Napriek tomu, že medicína objavila za posledné roky obrovské množstvo nových poznatkov a súvislostí, dar života je stále zahalený tajomstvom pred ktorým sa máme v bázni skloniť. Neplodnosť (dočasná alebo trvalá) je realitou, ktorá trápi mnoho manželstiev najmä v ekonomicky vyspelých krajinách USA a západného sveta.

Poruchu plodnosti môže spôsobovať jeden alebo niekoľko faktorov zo strany muža, ako je nedostatočné množstvo životaschopných spermií, ich znížená pohyblivosť, aglutinácia, alebo zo strany ženy, ako napr. nedostatočné množstvo hlienu, veľká kyslosť prostredia pošvy, zablokované vajíčkovody alebo neschopnosť ovulácie ...

Manželia, ktorí sa rozhodnú dosiahnuť počatie a nedarí sa im, by mali aj naďalej pokračovať v symptotermálnych záznamoch, vrátane záznamu o intímnom styku (resp. si začať robiť symptotermálny záznam, ak si ho doposiaľ nerobili). Informácie takto získané môžu pomôcť odhaliť jednoducho odstrániteľný problém, alebo ak tenbude zložitejší poskytnú odboníkom predstavu o priebehu menštruačného cyklu, z ktorej bude môcť vychádzať pri hľadaní konkrétnej pomoci.

 

Liga pár páru nesúhlasí s technikami "výroby detí" umelým oplodnením odporúča všetkým párom, ktoré majú problémy s počatím kontaktovať gynekologickú ambulanciu Gianna v Žiline na Solinkách (0911/811378) alebo o.zPloDar. Ambulanciu vedie gynekológ MUDr. IvanWallenfels (odpovedá aj na otázky položené cez internetovú poradňu LPP ), ktorý sa venuje liečbe neplodnosti prostredníctvom prístupov NaProTECHNOLÓGIE 

Kto sa považuje za neplodný pár?
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa za neplodný pár považujú manželia, ktorí nie sú schopní počať dieťa napriek pravidelnému nechránenému pohlavnému styku minimálne počas jedného roka. 

Neúspech v dosiahnutí počatia súvisí s viacerými okolnosťami, pričom jedným z rozhodujúcich faktorov býva vek. Plodnosť ženy s vekom klesá. Najplodnejšie roky sú medzi 20. a 30. rokom života ženy a aj preto LPP odporúča, manželom, aby nečakali s pokusom o počatie dieťaťa príliš dlho. Manželstvo je pre rodinu. 

Kedy je potrebné začať venovať pozornosť dosiahnutiu počatia?

Ak do troch mesiacov pravidelného pohlavného styku nezneplodneného antikoncepciou alebo antikoncepčným správaním nenastane spontánne počatie, LPP odporúča, aby sa manželia cielene pokúsili načasovať styk do najplodnejšieho obdobia (viď článok Načasovanie pohlavného styku). Pár s normálnou plodnosťou môže dosiahnuť počatie do troch cyklov. ( Štatistické čísla uvádzajú, že zdravý manželský pár potrebuje 3-6 mesiacov na dosiahnutie počatia).

Pokiaľ je úsilie o dosiahnutie počatia do jedného roku neúspešné, je užitočné vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Páry so zníženou plodnosťou väčšina lekárov automaticky vyzve k získaniu vzorky spermií masturbáciou a informuje alebo priamo pošle do centra asistovanej reprodukcie na umelé oplodnenie. Tieto metódy sú pre veriacich ľudí morálne neprijateľné a keďže existujú aj alternatívne možnosti v súlade s ich náboženským presvedčením, je možné kontaktovať sa s odborníkmi, ktorí rešpektujú ich cítenie.

V každom prípade je po prvých mesiacoch neúspešného snaženia užitočné vyskúšať všetky neinvazívne spôsoby pomoci na dosiahnutie počatia. Základným krokom by malo byť zhodnotenie a prípadná zmena životného štýlu a stravovacích návykov. Snažiť sa minimalizovať stresové vplyvy a spomaliť životné tempo. Žena sa môže pokúsiť napr. o spravidelnenie cyklu alebo úpravu hlienového príznaku vhodným stravovaním, doplneným o minerálové a vitamínové doplnky, muž vhodným doplnením vitamínov a stopových prvkov napomôcť ku kvalite a množstvu spermií. Konkrétne odporúčania na jednotlivé problémy je možné nájsť v knihe M.M.Shannonovej: Plodnosť, cykly a výživa.