Používame cookies. +

1) Ze závěrů modelového projektu z r. 1982

(439 žen/2 276 cyklů – z nich 1 915 cyklů s hlenovým příznakem i potvrzeným vzestupem BTT)

V 50% cyklů hlenový vrchol předcházel o 1-2 dny první den vzestupu teploty.

V 74% vrchol hlenu předcházel o 1-3 dny vzestup teploty.

 

2) Ze závěrů modelového projektu z r. 1984

(423 žen /4 616 relevantních cyklů)

Pokud se nevyskytuje nástup hlenového příznaku alespoň 7 dnů před prvním dnem vzestupu BTT, nelze se spoléhat na stanovení plodných dnů pouze pomocí hlenu.

V 61,1% cyklů vrchol hlenu předcházel první den vzestupu teploty, z nich v 74% vrchol hlenu byl do 3 dnů před vzestupem BTT.

• V 16,2% cyklů vrchol hlenu byl v první den vzestupu teploty.

• V 22,5% cyklů vrchol hlenu byl až po prvním dni vzestupu teploty.

 

Sledování % výskytu vrcholu hlenu k prvnímu dni vzestupu BTT:

• V 20,9% cyklů vrchol hlenu předcházel o 1 den první den vzestupu teploty.

• V 38,9% cyklů vrchol hlenu předcházel o 1-2 dny první den vzestupu teploty.

• V 65,2% vrchol hlenu předcházel o 1-3 dny vzestup teploty nebo byl v den vzestupu BTT.

 

3) Dr. Sigfried Baur – kongres „Když se dva milují…“ Kolín n. R. 1997

(studie 9 846 cyklů – z nich byl u 4 416 čitelný a hodnotitelný záznam hlenového příznaku a BTT)

• v 61,1% – den vrcholu hlenu před prvním dnem vzestupu BTT

• v 16,4% – den vrcholu hlenu v den prvního dne vzestupu BTT

• v 22,5% – den vrcholu hlenu po prvním dnu vzestupu BTT

 

4) Dr. Günter Freundl – seminář Mnichov 1995

 

Korelace vrcholu hlenu s 1. dnem vzestupu BTT (8 736 cyklů)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4

4 3 5 12 17 23 15 8 5 3 2

 

[MUDr. L. Lázničková a CENAP, Přirozené plánování rodičovství, Studie a podklady symptotermální metody, Brno, 2003, str. 12, jazykově upraveno.]

Pozn. redakce: Studie ukazují, že 1. den vzestupu je ve většině případů po vrcholu hlenu. Nicméně v ca. třetině cyklů je 1. den vzestupu totožný s vrcholným dnem nebo přijde dříve. Pro pravidla R a B se smí počítat dny vzestupu až po vrcholu.