Používame cookies. +

Chci se s vámi ještě podělit o dobrou zkušenost, kterou s metodou PPR mám. Převzala jsem ji od své kamarádky a zatím jsem ji předala 2 blízkým párům. Je mi 23 let, jsem 2. rok vdaná a březnu čekáme naše 1 dítě.

Mimo jiné Vám děkuji i jménem mého manžela. Učení a přivykání této metodě bylo někdy obtížné, ale přesto je to pro nás jediný zdravý a morálně přijatelný základ pro regulaci plodnosti a koordinaci našeho sexuálního života. Je jedním z kormidel určujících správný směr našeho manželství.

Pomohla mi překonat i těžké období po gynekologické operaci, kdy jsem při akutní

Čítať ďalej


Ve své encyklice Familiaris consortio zdůrazňuje Jan Pavel II., jak důležité je, aby manželé měli přístup k informacím o své plodnosti. Doslova říká: „V tomto smyslu se musí udělat všechno, aby všichni manželé, a především mládež, mohli pomocí jasných přiměřených a solidních informací … dospět k takové znalosti.“ (33) Je porozumění plodnosti dobré? Samozřejmě, že ano, když je vyučováno v souvislosti s hodnotou a důstojností lidské osoby a předkládáno ve vhodnou dobu lidmi, kteří chápou a žijí teologii těla.
 
V tomto duchu bych ráda popsala některé praktické aspekty rozpoznávání plodnosti, které by mohly pomoci mladým dospívajícím dívkám a jejich matkám a svobodným ženám stejně jako zasnoubeným

Čítať ďalej


otevřený rozhovor s arcibiskupem Samuelem Aquilou
Arcibiskup Samuel Aquila pocházející z Kalifornie slouží od června 2012 arcidiecézi Denver v Koloradu. Ve své předcházející diecézi Fargo stanovil instruktáž v PPR jako normální součást přípravy na manželství. Nedávno hovořil s Kathleen M. Basi o tom, jak velký význam přikládá PPR.
 
Proč bylo pro vás tak důležité vyžadovat PPR?
Po  několika  letech  přípravy snoubenců na manželství jsem došel k přesvědčení, že silná manželství jsou základem pro silné rodiny a silnou církev. Žijeme v kultuře, která nás obelhává, zvláště mladé lidi, v otázkách sexuality a manželství. Skrze media je naše kultura prosáklá špatnými  informacemi o

Čítať ďalej


Michaela Prentisová

V našich kurzech představujeme statistiku o vlivu náboženské praxe a způsobu regulace početí na pevnost manželství:

Civilní sňatek – rozchází se každý 2. pár 50%

Svatba v kostele bez náboženské praxe – rozchází se každý 3. pár 33%

Manželé praktikující PPR se rozvádějí zřídka 2-5%

Svatba v kostele, praktikující křesťané a PPR – téměř se nerozvádějí 0,1%

Tuto tabulku sestavil salcburský biskup, Dr. Andreas Laun podle průzkumu Mercedes Wilsonové z amerického prostředí. Z jeho iniciativy se také v roce 2009 uskutečnila odborná studie v německy mluvicích zemích. Provedli ji manželé Michaela a Walter Rhombergovi – oba lékaři. Její výsledky v

Čítať ďalej


Dodo a Simona Predáčovci

     Praktizovaním PPR Boh neustále volá manželov k spoznaniu reči vlastného tela, k prijatiu zodpovednosti a k obetavej láske vo všetkých oblastiach manželského života. Volá po skutočnom zrovnoprávnení muža a ženy.

     Vyzýva nás mužov, aby sme sa nezriekli svojej zodpovednosti na spoločnom intímnom živote. Pozýva nás porozumieť plodnosti vlastnej manželky a spolupodieľať sa nielen na uskutočnení manželského objatia (nestačí byť len ústretový a manželke pošepnúť: „Povedz mi, keď už budeme môcť…“), ale aj na rozhodovaní,kedy si prejaviť lásku pohlavným spôsobom a kedy nie. Mnohé ženy svedčia o tom, že pocítili úľavu a stali sa uvoľnenejšími pri intímnom objatí,

Čítať ďalej