ovutesty A

     Symptotermálna metóda rozpoznania prirodzenej plodnosti, ktorú Liga pár páru šíri sa opiera o zmeny bazálnej teploty a mini-málne jedného z dvoch ďalších príznakov plodnosti – hlienu krčka maternice a samot-ného krčka maternice. V poradenskej praxi sa stretávame s dvoma situáciami, ktoré komplikujú hodnotenie záznamov. Prvá je taká, že tieto príznaky nejdú „ruka v ruke“ (napríklad k vzostupu teploty príde až na 3. alebo 4. deň vysychania hlienu), a teda určenie optimálneho času na počatie alebo začiatku poovulačnej neplodnosti je sťažené. Druhá je situácia, keď sa manželia nevedia na niektorý príznak spoľahnúť, či už z objek-tívnych (napr. časté mykózy komplikujú sledovanie hlienu) alebo subjektívnych dôvodov. V oboch týchto situáciách môže byť pomocou použitie ovulačných testov ako doplnku ku štandardnému symptotermálnemu pozorovaniu.

     Ovulačné testy zisťujú prítomnosť luteinizačného hormónu (LH), ktorého hladina sa prudko a krátkodobo zvýši 24 až 48 hodín pred ovuláciou. Čiže pozitívny ovulačný test znamená, že k ovulácii príde v najbližších 24 hodinách, najneskôr do 48 hodín.
    Na testovanie sa používa denný moč, teda moč odobratý po desiatej hodine (nie ranný moč). Pred jeho odberom odporúčame cca dve hodiny nepiť, aby koncentrácia LH bola dostatočná a test nebol falošne negatívny v dôsledku príliš „riedkeho“ moču. Po namočení prúžku do vzorky dôjde k jeho nasiaknutiu cez membránu. Ak je hladina LH dostatočne vysoká, test je pozitívny, čo sa prejaví tým, že testovacia čiarka je rovnako intenzívne sfarbená alebo tmavšia ako kontrolná čiarka. Bližšie informácie o správnom použítí ovulačných testov sú zverejnené na stránke LPP: http://www.lpp.sk/ponuka/produkt/101-ovulacne-testy-one-step.

   Pre priblíženie praktického využitia ovulačných testov prikladáme nasledovný záznam od panej, ktorú už dlhšiu dobu sprevádzame pri praktizovaní STM. Vzhľadom na jej neistotu pri rozlišovaní kvality hlienu a nezriedkavé mykózy sme jej odporučili používať aj ovulačné testy. 

zaznam s Ovutestom

     Záznam sme dostali na 25. deň cyklu a boli sme požiadaní o vyjadrenie, či večer tohto dňa môžu manželia považovať za spoľahlivo neplodný. Ak za prvý deň teplotného vzostupu považujeme 24. deň cyklu, tak určite nie. 25.deň by bol len druhým dňom vzostupu a všetky STM pravidlá vyžadujú minimálne trojdňový vzostup teploty.
    Natíska sa však otázka: Mohli by sme za prvý deň vzostupu považovať už 23.deň cyklu?
Vzhľadom na mykózu nie je možné určiť vrcholný deň hlienu, preto nevieme, ktorý „prístup“ je bližšie k pravde. Táto žena si však od 15. dňa cyklu robila ovulačné testy a ich výsledok sa ukázal ako veľmi užitočný. Test bol mierne pozitívny na 20. deň a jasne pozitívny na 21.deň cyklu. V ďalších dňoch už boli testy jasne negatívne. To nám umožňuje predpokladať, že ovulácia prebehla najneskôr na 23. deň cyklu. Teplotnú krivku by sme s prihliadnutím na túto skutočnosť vyhodnotili nasledovne: prvý deň teplotného vzostupu je 23. deň cyklu, dolná hladina je 36,5 °C (hobľujeme teplotu 17. dňa), horná hladina 36,7 °C. Ak dni vysychania hlienu „nahradíme“ výsledkami ovulačných testov, tak 25. deň cyklu večer je prvým dňom poovulačnej neplodnosti.

Na záver ešte jedna poznámka: Nezabudnite prosím na skutočnosť, že ovulačný test je len „technický prostriedok“, a teda jeho výsledok neponúka vždy informáciu so 100 % spoľahlivosťou. Odporúčame ho preto ako doplňujúcu, nie ako jedinú informáciu o prebehnutej ovulácii. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Jozef a Simona Predáčovci