159 3Deprese je nejen náročný duševní stav, ze kterého je těžko uniknout, ale jeví se být také stále větším problémem celospolečenským. Možné spojitosti mezi depresí a používáním hormonální antikoncepce (ve formě kombinovaných pilulek) zkoumala nová studie týmu vedeným Theresou Johanssonovou z Uppsalské univerzity ve Švédsku, která byla publikována v časopise Epidemiology and Psychiatric Sciences v červnu 2023.

Z rozsáhlého vzorku 264 557 žen z Velké Británie jich 80,6 % někdy užívalo HA, a to v průměru po dobu 10 let s nástupem nejčastěji kolem 18.–24. roku. Během prvních 2 let užívání HA byla četnost deprese zvýšená o 79 % oproti ženám, které nikdy antikoncepci nebraly (při zohlednění dalších faktorů). U podskupiny adolescentních dívek se dokonce jednalo o 95% nárůst rizika deprese po dvou letech užívání. Uživatelkám antikoncepce se také zvýšila celoživotní pravděpodobnost deprese oproti ženám bez HA, byť jen o 5 %.

Z celkového vzorku bylo posléze 24 750 žen diagnostikováno depresí (z toho bylo 20 454 stávajících nebo minulých uživatelek HA). U skupiny (82 232) žen, které vyplnily dotazník online, tedy bez možnosti klinické diagnostiky, bylo užívání HA spojeno s vyšší četností některých ze stěžejních příznaků deprese – během prvních 2 let o 100 % oproti ženám, které nikdy nepoužily HA. U žen, které s antikoncepcí začaly do svého 20. roku, byl výskyt příznaků deprese dokonce o 130 % vyšší. Pokud žena vůbec kdy použila HA, měla o 27 % vyšší pravděpodobnost symptomů deprese, než kdyby pilulku nikdy nebrala. Všechny výsledky zohledňují další statistické faktory (věk, socioekonomický status, počet porodů a potratů, začátek pohlavního života, rodinná náchylnost k depresím aj.) a disponují vysokou mírou statistické jistoty 95 %.

Autoři studie poznamenávají, že předchozí výzkumy vlivu užívání antikoncepce na riziko deprese byly nejednoznačné, zejména u dospělých uživatelek. Jedním z možných důvodů této rozporuplnosti je opomenutí žen, které přestaly HA užívat právě z důvodu nežádoucích projevů náladovosti, což vedlo ke zkreslení dat (tzv. healthy user bias, nebo-li zkreslení zdravých uživatelů).
Další informace a tabulky najdete v samotném článku.
T. Johansson, et al., Population-based cohort study of oral contraceptive use and risk of depression. Epidemiology and Psychiatric Sciences. 2023; [publikováno online 12. 6. 2023, dostupné z: https://doi.org/10.1017/S2045796023000525]

Adam Prentis