Ve své encyklice Familiaris consortio zdůrazňuje Jan Pavel II., jak důležité je, aby manželé měli přístup k informacím o své plodnosti. Doslova říká: „V tomto smyslu se musí udělat všechno, aby všichni manželé, a především mládež, mohli pomocí jasných přiměřených a solidních informací … dospět k takové znalosti.“ (33) Je porozumění plodnosti dobré? Samozřejmě, že ano, když je vyučováno v souvislosti s hodnotou a důstojností lidské osoby a předkládáno ve vhodnou dobu lidmi, kteří chápou a žijí teologii těla.
 
V tomto duchu bych ráda popsala některé praktické aspekty rozpoznávání plodnosti, které by mohly pomoci mladým dospívajícím dívkám a jejich matkám a svobodným ženám stejně jako zasnoubeným nebo vdaným.
 
Odhad data příští menstruace

Asi nejobecněji užitečná výhoda rozpoznávání plodnosti je podle mne schopnost vědět předem, kdy přijde příští menstruace. Sledováním příznaků plodnosti a znalostí délky své luteální fáze (asi 13 dnů) jsem mohla vypočítat termín příští menstruace.
 
Jak víme, luteální fáze mívají podobou délku. To pomáhalo při plánování různých aktivit a zajištění, že budu mít u sebe potřebné hygienické prostředky. Dospívajícím dívkám a mladým ženám, které mívají bolestivé menstruační křeče, umožní znalost termínu příští periody patřičnou přípravu, viz rady a doporučení Marilyn Shannonové, Plodnosť, cykly a výživa
 
tabka kzáznamu104
Jinou výhodou rozpoznávání vlastní plodnosti je schopnost poznat, zda jde při krvácení o opravdovou menstruaci. Některé faktory jako puberta, stres nebo PCOS (Polycystický ovariální syndrom) mohou ovlivnit cykly plodnosti a v prvních letech po pubertě často dochází k nepravidelným ovulacím a menstruacím, protože reproduktivní systém mladé ženy se teprve vyvíjí. Případně se v této době mohou vyvíjet folikuly a produkovat estrogen, aniž dojde k ovulaci. Když je po nějakou dobu produkován estrogen, může se vyvinout vnitřní výstelka dělohy až do té míry, že se nemůže dále udržet (bez ovulace a podpory progesteronem) a může dojít ke krvácení. Takové krvácení označované jako krvácení ze spádu, není menstruací, protože mu nepředcházela ovulace. Menstruace vždy následuje po trvalém vzestupu teploty a vrcholu hlenu, pokud žena není těhotná.
 
Shora uvedená tabulka ilustruje krvácení ze spádu od 29. do 33. dne cyklu a menstruaci začínající 50. den. Ke krvácení ze spádu může dojít nedlouho před ovulací. Ženy, které si nevedou záznamy, by prostě předpokládaly, že je první krvácení menstruací v obvyklém termínu, asi měsíc po minulé menstruaci. Pak by chápaly to další krvácení začínající v 50. dnu jako další menstruaci a divily se, co asi není v pořádku, když mají dvě periody tak blízko sebe.
 
Tato tabulka by mohla pocházet od dospívající dívky, jejíž reprodukční systém se teprve vyvíjí, nebo od ženy, která je vystavena stresu a v obou případech by byl hodnocen jako normální v takové situaci. Matky, které nevědí, co by mohlo být považováno u jejich dospívající dcery za normální, mohou mít starost, protože to považují za nepravidelné cykly. Následná návštěva u gynekologa může mít za následek předepsání hormonální antikoncepce za účelem regulace cyklu mladé dámy. Předpis může nést dívku k falešnému pocitu bezpečí, protože má teď „pravidelné cykly“ a ona i matka mohou myslet, že je teď zase normální.
 
Opatrnější přístup „počkáme a uvidíme“ a/nebo změny v dietě a životním stylu by mohl být vhodnější, zvláště proto, že by bylo možno pozorovat, zda se cyklus sám upraví, když stres pomine nebo organismus mladé ženy dozraje. 
 
Když se na druhé straně bude mimomenstruační krvácení objevovat pravidelně u mladé ženy, která nemá znalosti o své plodnosti, může si myslet, že má pravidelné cykly a přitom je nemá. U žen, jejichž organismus zaznamenává pravidelné mimomenstruační krvácení, může jít o příznak něčeho zcela jiného.
 
Tak tomu bylo u dcery mé přítelkyně. Když jí bylo 18, začala mít občasné dlouhé cykly a někdy krvácení, které vypadalo jako velmi slabá menstruace. Měla i jiné symptomy, které naznačovaly PCOS. Její matka zkušená uživatelka STM jí doporučila, aby začala vést záznamy své plodnosti a získala tak víc informací. Záznamy ukázaly, že měla mimomenstruační krvácení, což znamenalo, že byly její vlastní cykly ještě delší, než původně předpokládaly. Její záznamy pomohly lékaři se znalostí STM určit diagnózu PCOS, a krevní testy ji potvrdily.
 
Teploty upozorňují na poruchu štítné žlázy.
Graf bazální teploty těla může být také užitečný jako barometr funkce štítné žlázy. Štítná žláza kontroluje rychlost, s jakou tělo využívá energii a vyrábí bílkoviny, a také kontroluje užívání hormonů. Řádná funkce štítné žlázy zajišťuje normální cykly. Nedostatečná funkce štítné žlázy negativně ovlivňuje plodnost různými způsoby: nezvykle nízké bazální teploty, dlouhé cykly, silné menstruační krvácení, prodloužený výskyt méně plodného typu hlenu a nevysvětlitelná neplodnost nebo spontánní potrat. Marilyn Shannonová ve své
knize Plodnosť, cykly a výživa vysvětluje, že bazální teploty, které v předovulační fázi (kolem šesti před vzestupem) zůstávají na teplotě 36,2°C nebo nižší, mohou být známkou nedostatečné funkce štítné žlázy. Autorčina doporučení správné výživy a dalších svépomocných řešení zdůrazňují důležitost této žlázy.
 
Funkce štítné žlázy je také úzce spjata s funkci nadledvin, které jsou tělesným barometrem stresu. Potlačená funkce jednoho orgánu ovlivní druhý a naopak. Kromě upozornění na nepravidelnosti cyklu a možné zdravotní problémy, které vyžadují pozornost lékaře, ocení mnohé mladé ženy – vdané či svobodné
– znalost o tom, kde se právě v cyklu nacházejí, protože jim to pomůže rozumět vlastním emocím, které jsou spjaty s hormonálními změnami cyklu. Jiné ženy říkají, že se jim líbí pocit sebeuvědomování a seberespektu, kterého dosahují tím, že poznávají více o tom, jak jedinečně byly jako ženy stvořeny. Pro některé mladé ženy mohou být tyto výhody dostatečně motivující k tomu, aby zaznamenávaly své příznaky plodnosti, pro jiné ne. Některé matky mohou pokládat za užitečné povzbuzovat své dcery, aby se učily pozorovat a zaznamenávat alespoň některé příznaky plodnosti (tj teplotu nebo hlen, nebo obojí) aby se učily rozumět lépe svému cyklu. Ve všech případech, když jde o působení v kontextu teologie těla přiměřeně věku a úrovni, je znalost vlastní plodnosti vždy dobrá věc.
 
Vickie Braunová
 
[Family Foundations, Volume 40, Number 5, březen-duben 2014, str. 36n.]
 
Hodnocení záznamu
Pro určení konce I. fáze nemáme informace o dřívějších záznamech, pokud byly. Proto jej neurčíme. Záznam je zřejmě netypický; jde o mimořádně dlouhý cyklus. Nicméně vidíme, že je délka hlenové epizody 5 dní, což by ještě stačilo pro určení konce I. fáze podle pravidla posledního suchého dne. K tomu je ale třeba mít minimálně 6 záznamů. Délku hlenové epizody počítáme od začátku hlenu do prvního vrcholu. Ve standardním cyklu bude ovulace spíše kolem 19. dne než 35. dne. Jak píše paní Braunová, není lehké krvácení dnů 29-33 menstruací. Současně s ním pozorovala žena víceplodný typ hlenu, který upozorňuje na vysokou plodnost těchto dnů. Mimomenstruační krvácení ale může být silné jako normální menstruace, takže nelze při něm pozorovat hlen. Rozhodující je, že před krvácením nedošlo k trvalému vzestupu teplot.
Začátek III. fáze je 38. den podle pravidla K s hoblováním. Je to 3. den plného teplotního vzestupu a 3. den vysychání hlenu. Při hoblování u pravidla K vyžadujeme buď 3. den vysychání (místo 2) nebo 4. den zvýšeních teplot, z nichž poslední 3 tvoří plný teplotní vzestup. Bez hoblování je začátek III. fáze 39. dnem podle pravidla B. Délka luteální fáze (14 dní) je normální. Takové opoždění ovulace může být způsobeno stresem. U mladého děvčete nebo v době klimakteria je to běžný jev.
DFP