je moderný, univerzálny systém vedomého hodnotenia zmien príznakov plodnosti (= symptómov), zahŕňajúci ich pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie s cieľom pomôcť manželom predchádzať alebo dosiahnuť počatie. Najznámejšie príznaky plodnosti o ktoré sa symptotermálna metóda opiera sú:

- fyziologický (prirodzený) výtok hlienu krčka maternice a
- zmeny telesnej teploty ženy po prebudení (bazálnej teploty).
Pomocnými príznakmi sú tiež meniaci sa kŕčok maternice bolesť v podbrušku v období ovulácie.

Liga pár páru propaguje a učí symptotermálnu metódu prirodzeného plánovania rodičovstva podľa pravidiel a prístupov Kippley-Prem metódy, známej odbornej verejnosti od r.1971. Základom Kippley-Prem metódy, rovnako ako ostatných škôl STM, je vedecky dokázaná skutočnosť, že bazálna teplota reaguje na zmeny hladín hormónu progesterónu, ktorý po ovulácii produkuje žlté teliesko a zmeny hlienu krčka maternice ako aj samotného krčka maternice, sú závislé na zmenách hormónov estrogénov, ktoré sú dominantné v priebehu dozrievania vajíčka. Vychádzajúc z týchto zákonitostí fyziológie ženského organizmu a nazáklade pozorovania, zaznamenávania a vyhodnotenia zmien bazálnej teploty, hlienu krčkamaternice, prípadne samotného krčka maternice, pomáha symptotermálna metóda manželom, ktorísi neželajú tehotenstvo, efektívne mu predchádzať, a naopak, v prípade, že sa manželia o počatie usilujú, pomáha im rozpoznať najoptimálnejšie obdobie pre ich plodné manželské objatie.

Symptotermálna metóda
- nie je to isté ako stará kalendárna metóda
, ktorá sa zakladala na určitých biologických pravidelnostiach (výpočtoch pravdepodobnosti). Tá bola vyvinutá v roku 1930 a nebola spoľahlivá pri predchádzaní počatiu ak žena mala nepravidelný cyklus.
- nie je ani Billingsova ovulačná metóda, ktorá využíva na určenie plodného a neplodných období cyklu len jeden príznak-zmeny hlienu krčka maternice.

Manželia, ktorí sa naučia porozumieť reči svojho tela a spoznajú svoju plodnosť, sa môžu slobodne rozhodovať či budú používať pri vyhodnocovaní svojej plodnosti všetky tri príznaky (plná symptotermálna metóda), alebo sa budú orientovať len na základe dvoch či niektorého samostatného príznaku plodnosti.