Príspevok, ktorý ste si otvorili je vystavaný tak, aby poskytol základnú informáciu o fungovaní ľudskej plodnosti a o tom, ako sa to, čo sa odohráva vnútri organizmu na úrovni hormonálnych zmien prejavuje navonok prostredníctvom jednotlivých príznakov plodnost. Tými sú bazálna teplota, hlien krčka maternice a samotný krčok maternice. Informácie, ktoré tu nájdete vám môžu pomôcť ako začať s praktizovaním STM a konkrétne vás oboznámia s jednotlivými príznakmi plodnosti, charakteristikou ich zmien v rámci cyklu ako aj so spôsobom ich zaznamenávania. 

Pre úplnosť uvádzame všetky tri objektívne príznaky plodnosti s ktorými STM pracuje. Záleží len na užívateľoch, ktoré z uvedených príznakov budú pri vyhodnocovaní svojej plodnosti používať,či všetky tri príznaky (plná symptotermálna metóda), alebo sa budú orientovať len na základe dvoch či niektorého samostatného príznaku plodnosti. LPP odporúča ako minimálnu variantu kombináciu zmien bazálnej teploty a hlienu krčkla maternice. V prípade potreby využite konzultáciu vyškolených certifikovaných párov LPP, poradkýň alebo internetovú poradňu.