou podobné nepravidelnosti ovlivnit lidskou plodnost.


Cil
: Zkoumat souvislost mezi osvětlením během spánku, abnormálními parametry menstruačního cyklu a neplodností.

1. studijní návrh:48 žen bylo

Čítať ďalej