Používame cookies. +

Milí priatelia,

   keďže ďalšie číslo bulletinu Noviny z rodiny LPP vyjde až v októbri, chceme vás už teraz  pozvať na tretí Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22.septembra. Príďte v túto nedeľu povedať ÁNO ochrane každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a svojou prítomnosťou vyjadriť podporu pre dosiahnutie spoločenskej i legislatívnej ochrany života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

   Samotnému nedeľnému pochodu bude predchádzať sprievodný program, ktorý sa začne už v sobotu 21.9.
   Na Hlavnom námestí bude počas celého dňa znieť hudobná produkcia. Pre deti príde dopoludnia zahrať Zahrajko zo Spievankova, poobede vystúpia skupiny Timothy, PiarMusic

Čítať ďalej


Vranov   Již dva roky s manželem máme úžasnou možnost studovat na české pobočce Institutu Jana Pavla II. na Vranově u Brna. Při práci v LPP nutnost dalšího vzdělání a formace považujeme za nezbytnou. Na kurzech i v internetovém poradenství pomáháme nejen s hodnocením STM záznamů, ale často řešíme otázky spojené s pohledem církve na odpovědné rodičovství, etickým rozměrem manželské sexuality popř. bioetickými tématy spojenými s počátkem lidského života. Stejnou zkušenost má i Liga na Slovensku, kde jen za první polovinu letošního roku přišlo do etické poradny 67 dotazů.
   Za jedinečné považuji propojení studia s duchovní formací (součástí jsou mše svaté, adorace, společná modlitba…), živým společenstvím, plodnými diskusemi a obohacujícími vztahy, které na Vranově s dalšími studenty – kněžími, řeholnicemi i manželskými páry - máme

Čítať ďalej


Před několika lety jsme  informovali o zajímavém příspěvku, který zazněl na konferenci Nejmenší z nás (bulletin č. 108). Týkal se možnosti přenesení embryí při mimoděložním těhotenství z vejcovodu do dělohy. Přednášející MUDr. Badal zmínil dva případy, kdy taková operace byla úspěšná:

„…Když pomineme dva vzácné typy ektopické gravidity, těhotenství v dutině břišní a v jizvě po císařském řezu, kde je za jistých podmínek možné donosit životaschopný plod, neexistují žádné lékařské postupy, které by umožňovaly záchranu ektopicky zahnízděného embrya. 
     Proto je velmi zajímavé, že navzdory výše uvedenému byly v minulosti v odborných lékařských časopisech popsány dva případy, kdy se podařilo zachránit život počatého dítěte pomocí transplantace.
   

Čítať ďalej


(struktura přednášky světícího biskupa diecéze Kolína nad Rýnem Dominika Schwaderlappa na kongresu INER ve Vallendaru, Německu, 7. 4. 2019)

Vení sancte Spiritus!

  1. Lidská osoba je bytost s tělem a duší, vybavená rozumem, vůlí a citem. Bůh ji stvořil kvůli ní samotné. Tělo a duše patří dohromady a vzájemně se pronikají. Tělo a duše stojí k sobě navzájem jako nástroj a skladatel.
  2. Člověk je samoučelný, ale ne soběstačný. Je nasměrován k nějakému „Ty“. Každému člověku patří stejná Bohem daná důstojnost. Proto je jediným platným postojem člověka k člověku přijití této osoby, láska. Bez tohoto vzájemného „ano“ nemůže existovat žádné lidské společenství.
  3. Největší touhou člověka je být milován a darovat lásku. Kdo najde lásku, najde

Čítať ďalej


Jako každý rok v posledních letech zúčastnili jsme se minulý týden s manželkou kongresu INER (= Institut natürlicher Empfängnisregelung Rötzer = Institut přirozené regulace početí Rötzer). Bývá na jaře v různých německy mluvících zemích: vloni v Jižním Tyrolsku, jindy ve Švýcarsku, v Německu (i v bývalé NDR), nebo v Rakousku. Příští rok se bude konat ve Vöcklabrucku v Rakousku, bývalém bydlišti zakladatele INER, profesora doktora Josefa Rötzera, který zemřel v roce 2010 ve věku 90 let, jako oslava sta let od jeho narození.

Můj vztah k dr. Rötzerovi se datuje od 70. let minulého staletí, kdy jsme s manželkou objevili v knize Ingrid Trobischové odkaz na jeho metodu. Koupili jsme jeho učebnici a praktikovali od

Čítať ďalej