Tento rok uplynie 45 rokov od apoštolskej cesty sv. Jána Pavla II. do USA.  Vtedy vo Washingtone pri slávení svätej omši povzbudil manželov k zodpovednému rodičovstvu slovami:

„Rozhodnutie o počte detí a obetách, ktoré je nutné pre ne priniesť, nesmie byť prijaté len z ohľadu na pohodlie a zachovanie pokojnej existencie. Keď budú (manželia) o tejto veci meditovať pred Bohom, z milosti prijatej zo sviatosti a vedení učením Cirkvi, nech si pripomenú, že je iste menej škodlivé uprieť deťom niektoré materiálne výhody, než ich ochudobniť   . . . . . (túto časť textu ukrýva 25 písmen osemsmerovky).

Svoju odpoveď môžete poslať do ústredia LPP mailom (


Len 35 písmen osemsmerovky, ktorú pripravial Mária Halušková, poradkyňa Ligy, ukrýva odpoveď na otázku:

Kedy má zdravý pár, ktorý sexuálne žije, ale prestal sledovať príznaky plodnosti, 99,99999999% istotu, že neotehotnie?

Svoju odpoveď môžete poslať do ústredia LPP mailom (). Troch z vás, ktorí pošlete najrýchlejšie správnu odpoveď, čaká malá odmena. ☺

163.6 

BAZÁLNA, CYKLUS, EMBRYO, HLADINA, INTIMITA, KOJENIE, KRČOK, LUTEÁLNA FÁZA, LÁSKA, MENŠTUÁCIA, MENOPAUZA, NEHA, OVULÁCIA, ONLINE KURZY, SPERMIA, SYMPTOTERMÁLNA, ŠPINENIE, TEPLOTA, ÚCTA, VAJÍČKO, VRCHOL, ŽIVOT. 

Čítať ďalej


163.4.111Mirek Novák pomáhá manželce Jitce už řadu let vést Ligu pár páru. Je tatínkem sedmi dětí, hrdým dědečkem, truhlářem, sociálním pracovníkem, sportovcem a nadšencem do dobrých věcí. V současné době se také zasazuje o to, aby neprošel návrh zákona o tzv. manželství pro všechny.

Mirku, píše se o tobě v médiích jako o „truhláři bojujícímu proti korporacím“. Jak se to stalo?
Do toho jsem se namočil úplnou náhodou. Velké firmy a korporace (původně celkem 66) podpořily tzv. manželství pro všechny. Jejich kampaň mi přišla nefér, a tak jsem přemýšlel, co proti tomu mohu udělat. Vytvořil jsem výzvu na podporu manželství jako svazku muže a ženy (dopis77.cz), aby ve veřejném

Čítať ďalej


163.3Milí priatelia, od prvého vydania slovenskej Príručky symptotermálnej metódy PPR a ekologického dojčenia prešlo 19 rokov. Odvtedy bola preložená a vydaná v češtine (2006 a 2013), v angličtine (2007), v gruzínčine (2009) a vyšli dve slovenské aktualizované dotlače (2010 a 2014). Keď píšem tieto riadky, je už v tlačiarni 4. prepracované vydanie Príručky a čoskoro si ju nájdu v schránke všetci, ktorí finančne prispeli na jej vydanie, či už cez crowdfundingovú platformu Donio, alebo priamo na účet LPP.

Najnovšie vydanie bolo napísané so zámerom zachovať kontinuitu s predchádzajúcimi vydaniami, doplniť nové informácie z oblasti PPR a zjednodušiť výučbu STM. Oproti predchádzajúcemu vydaniu z roku 2014 je štruktúrovanejšia a plnofarebná, čím sa stáva prehľadnejšou. Pomocou konkrétnych ilustračných príkladov z reálneho

Čítať ďalej


Antikoncepcia po pôrodoch 2Na článok „Užívanie antikoncepcie po opakovaných cisárskych rezoch – pohľad gynekológa“ prišla reakcia priamo od ženy, ktorej vyjadrenia boli námetom pre napísanie článku. Cítila sa nepochopená a očiernená. Po tejto reakcii sme si zavolali a vysvetlili si postoje. Ako to často býva, veci neboli a nie sú čierno-biele, preto ešte pár viet k situácii.

Do nadpisu tejto reakcie som už cielene nedal slovo „užívanie“ antikoncepcie, ktoré akosi automaticky evokuje hormonálnu antikoncepciu, ale „používanie“. Z vyjadrenia na BHD nevyplývalo, že ide o užívanie hormonálnej antikoncepcie, ako som to ja nesprávne pochopil, za čo sa ospravedlňujem. Pripúšťam, že je určitý rozdiel v používaní hormonálnej antikoncepcie, ktorá má vždy potenciálne

Čítať ďalej