Prebiehajúci výskum objavuje stále viac súvislostí medzi vitamínmi, minerálnymi látkami, esenciálnymi mastnými kyselinami a reprodukčným zdravím a plodnosťou muža. Plodnosť, celkové reprodukčné zdravie a výživa spolu úzko súvisia u žien aj u mužov. 

Z týchto dôvodov Liga pár páru odporúča, aby obaja partneri pracovali na zlepšení výživy a ďalších faktoroch životného štýlu ako súčasti svojpomoci pri prekonávaní neplodnosti. Platí to aj v tom prípade, ak PPR záznamy alebo lekárska diagnóza naznačuje problém týkajúci sa len plodnosti ženy.
Dovoľte mi pripomenúť jednu dôležitú skutočnosť. Ak máte problémy s počatím, obaja by ste sa mali snažiť o zlepšenie výživy a celkového zdravia, aj keby sa vám zdalo, že neplodnosť sa týka iba jedného z vás. Neplodnosť môže trápiť vás oboch, ale aj keď nie, zlepšenie výživy u jedného z partnerov môže pomôcť pri kompenzácii zníženej plodnosti u druhého.

MUŽSKÁ NE/PLODNOSŤ

Na označenie základov mužskej plodnosti používajú lekári pojmy „kvalita a kvantita“. Majú na mysli mužské reprodukčné bunky, spermie. Kvalita spermií predstavuje ich schopnosť pohybovať sa smerom dopredu, rozpustiť tkanivo obklopujúce vajíčko a podieľať sa na oplodnení. Kvalita sa posudzuje mikroskopickým pozorovaním tvaru (morfológie) spermií, ako aj ich pohybu (motility). Priemerný počet spermií u mužov už viac ako jednu generáciu podstatne klesá. Medzi pravdepodobné príčiny tohto poklesu patrí vplyv estrogénov zo životného prostredia, pesticídov, priemyselných chemikálií a ťažkých kovov, ako je napríklad olovo a kadmium. K ďalším faktorom patrí nadváha a strava chudobná na vitamíny a minerálie.

OXIDAČNÝ STRES. Podľa výsledkov výskumu, základom mnohých, ak nie väčšiny faktorov, ktoré znižujú mužskú plodnosť je „oxidačný stres“. Čo je to?
Jednoducho povedané, je to poškodenie buniek vedľajšími produktami, ktoré vznikajú pri bežnom využívaní kyslíka (nazývajú sa oxidanty alebo voľné radikály). Tieto vedľajšie produkty môžu byť neutralizované bunkovými enzýmami a neenzýmovými „antioxidantmi“, čo sú vitamíny, minerálie a iné molekuly. Z niekoľkých dôvodov sú spermie citlivejšie na oxidačný stres ako väčšina iných buniek. Napríklad majú vysokú mieru využitia kyslíka, ale okolo svojho jadra majú veľmi málo bunkového materiálu, ktorý by zabezpečoval antioxidačnú ochranu.
Negatívny vplyv pôsobenia tepla, fajčenie, infekcie a starnutie súvisia s oxidačným stresom. Dokonca aj také funkcie spermií, ktoré sa nedajú ľahko odmerať, sú poškodené oxidačným stresom. Oxidačný stres znižuje ich schopnosť rozpustiť povrch vajíčka a splynúť s jeho jadrom, a poškodzuje samotnú DNA. Pri snahe znížiť oxidačný stres sa vyhýbajte alebo aspoň obmedzte vplyv priemyselných chemikálií, cigaretového dymu, pesticídov, ťažkých kovov, aj chemikálií v domácnosti. Zlepšená výživa zabezpečí dostatok antioxidantov, ktoré bojujú proti oxidačnému stresu ako aj ďalšie živiny potrebné pre produkciu spermií a mužských hormónov.

MUŽSKÁ PLODNOSŤ A CELKOVÁ VÝŽIVA. Nutričný výskum sa sústredil prevažne na výživové doplnky vitamíny, minerálne látky a esenciálne mastné kyseliny potrebné pre zdravé spermie než na celkovo správne stravovanie. Avšak strava bohatá na množstvo hodnotných, neupravovaných potravín poskytuje množstvo antioxidantov, vitamínov a minerálií, ako aj ďalších živín, vrátane tzv. fytonutritientov, látok nachádzajúcich sa vo farebnom ovocí a zelenine. Nasýteným tukom by sme sa mali vo všeobecnosti vyhýbať a ešte viac muži, ktorí chcú zlepšiť svoju plodnosť. 

NADVÁHA. Muži s nadváhou a obezitou môžu mať zníženú plodnosť. Príčina môže byť v nižšom počte spermií, vyššej hladine estrogénov v tele a v nižšej hladine testosterónu. Pokúste sa znížiť vašu hmotnosť aspoň o pár kilogramov, nájdite si vhodný plán cvičenia a diéty, ktoré budú vyhovovať vášmu životnému štýlu. Môže to zlepšiť hladiny mužských hormónov a budete mať z toho, samozrejme, aj iné zdravotné výhody.

NÍZKA TELESNÁ HMOTNOSŤ. Extrémny pokles hmotnosti u mužov výrazne znižuje sexuálnu túžbu, hladinu testosterónu, produkciu a motilitu (pohyblivosť) spermií, čo sa všetko upraví, keď sa muž znovu vráti k svojej normálnej hmotnosti. Muži sú oveľa menej citliví na nízku telesnú hmotnosť ako ženy, ale veľmi namáhavé cvičenie môže zvýšiť oxidačný stres v tele.

ALKOHOL A NIKOTÍN. Nadmerný príjem alkoholu znižuje hladinu testosterónu a vyčerpáva ochranné antioxidanty.10 Fajčenie má negatívny vplyv na celkové zdravie spermií – motilitu, morfológiu a DNA. Prispieva tiež k poruchám erekcie a strate libida.

SÓJOVÉ POTRAVINY. Potraviny zo sóje, ako napríklad sójové mlieko, sójové oriešky a tofu obsahuje „slabé“ estrogény nazývané izoflavóny. Podľa vedcov Harvardskej školy verejného zdravia, ktorí skúmali deväťdesiatdeväť mužov z párov, ktoré boli neplodné, konzumácia významného množstva týchto potravín sa podieľa na znížení koncentrácie spermií. Sójové potraviny znížili koncentráciu spermií v súvislosti s množstvom skonzumovanej sóje. Čím viac sójových potravín muži konzumovali, tým bol pokles koncentrácie spermií väčší a muži s najvyšším príjmom sójových produktov mali o 41 miliónov spermií na mililiter menej než muži, ktorí nekonzumovali sóju. Vplyv sójových produktov na počet spermií bol zvlášť zjavný u mužov obéznych alebo s nadváhou (celkový počet spermií neklesol, ale zvýšil sa objem semennej tekutiny u užívateľov sóje). Ak často konzumujete sójové potraviny alebo sójové mlieko, mali by ste zvážiť ich obmedzenie. Avšak konzumácia sójového oleja, často prítomného v šalátových dressingoch, sa v tejto štúdii neskúmala, keďže olej nie je proteínová potravina bohatá na izoflavóny.

KOFEÍN. Napriek tomu, že množstvo štúdií zistilo u žien súvislosť medzi konzumáciou kofeínu a oneskoreným dosiahnutím počatia a so zvýšeným rizikom spontánnych potratov, nepreukázalo sa, že by kofeín spôsoboval neplodnosť u mužov. Avšak stres a nedostatky vo výžive zhoršujú vplyv oxidačného stresu na spermie, takže sa zdá byť rozumné užívať kofeín v miernom množstve a viac sa spoliehať na to, že dostatok spánku a dobrá výživa zabezpečí aj potrebnú životnú energiu.

Podrobnejšie informácie získate z publikácie Plodnosť, cykly a výživa, ktorú vydala LPP v júni 2013