Mnozí nerozumí tomu, proč je při úsilí o zastavení umělých potratů zároveň třeba důrazně odmítat antikoncepci. Proč je rozšíření antikoncepce naopak příčinou masového zabíjení dětí před narozením? Vždyť se to zdá jasné: Zlé je počít nechtěné dítě a antikoncepce tomu zabrání. Realitou je však jiná rovnice: Antikoncepce dává falešnou jistotu, ta vede k promiskuitě a tím k potratům a pohlavním nemocem. Početí dítěte není žádným zlem. Zlé je rozhodnutí, že dítě, které dostalo život, odmítám. Neexistuje „nechtěné dítě“. Jsou však někteří, kteří dítě nechtějí. Příčinou potratů není dítě, ale sobectví. Antikoncepce staví dítě do role nepřítele, před kterým je nutné

Čítať ďalej


Janko Vígľaš
 
V predchádzajúcom čísle Novín z rodiny LPP sme priniesli vyjadrenia dvoch farmaceutiek k vyhláseniu bioetickej subkomisie KBS k predaju 
a výdaju hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu a avizovali sme aj zverejnenie odpovedí morálneho teológa k tejto problematike.
 
Na otázky Jozefa Predáča odpovedal ThLic. Ján Viglaš, morálny teológ
a člen Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS.
 
1. Boh daroval človeku slobodnú vôľu a rešpektuje ju.
Mnohí neveriaci, veriaci iných vyznaní, ale aj veriaci hlásiaci sa ku Katolíckej cirkvi kritizujú na vyhlásení to, že farmaceut, ktorý odmietne kupujúcemu vydať hormonálnu antikoncepciu (za účelom predchádzania tehotenstvu), odmieta rešpektovať slobodu toho druhého. Ako im

Čítať ďalej


Nedávno Zdravotnické noviny iniciovaly setkání zástupců redakcí celostátních médií i ostatních zdravotnických titulů s našimi předními onkology, jmenovitě s prof. J. Finkem PhD, doc. P. Tesařovou CSc a předsedkyní koordinační skupiny Projektu 35 dr. M. Skovajsovou. Propagace tohoto projektu byla patrně původním záměrem, je ale příznačné, že do dostupně monitorovatelných médii jak celostátních tak zdravotnických o hlavním tématu „Karcinom prsu mladých žen – v čem je jiný?“ neproniklo prakticky nic.
 
O co šlo?
Na základě dat z našeho unikátního Národního onkologického registru, který dává k disposici Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně vyplynulo, že počet zhoubných nádorů prsu u

Čítať ďalej


26. októbra 2013 subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS vydala vyhlásenie k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v lekárňach. 

Požiadali sme dve farmaceutky – zamestnankyňu lekárne a majiteľku lekárne ako oni vnímajú toto vyhlásenie a oslovili sme aj morálneho teológa, člena bioetickej subkomisie KBS, aby zodpovedal na otázky, ktoré nás v súvislosti s týmto vyhlásením zaujímali. Odpovede morálneho teológa prinesieme v prvom budúcoročnom čísle nášho bulletinu.

Bc.PharmDr.Zuzana Bronišová – donedávna zamestnankyňa lekárne
     Mám za sebou približne dvadsať rokov praxe v lekárni. Hoci v súvislosti s vyjadrením KBS ohľadne predaja a výdaja hormonálnej antikoncepcie zaznieva v

Čítať ďalej


Velkým tématem kongresu INER byla zpráva, že německá biskupská konference schválila postkoitální „antikoncepci“. Příčinou byl případ ženy po znásilnění, která hledala pomoc v katolické nemocnici v Kolíně nad Rýnem. Žena byla odmítnuta, ne proto, že byla nemocnice katolická, ale protože neměla vybavení pro forenzní testy po znásilnění; k tomu jsou určeny zvláštní nemocnice, většinou univerzitní. Média nicméně zahájila velkou kampaň proti katolické církvi, zejména jejímu odmítavému postoji vůči „pilulce po“.  

Kolínský arcibiskup Kardinál Meisner byl pod velkým tlakem, aby se k tomu vyjádřil. Radili mu lékaři, kteří tvrdili, že postkoitální prostředky působí pouze tak, že zabraňují ovulaci a tím i početí, nikoliv abortivně. Na to

Čítať ďalej