Používame cookies. +

Před několika lety jsme  informovali o zajímavém příspěvku, který zazněl na konferenci Nejmenší z nás (bulletin č. 108). Týkal se možnosti přenesení embryí při mimoděložním těhotenství z vejcovodu do dělohy. Přednášející MUDr. Badal zmínil dva případy, kdy taková operace byla úspěšná:

„…Když pomineme dva vzácné typy ektopické gravidity, těhotenství v dutině břišní a v jizvě po císařském řezu, kde je za jistých podmínek možné donosit životaschopný plod, neexistují žádné lékařské postupy, které by umožňovaly záchranu ektopicky zahnízděného embrya. 
     Proto je velmi zajímavé, že navzdory výše uvedenému byly v minulosti v odborných lékařských časopisech popsány dva případy, kdy se podařilo zachránit život počatého dítěte pomocí transplantace.
   

Čítať ďalej


(struktura přednášky světícího biskupa diecéze Kolína nad Rýnem Dominika Schwaderlappa na kongresu INER ve Vallendaru, Německu, 7. 4. 2019)

Vení sancte Spiritus!

  1. Lidská osoba je bytost s tělem a duší, vybavená rozumem, vůlí a citem. Bůh ji stvořil kvůli ní samotné. Tělo a duše patří dohromady a vzájemně se pronikají. Tělo a duše stojí k sobě navzájem jako nástroj a skladatel.
  2. Člověk je samoučelný, ale ne soběstačný. Je nasměrován k nějakému „Ty“. Každému člověku patří stejná Bohem daná důstojnost. Proto je jediným platným postojem člověka k člověku přijití této osoby, láska. Bez tohoto vzájemného „ano“ nemůže existovat žádné lidské společenství.
  3. Největší touhou člověka je být milován a darovat lásku. Kdo najde lásku, najde

Čítať ďalej


Jako každý rok v posledních letech zúčastnili jsme se minulý týden s manželkou kongresu INER (= Institut natürlicher Empfängnisregelung Rötzer = Institut přirozené regulace početí Rötzer). Bývá na jaře v různých německy mluvících zemích: vloni v Jižním Tyrolsku, jindy ve Švýcarsku, v Německu (i v bývalé NDR), nebo v Rakousku. Příští rok se bude konat ve Vöcklabrucku v Rakousku, bývalém bydlišti zakladatele INER, profesora doktora Josefa Rötzera, který zemřel v roce 2010 ve věku 90 let, jako oslava sta let od jeho narození.

Můj vztah k dr. Rötzerovi se datuje od 70. let minulého staletí, kdy jsme s manželkou objevili v knize Ingrid Trobischové odkaz na jeho metodu. Koupili jsme jeho učebnici a praktikovali od

Čítať ďalej


časMilí priatelia,
     začali sme ďalší kalendárny rok. Keď som sa zamýšľal nad úvodníkom pre toto prvé číslo nášho bulletinu v roku 2019, mám pocit, že ani nie tak dávno som dopísal ten minuloročný o inšpirujúcej šálke kávy. Mimovoľne mi prebehla hlavou myšlienka abbé Pierra, ktorej časť som nakoniec použil ako nadpis: „Život je kúsok času, ktorý bol daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať, a tak sa pripravili na stretnutie s večnou LÁSKOU.“ 

     Máme ďalších (možno) 365 dní tohto roka, aby sme sa učili milovať, prijímať lásku, byť za ňu vďační a štedro ju dávali ďalej. Stále sa presviedčam

Čítať ďalej


Jozef a MáriaPripravme sa na príchod najvyššieho Kráľa, aby sme mu s čistým srdcom a dôstojne kráčali v ústrety; hľa, príde, meškať nebude.                                 (antifóna z 1. adventnej nedele)

Milí členovia ligovej rodiny na Slovensku aj v Česku, veľkí aj malí, mladší aj skôr narodení, sympatizanti LPP, čitatelia nášho bulletinu,

v mene vedenia slovenskej aj českej Ligy pár páru vám prajeme, aby tento čas Adventu bol časom „upratovania“ v nás samých a pomohol nám pripraviť si srdcia na vianočné stretnutie s tým, ktorý prišiel a je  stále s nami. Na stretnutie so živým Bohom,

Čítať ďalej