Používame cookies. +

     Nedávno jsem přemýšlel nad knihou Tobiáš či Tobit. Patří k tzv. deuterokanonickým knihám Bible, asi proto, že neexistuje základní hebrejský text. Jsou různé texty, a verze se liší. Znám tento příběh, jak jsem ho četl v anglickém překladu latinské Vulgáty, takže kritické verše v českém ekumenickém překladu nenajdete. Ve zkratce je příběh takto:
   
   Starý Tobit, oslepený šedým zákalem, si přeji umřít, uvědomuje si však, že před lety půjčil značnou částku peněz svému příbuznému Gebaelovi. Tyto peníze má dostat jeho mladý syn Tobiaš. Má k němu zajít, aby je obdržel. Je to dost dlouhá cesta a Tobiáš je

Čítať ďalej


Na konferenci Nejmenší z nás, 16. října v Brně přednášel mladý lékař, kardiolog MUDr. Jiří Badal o možnosti transplantace embrya ektopického či mimoděložního těhotenství. Bylo to po prvé, co jsem slyšel, že taková možnost existuje. Obecně se
rozumí, že tubární těhotenství představuje beznadějnou situaci, protože rostoucí plod působí, že vejcovod praskne, a žena s velkými bolestmi krvácí a musí být ihned operována. V takové situaci je nutno zasáhnout, i když přítom dítě zemře, protože
jinak by zemřela i matka. Ta operace není potratem, protože cílem není zabít dítě, ale zachránit matku. Dítě v této situaci stejně nemá šanci přežít.

Dr. Badal ale přinesl pro mne nové a

Čítať ďalej


2. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bolo  na tlačovej konferencii za účasti MUDr. Alojza Rakúsa a profesorky Evy Grey  zverejnené vyjadrenie a výzva slovenských lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí. Výzvou žiadajú k zastaveniu politického presadzovania tzv. rodovej agendy a vysvetľujú prečo je potrebné odmietnuť zavádzanie rodového scitlivovania detí a verejnosti. Vidozáznam z tlačovej konferencie si môžete pozrieť na: http://video.tyzden.sk/tomas-pristiak/2014/06/02/rakus-gendrova-ideologia-je-pre-deti-nebezpecna/
Doposiaľ výzvu a vyjadrenie odbornej obce podpísalo viac ako 130 signatárov. 
Text vyjadrenia a výzvy prikladáme v pdf formáte.

Čítať ďalej


genderGenderová rovnosť sa na nás tlačí silou mocou. A to aj napriek nesúhlasu zo strany bežných ľudí, rozporom vo Výbore pre rodovú rovnosť, ale aj medzi feministkami samými.
 
Jedny ju chápu ako rovnosť príležitostí pre mužov a ženy (aspoň takto sa pri okrúhlych stoloch o nej verejne vyjadrujú), iné ako rovnosť rodových identít (doteraz sa presne nevyjadrili, koľko rodov existuje). Mimochodom, bolo by zaujímavé spýtať sa na to aj ministrov. Koľko poznajú rodov (nie však v gramatike)? Aj preto Národný akčný plán na predchádzanie násiliu na ženách, domácemu násiliu a boji proti nemu šiel na vládu s rozporom. Hromadné pripomienky

Čítať ďalej


t genomy rodiny20085705Mark Regnerus, doktor sociológie a profesor na Texaskej univerzite v Austine robil vedecký výskum, ktorého sa zúčastnilo 3000 detí, ktoré vyrástli v pároch muž-muž, žena-žena. Výskum prebiehal od roku 2010 a bol ukončený v roku 2012. Výsledky publikoval vo významnom americkom vedeckom časopise  sociálnych vied Social Science Research. 

Vedec z prestížnej univerzity tak preukázal negatívne vplyvy na deti, ktoré vyrastali  v prostredí párov muž-muž, žena-žena v porovnaní s výchovou detí v páre muž-žena, čím potvrdil všeobecné poznatky psychológie. Konkrétne, najväčšie znepokojenie spôsobuje fakt, že až 12% z týchto detí veľmi vážne uvažuje nad samovraždou (oproti 5%, vychovávaných heteropármi). Jestvuje medzi nimi zvýšené

Čítať ďalej