Ženská plodnosť závisí od komplexnej interakcie medzi niekoľkými hormónmi, ktoré stimulujú ovuláciu a riadia priebeh celého menštruačného cyklu. Je tiež užitočné si uvedomiť, že ženská plodnosť nie je fenoménom „všetko alebo nič“. Existuje tu istá kontinuita medzi normálnou plodnosťou, nepravidelnosťami cyklu a úplnou neplodnosťou. Neznamená to, že nepravidelné cykly vo všeobecnosti indikujú neplodnosť, hoci v niektorých prípadoch určité druhy opakujúcich sa nepravidelností naozaj signalizujú zníženú plodnosť. 

 
KONTINUITA PLODNOSTI: DOJČENIE. Skúsenosť dojčiacej mamičky, ktorá zažíva kontinuálny prechod od úplnej neplodnosti (laktačná amenorea) až po normálnu plodnosť, je poučná pre nedojčiacu ženu s nepravidelnými
cyklami alebo nevysvetliteľnou neplodnosťou.
Ak je hladina hormónov stimulujúcich ovuláciu – FSH a LH – konštantne nízka, tak ako u dojčiacej matky s predĺženou amenoreou (absenciou cyklov), nedochádza k dozrievaniu vajíčok ani k vývoju endometria. V dôsledku toho neprebieha ovulácia ani následná menštruácia. Keď žena začína znova produkovať viac reprodukčných hormónov, objaví sa cervikálny hlien a začne sa vyvíjať endometrium. U dojčiacej ženy môže prísť k odlúčeniu endometria, hoci neprebehla ovulácia, môže sa objaviť špinenie alebo normálne krvácanie. Takáto
„menštruácia“ bez predchádzajúcej ovulácie indikuje, že prebehol anovulačný, neplodný cyklus. U dojčiacich mamičiek je výskyt jedného alebo niekoľkých takýchto anovulačných cyklov celkom bežný. Hormóny dojčenia majú postupne slabší vplyv a v dôsledku toho sa zvyšuje hladina FSH a LH, čo stimuluje rast folikulov vo vaječníku a dozrievanie vajíčok. Prichádza k prvej ovulácii po pôrode, aj keď často je vajíčko „nezrelé“, a teda ho nie je možné oplodniť. Žena zaznamená vzostup bazálnej teploty, ktorý môže byť slabší ako zvyčajných 0,2°C a tiež luteálna fáza cyklu býva kratšia ako štandardných dvanásť až šestnásť dní. Otehotnenie je málo pravdepodobné,
ak je dĺžka luteálnej fázy menej než desať až dvanásť dní. V dôsledku nedostatočnosti luteálnej fázy sa môže objaviť predmenštruačné špinenie, pri ktorom zostávajú bazálne teploty zvýšené. V období návratu k normálnym cyklom môže žena zaznamenať predĺžené obdobie s výskytom plodnejšieho hlienu a oneskorené ovulácie, čo spôsobuje, že cykly sú dlhšie ako zvyčajne. V priebehu niekoľkých mesiacov sa dojčiaca žena „vráti“ k svojim normálnym ovulačným cyklom, dojčenie môže pokračovať ešte celé mesiace a vďaka dozrievaniu vajíčok je opäť možné otehotnieť.

KONTINUITA PLODNOSTI: ÚBYTOK NA VÁHE. Ďalším príkladom kontinuálneho prechodu od plodnosti až k neplodnosti sú postupné zmeny odohrávajúce sa v tele ženy, ktorá intenzívne cvičí a nekonzumuje dostatok stravy na udržanie potrebného percenta telesného tuku. Ak prijíma dostatok kalórií potrebných na cvičenie a na udržanie telesného tuku, bude mať pravdepodobne normálne, pravidelné cykly. Ak však stratí veľa telesného tuku, môže sa u nej prejaviť oneskorenie ovulácie, čo bude viesť k dlhým cyklom. Alebo nezaznamená výraznejšiu zmenu v dĺžke cyklu, len podľa záznamov príznakov plodnosti zistí, že ovulácie sú oneskorené a luteálna fáza kratšia ako zvyčajne. Ak pokračuje v namáhavom cvičení a stratí ešte viac telesného tuku, objavia sa
u nej anovulačné cykly. Ďalšia strata telesného tuku ju dovedie k amenorei. Takýto stav je úplne reverzibilný, ak začne konzumovať dostatočný počet kalórií, alebo ak obmedzí intenzitu a/alebo objem namáhavého cvičenia.
 
KONTINUITA PLODNOSTI: PERIMENOPAUZA. Ďalší príklad takejto kontinuity sa objaví v čase, keď sa žena priblíži k menopauze. V tomto období sa menštruačné cykly často skrátia, majú krátku predovulačnú fázu ako aj krátku luteálnu fázu. S postupujúcim časom sa však cykly predlžujú a majú bežne oneskorenú ovuláciu. Niekoľko posledných krvácaní nasleduje zvyčajne po anovulačných cykloch a podľa definície menopauzy nastáva úplná – a konečná – amenorea.
 
Príčin nepravidelností cyklu u žien je mnoho. Niekedy príčina nepravidelností nie je známa, ale v záznamoch plodnosti často nájdeme „kľúč“, ktorý pomôže odhaliť, čo sa vlastne v cykle deje. Dôvody niektorých nepravidelností sa dajú priamo „vyčítať“ z grafov a vtedy je jasná aj „stratégia“ na ich odstránenie alebo zlepšenie. Hoci si nikdy nemôžete byť úplne istí príčinou nepravidelností vášho cyklu alebo neplodnosti, nech je pre vás povzbudením fakt, že už samotná výživa môže zlepšiť nepravidelnosti cyklu a niekedy vedie k dlho očakávanému tehotenstvu.
 
Neplodnosť sa od nepravidelnosti cyklu líši asi tak, ako sa búrka líši od prehánky. Z tohto dôvodu sa tie isté nutričné odporúčania vzťahujú na plodnú ženu s problémovými cyklami ako aj na ženu, ktorá má ťažkosti pri otehotnení. Konkrétne odporúčania sa nedajú rozpísať vzhľadom na svoj rozsah a špecifickosti problémov na riešenie ktorých sú určené v tejto sekcii. Môžeme Vám ale ponúknuť štvrté vydanea úspešnej medzinárodnej publikácie  MUDr. M.M.Shanonovej  Plodnosť, cykly a výživa, ktorú slovenská Liga  preložila, vydala  a má vo svojej ponuke.