Christian Fiala, jeden z najznámejších potratových lekárov Rakúska, v stredu vo vyhlásení varoval pred používaním kondómov a uviedol:
Kondómy ako antikoncepčný prostriedok sú iba priemerne účinné. Vedú zbytočne často k nechceným tehotenstvám a tým aj k ukončeniu tehotenstiev. Ako ďalej zdôraznil, jeho firma Gynmed naozaj pozoruje nechcené „kondómové tehotenstvá". Podľa najnovšej štúdie firmy Gynmed (2009) tretina všetkých nechcených tehotenstiev (35 percent!) nastáva napriek používaniu kondómov.
Lekár ďalej vyhlásil, že kondómy síce chránia pred sexom prenášanými chorobami, ale podľa vedeckých výskumov heterosexuálna mládež nepredstavuje rizikovú skupinu sexuálne prenášaných infekcií. Hlavnou rizikovou skupinou sú podľa lekára dospelí homosexuáli a za nimi nasledujú dospelí

Čítať ďalej


Podle studie uveřejněné v květnu 2003 v časopise Human Reproduction (Lidská reprodukce) dochází ke dvěma třetinám neplánovaných těhotenství u žen, které o sobě říkají, že používají antikoncepci.

Výzkumníci z Hospital de Bicetre ve Francii se dotazovali 2 863 žen ve věku mezi 18 a 44 lety; 1 034 z nich měly v období posledních pěti let potrat nebo neplánované těhotenství; 1 829 z nich bylo vybráno náhodně. Z žen, které neplánovaně otěhotněly, hlásilo 65%, že používají antikoncepci. Mezi nimi 21% používá HA, 9% hlásilo používání nitroděložního tělíska, 12% kondom a 23% nějakou jinou metodu antikoncepce.

Ovšem 60% z žen, které hlásily,

Čítať ďalej


 

Spoľahlivosť antikoncepcie vyjadruje, ako účinne zabraňuje konkrétna antikoncepčná metóda počatiu, inak povedané, koľko žien neplánovane zostane tehotných, keď túto metódu používa.

Pri každej metóde sú zaujímavé dva údaje o spoľahlivosti:

  • Spoľahlivosť pri správnom používaní metódy (perfect use)
  • Spoľahlivosť pri typickom používaní metódy (typical use)

Prvý údaj uvádza to, čím sa radi prezentujú výrobcovia, druhý údaj uvádza aká je realita v každodennom živote. Tento údaj nám hovorí, ako je správne používanie konkrétnej metódy náročné a závislé na užívateľovi alebo inak, ako je metóda citlivá na nedôslednosť pri používaní.


Na posúdenie spoľahlivosti preparátu alebo metódy sa najčastejšie používa Pearlov index (PI). Udáva počet neplánovaných tehotenstiev pripadajúcich na 100

Čítať ďalej


V januári 2011 boli publikované v časopise Contraception výsledky prieskumu, ktorý sa týkal asi 2000  španielských žien vo veku 15 až 49 rokov a ktorý sa robil každé dva roky v období od r. 1997 do r. 2007. V priebehu tohto obdobia stúpol počet žien užívajúcich antikoncepciu z 49,1% na 79,9%. Pritom používanie kondómov stúplo z 21% na 38,8% a antikoncepčných tabletiek z 14,2% na 20,3%. Naproti tomu klesla sterilizácia žien a zavádzanie vnútromaternicových teliesok. V priebehu rovnakého obdobia stúpla potratovosť z 5,42 na 11,49 na každých 1000 žien. Autori štúdie tvrdia, že takéto zistenie nečakali, hoci ide o známy

Čítať ďalej


Zdá se, že v plánování rodičovství má opravdu poslední slovo Pán, jak ukazuje případ Jennifer a Dana Skadelandových z Fostoria, Ohio. Jennifer čeká v říjnu jejich páté dítě, počaté po tom, co si Jennifer (24) dala podvázat vejcovody a Dan (25) podstoupil vázektomii.
„Byla jsem šokovaná,“ řekla Jennifer. „Jak bych já mohla být těhotná? … To je nemožné!“
„Neuvěřitelné, ale ne nemožné,“ konstatoval na to její gynekolog, Dr. Erol Riza.
Skadelandovi se rozhodli, že nechtějí další děti po narození svého třetího v roce 1989. V dubnu 1990 podstoupil Dan vázektomii, ale v listopadu 1990 Jennifer otěhotněla. Jejich čtvrté dítě se

Čítať ďalej