Používame cookies. +

Rok s výnimočnou kombináciou číslic 2020 sa o pár dní skončí. Myslím, že pre každého z nás sa stal výnimočným aj pre vírus, ktorý nám znova ukázal, že i napriek pokroku a priam neuveriteľným možnostiam dnešnej medicíny sme voči jeho šíreniu dosť bezmocní. Výrazné obmedzenie stretávania obmedzilo aj naše možnosti organizácie klasických kurzov STM a akýchkoľvek spoločných stretnutí: prvýkrát v histórii LPP sa nekonala spoločná česko-slovenská konferencia. Nabrali sme odvahu a začali ponúkať online formu kurzov a stretávania lektorov Ligy. Ako skonštatoval náš priateľ: Svet už nikdy nebude taký, aký bol pred objavením sa Covid19…
Prečo to spomínam?
     O niekoľko dní budeme oslavovať najdôležitejšie narodeniny v histórii ľudstva. Boh sa stal človekom a začal sa nový letopočet. Svet

Čítať ďalej


143 2Azda mi svätý Jozef odpustí, že som si dovolila urobiť s ním takýto fiktívny rozhovor.

Pôvodne som mala v pláne písať niečo o tom, ako je život s PPR bremenom, no bremenom ľahkým a príjemným – ako k tomu dozrievame. Je tu Advent a v ňom vidíme pred sebou udalosti, ktoré predchádzali i sprevádzali Ježišovo narodenie. A vznikol tento pokus…

Jozef, môžem sa ťa na niečo spýtať? Čo si si pomyslel, keď si videl Máriu tehotnú? Bol to šok?
Isteže, bol. Viem, ako vo mne zamrelo srdce. Najprv som si pomyslel, že asi jej niekto ublížil. A že sa mi to bála povedať. No keď som videl jej pokoj, tak som si myslel, že

Čítať ďalej


143 5Učení katolické církve proti antikoncepci patří pro dnešní svět, dokonce i pro značnou část praktikujících katolíků včetně kléru, k nejméně pochopitelnému. Když přišla na trh v 60. letech  minulého století „zázračná“ pilulka, očekávala velká část veřejnosti, že církev změní své učení o antikoncepci. Vždyť člověk bere různé prášky, a když žena bude brát každý den „pilulku“,  nebude tím ovlivňovat samotný pohlavní akt, ke kterému dojde v jiné době. Proti názoru většiny členů komise, kterou za tím účelem sestavil, rozhodl papež Pavel VI. přece potvrdit stálé učení církve. Proti jeho encyklice Humanae vitae bouřily různé biskupské konference, které radily věřícím, aby jednali podle svého svědomí, jinými slovy, učení encykliky klidně ignorovali.
     Ještě jako evangelíci jsme

Čítať ďalej


Iba dnes urobím niečo, do čoho sa mi nechce;
keby som sa cítil niečím dotknutý, urobím všetko preto, aby to nikto nezbadal.

Prešiel ďalší novembrový týždeň. Ako tie dni rýchlo plynú! Upratala som, povysávala, oprala a ožehlila. A opäť vidieť všade prach, kôš na bielizeň je zase plný. Je sobota. Ešte treba deťom vymeniť topánky za teplejšie, nachystať šály, rukavice, teplejšie bundy. Veľmi sa mi nechce „hrabať“ sa v skrini a dolovať z nadstavcov všetky tie oblečenia. Radšej by som išla ešte von a vyhrievala sa na poslednom teplom slniečku. OK. Rýchlo všetko dokončím. Manžel zatiaľ poupratuje auto a zajtra si niekam vyjdeme von. Len tak bezstarostne si oddýchnuť v čarokrásnej jesennej prírode. Veď zajtra je nedeľa.

Čítať ďalej


Milí přátelé,

manželia Lukongovijsme velmi vděčni za Váš zájem a péči o nás a naši rodinu.
   Život opravdu není lehký při trvající občanské válce a k tomu ten hrozný koronavirus. Zasaženo je všech deset regionů  země. Statistiky ukazují, že do včerejšího dne 22. 7. 2020 bylo zaznamenáno 17 000 nakažených, 14 000 uzdravených a 350 zemřelých. Jeden z našich arcibiskupů je herbalista a vyvinul léčbu nemoci, která byla státem uznaná. Tento bylinný lék pomáhá mnoha našim lidem. Děkujeme Bohu za tento dar skrze našeho arcibiskupa. Je hlavou jedné z našich největších diecézí­. V jeho diecézi je také ekonomické centrum Douala. Jeho lék je beplatně podáván ve všech katolických nemocnicích i v nekatolických, které

Čítať ďalej