Vicki Braunová

Teplotní příznak má jako indikátor poovulační neplodnosti dlouhou tradici. Skutečnost, že bazální teplota ženy během cyklu stoupá, pozorovala již v roce 1877 lékařka Corinna Mary Jacobiová. Nehledala však důvod tohoto úkazu. Teprve roku 1926 zjistil holandský gynekolog Theodor van de Velde, že náhlý vzestup bazální teploty ukazuje na aktivitu žlutého tělíska a je jím vlastně působen. P. Wilhelm Hillebrand, německý katolický kněz, byl první, kdo od třicátých let minulého století propagoval využívání této znalosti k určování neplodných dnů v ženském cyklu. Německý porodník a gynekolog Dr. Gerhard Döring později inicioval podrobnou studii víc než 59.000 ženských cyklů, aby alší se pak podíleli na výzkumu, který nám dnes slouží v praxi PPR.

Když učíme teplotní příznak, bereme v úvahu pravidelný denní (cirkadiální) rytmus. Jde o zajímavý úkaz – rytmy, které se opakují u živých tvorů ve čtyřiadvacetihodinových intervalech. Pokud jde o teplotu, znamená to, že teplota těla ženy (nebo muže) cyklicky klesá a stoupá v pravidelném denním rytmu. Během noci klesá. Svého nejnižšího bodu dosáhne v časných ranních hodinách (viz graf). Vidíte, že v této době je křivka relativně plochá. Doba, ve které je teplota nejnižší, je asi mezi 5. a 7. hodinou ráno [My uvádíme kolem 4 hodin]. Pak začne teplota poměrně rychle stoupat (viz graf). Konečně dosáhne normální aktivní výšky asi 37,0°C, a to i tehdy, když zůstanete v klidu v posteli.

Pro kojící matky nebo ženy, které mají jinak narušovaný spánek v časných ranních hodinách a nemohou měřit teplotu vždy ve stejnou dobu po probuzení, jak doporučuje LPP, je užitečné vědět, že se bazální teplota těla v časných ranních hodinách nemění nijak výrazně. To znamená, že měření kdykoliv v této době nejspíše nebude působit potíže v hodnocení záznamů cyklů.

Pro ty, které se probouzejí později, je důležité vědět, že se pak teplota začne podle denního rytmu měnit rychleji. Při pozdějším měření může tedy být těžké rozeznat, jestli je vzestup teploty způsobený denním rytmem nebo vlivem progesteronu. [Proto je stejná doba měření důležitější.]

V době ovulace se folikul, který uvolnil vajíčko změní na útvar, který začne k estrogenům produkovat také progesteron. Tento modifikovaný folikulární útvar označovaný jako corpus luteum řídí zbytek cyklu. Progesteron, v této situaci dominantní hormon, je termogen, hormon navozující zvýšení tělesné teploty. V druhé části cyklu je tedy bazální teplota těla ovlivněná progesteronem. Produkce progesteronu ale není nutně vázána na vlastní den ovulace. Jak je známo, může teplota začít stoupat už několik dnů před ovulací nebo až několik dnů po samotném uvolnění vajíčka. V některých případech výzkumníci předpokládají, že je malé množství progesteronu uvolněno před vypuštěním vajíčka, což může způsobit vzestup teploty před ovulací.

Zásadní hodnota teplotního příznaku spočívá v potvrzení ovulace (v souvislosti s vrcholným dnem hlenu) a v pomoci při určování délky luteální fáze. A o to nám jde. Pro úspěšnou praxi PPR není nutno znát přesný den ovulace, ale jen hranice plodné a neplodné doby.

Je užitečné vědět, že teploty měřené v konečníku nebo v pochvě jsou méně ovlivněny vnějším prostředím. Pokud tedy žena měří v ústech a vzniklá teplotní křivka je chaotická a těžko řešitelná, může případně zlepšit situaci změnou způsobu měření.

Nepravidelnosti v měření mezi 5. a 7. hodinou ráno hrají ve výsledné křivce menší roli než výkyvy v měření v pozdější ranní době. Zásadně stačí celkově 6 hodin spánku, třeba i přerušovaného k tomu, aby byla zajištěna normální bazální teplota. Ženy pracující v nočních směnách mohou získat dobré výsledky při měření po probuzení po nejdelším odpočinku během dne. Chronický nedostatek spánku může teplotní křivku negativně ovlivnit. Snažte se tedy o dostatek spánku, zejména ve II. fázi cyklu. Umělý vzestup teploty může být zvlášť ve II. fázi cyklu způsoben také užívání kortikosteroidů.

[Jiné prameny udávají mírně odlišné informace o nejnižší bazální teplotě. Ve Stručné učebnici STM uvádíme 4 hodiny. Dr. Rötzer píše, že rozdíly v době měření do 7.30 jsou pro účely hodnocení teplotní křivky nepodstatné.]

[Family Foundations, Volume 35, Number 4, leden-únor 2009, str. 34n.]