Používame cookies. +

Marilyn Shannonová

Nepřestávám se divit množství informací, které můžeme vyčíst z jednoduchého záznamu symptotermálních pozorování. Můžeme s 99% přesností říci, zda jsme v plodné nebo neplodné fázi cyklu a přece se skeptický svět uchyluje k nemorálním, neúčinným, nezdravým a nezvratným způsobům regulace plodnosti. Můžeme s velkou mírou přesnosti předpovědět nejplodnější dobu našeho cyklu a přece stále roste obchod s drahými technickými pomůckami pro „odhad ovulace“.

Bez ohledu na to, jak pravidelné jsou naše cykly, víme zda došlo k ovulaci, nebo ne a kdy začne další perioda. A nikdy nepotřebujeme testy na určování těhotenství, protože tři týdny zvýšených teplot jsou jasným ukazatelem. Došlo-li k otěhotnění, poskytne nám tabulka dokonce přesnější informaci o pravděpodobném datu porodu.

Funkce štítné žlázy a PPR

V poslední době jsem se zabývala knihou lékaře, který tvrdí, že bazální teplota těla je lepším ukazatelem funkce štítné žlázy než jakýkoliv krevní test. MUDr. Broda O. Barnes [Bánz], autor knihy Hypothyroidism: The Unsuspected Illness [Hypotyreóza: netušená nemoc] dokazuje, že moderní medicína není schopna diagnostikovat sníženou funkci štítné žlázy proto, že se při zjišťování této poruchy spoléhá na nepřesné krevní testy. Stejně významné je jeho tvrzení, že moderní medicína často léčí sníženou funkci štítné žlázy nesprávnou formou náhradní hormonální terapie.

Již roku 1942 vyvinul dr. Barnes „Barnesův test bazální teplotou“. Spočívá v měření teploty těla ráno po probuzení, která by, měřena pod paží, měla podle dr. Barnese být při normální funkci štítné žlázy v průměru 36,55 a 36,8°C. Jedná se o předovulační teploty ze 2. nebo 3. dne cyklu u menstruujících žen, nebo teploty měřené kdykoliv u ostatních žen, mužů nebo dětí. Podle jeho knihy je bazální teplota měřená pod paží shodná s teplotou měřenou v ústech.

V kapitole nazvané „Menstruační poruchy, potíže s plodností“ podává dr. Barnes odborné důkazy a příklady, na nichž ilustruje, že léčba snížené funkce štítné žlázy pomáhá řešit menstruační potíže jako např. těžké krvácení, které jinak vede ke kyretáži nebo hysterektomii. Předkládá překvapující případy žen s nezjštěnou sníženou funkcí štítné žlázy, které prožily mnoho spontánních potratů, ale po léčbě štítní žlázy donosily dítě do termínu. Vztahuje hypotyreózu jak k ženské, tak k mužské neplodnosti.

Ovšem, LPP už dávno učí, že snížená funkce štítné žlázy může působit různé potíže, které se mohou ukázat v záznamech cyklů:

nízká bazální teplota

prodloužený nebo stálý výskyt méně plodného typu hlenu

opožděná nebo žádná ovulace

anovulační cykly

těžké menstruační krvácení

Snížená funkce štítné žlázy může také být příčinou nebo souviset s reprodukčními problémy, které se na tabulce neprojeví:

ztráta libida

předmenstruační syndrom

menstruační křeče

opakované spontánní potraty

Protože hormony štítné žlázy normálně stimulují prakticky všechny buňky v těle, působí snížená funkce štítné žlázy, jak u mužů tak u žen, celou škálu dalších psychických symptomů:

únava

přibývání na váze

stavy úzkosti a deprese

špatná paměť nebo soustředění

suchá kůže nebo svědění

bolesti hlavy

časté infekce

citlivost na zimu

Nezjištěná hypotyreóza

Ženy mají větší sklon k snížené funkci štítné žlázy než muži a přece mnoho žen, které prokazují několik shora jmenovaných příznaků, včetně nízké bazální teploty, dostane zcela normální výsledky, když se podrobí krevním testům hormonu štítné žlázy.

Dovolte mi příklad. Před časem za mnou přišla jedna mladá uživatelka PPR se svými tabulkami. Její ovulace se dostavovaly každý měsíc s větším zpožděním až zcela přestaly. Nejnápadnější však byly její bazální teploty. Všechny byly značně pod 36,1°C, spíše mezi 35,9° a 36,0°. Postupně také získávala velkou nadváhu. Navštívila několik lékařů, ale když zkontrolovali její hladiny hormonů štítné žlázy v krvi, byly normální. Lékaři jí prostě doporučili zhubnout. Nakonec jeden pečlivější lékař zvážil její historii a znalecky prozkoumal její tabulky. Konstatoval, že má mnoho klinických i zaznamenaných příznaků nízké funkce štítné žlázy, dokonce i pomalé patelární reflexy (odskočení kolena při úderu do kolenní šlachy), které jsou zřídka kontrolovanou ale při tom klasickou součástí nízké funkce štítné žlázy. Ani on však po důkladných krevních testech neshledal neobvyklou hladinu hormonů štítné žlázy a bezradně pacientku propustil.

I když je tento případ podivnější než jiné, měla jsem během své praxe v poradenství PPR dost podobných zkušeností a už dlouhou dobu mi vrtal hlavou kontrast mezi fyzickými příznaky a tabulkou, které, jak se zdálo, ukazovaly na sníženou funkci štítné žlázy na jedné straně a krevními testy, které vyšly zcela normální na straně druhé. Práce dr. Barnese poskytuje alespoň částečné vysvětlení.

Jeho kniha vysvětluje, jak byly původní testy funkce štítné žlázy založené na pacientových příznacích a na zkoušce míry spotřeby kyslíku (základní metabolizmus, který přímo souvisí s funkcí štítné žlázy) nahrazeny roku 1940 laboratorními krevními testy hormonu štítné žlázy, ne její funkce. Výsledkem byl extrémní výkyv v protisměru. Mnozí lékaři si zvykli přijímat výsledky laboratorních testů jako absolutní hodnotu. Když laboratorní testy nevykazují hypotyreózu, nemůže být diagnostikována bez ohledu na to, jaké má pacient příznaky nebo zda pacient dokonce již podstupuje léčení štítné žlázy a prospívá mu. Trvalo léta, než se začalo rozpoznávat, že laboratorní testy nemohou mít poslední slovo.

Přístup dr. Barnese

Dr. Barnes je již ve výslužbě, ale jeho práci převzala Barnesova nadace. Vedle bazální teploty a studia zdravotní historie pacienta doporučují také zkoušky snížené funkce štítné žlázy analýzou hormonů obsažených v moči sbírané 24 hodin. Léčí nedostatečnou funkci štítné žlázy sušeným přípravkem ze štítné žlázy, což je podle jejich názoru efektivnější než léčba syntetickou drogou Synthroid. Dělají také testy jiných (případně) skrytých hormonálních poruch jako je například nedostatečná funkce nadledvinek.

Musím přiznat, že soudě podle mnoha PPR záznamů různých žen, které jsem měla možnost za více než 16 let vidět, považuji 36,55°C (měřeno pod paží před ovulací), které dr. Barnes uvádí, za dosti vysoké jako indikátory možné nedostatečné funkce štítné žlázy. Když se projevovaly symptomy nedostatečné funkce štítné žlázy považovala jsem obecně za podezřelé předovulační teploty, které tvoří dolní hladinu (DH) pod 36,4°C. Když vidím předovulační teploty plazící se na dolním okraji tabulky mezi 36,1° a 36,2°, jsem přesvdčena, že štítná žláza té ženy rozhodně pracuje méně než je tomu u jiných žen. Když teploty vytrvale kloužou na dno tabulky, t.j. jsou pod 36,1°, pozorují poradci PPR často i jiné velké nepravidelnosti, obzvláště opožděnou ovulaci nebo anovulační cykly.

Odkud začít?

Jste v podobné situaci? Pokud se cítíte celkem zdravá, máte dost energie na své každodenní povinnosti a radost z aktivity, kterou trávíte volný čas, podprůměrné teploty by vám neměly dělat starost. (Já osobně nevytáhnu teploměr nad 36,65° v žádnou denní či noční hodinu a přece se cítím v současné době zdravá.)

Pokud vás trápí některé ze shora zmíněných symptomů a vaše bazální teploty jsou spíše nízké, radím vám začít aplikovat řešení navržená v mé knize Plodnosť, cykly a výživa. Kniha dr. Barnese nezmiňuje vliv zdravé výživy na funkci štítné žlázy, ale má-li štítná žláza správně pracovat, potřebuje řadu vitamínů a minerálů. Pokud zlepšená výživa vyřeší vaše potíže, možná, že se to projeví postupným stoupáním teplot.

Nepomůže-li zlepšená výživa, budete možná chtít získat další informace z pramenů udaných na závěr článku. Poraďte se pak o nich s informovaným lékařem. Od Barnesovy nadace můžete získat kontakt na lékaře zabývající se Barnesovým přístupem.

Zvláštní poznámka pro neplodné páry

V případě neobjasněné neplodnosti nebo opakovaných samovolných potratů doporučuji, aby oba manželé opatrně zvážili tyto informace. Lékaři vědí, že nedostatečná funkce štítné žlázy patří k významným příčinám neplodnosti. Pokud jste se podrobili vyšetření příčin neplodnosti, byly hormony štítné žlázy ve vaší krvi pravděpodobně již zjišťovány. Váš test ukázal možná normální výsledky, ale kniha dr. Barnese by vám objasnila, proč je takový test pravděpodobně nespolehlivý.

Odkazy a prameny

Broda O. Barnes, M.D., a L. Galton, Hypothyroidism: The Unsuspected Illness (New York: Harper and Row, 1976).

The Barnes Foundation, P.O.Box 98, Trumball, CT, 06611, USA. Můžete si vyžádat bezplatné objasňující materiály.

P. Puglio, „Hypothyroidism: The Relationship to Menstrual Disorders“ (Hypotyreóza: vztah k poruchám menstruace), Women’s Health Connections, Complimentary Issue II (bezplatný výtisk II); k dostání přes Barnesovu nadaci.

Marilyn M. Shannonová, Fertility, Cycles and Nutrition (Cincinnati: The Couple to Couple League, 1992, 1996). Liga připravuje slovenské vydání: Plodnosť, cykly a výživa. Paní Shannonová doporučuje zvýšení spotřeby jodu, který je obsažen v normální domácí soli, v mořské rybě a v tabletkách kelpu. Pomáhají také vitaminy A, B, C a E, zinek a selen. Případně stačí multivitaminové tabletky. Doporučená denní dávka jodu je 150 mcg a nesmí přesahovat 1 000 mcg.

[CCL Family Foundations, Volume XXVI, Number 1, červenec-srpen 1999, str. 6-7.]