Na výročnom mítingu Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu, ktorý sa konal v Mníchove od 29. 6. do 2. 7. 2014, prezentovala Dr. Katherine Birch Petersonová výsledky dánskej odbornej štúdie, ktorá zisťovala, aký efekt mala antikoncepčná pilulka na reprodukčný systém žien.
 
Na štúdii, ktorej sa zúčastnilo 833 žien zistili, že antikoncepcia môže dočasne znížiť ovariálnu rezervu, čo je miera schopnosti vaječníkov vytvárať vajíčka schopné oplodnenia. Pre stanovenie ovariálnej rezervy sa meria anti-Müllerov hormón (AMH) v krvi
a antrálne folikuly vo vaječníkoch. Štúdia na základe merania hladiny AMH a počtu antrálnych folikulov zistila, že tieto hodnoty sú u žien, ktoré užívali antikoncepciu, nižšie o 19 % až 16 %, čo vlastne znižuje ich šance otehotnieť. Výskum ukázal, že vaječníky žien, ktoré užívali antikoncepciu, boli o 29 - 52 % menšie než tých, ktoré ju neužívali, a Dr. Birch Petersonová upozornila na fakt, že: „antikoncepcia môže zakrývať výrazne zníženú ovariálnu rezervu.“
 
Otázkou zostáva, či škodlivé dôsledky užívania antikoncepcie môžu byť naozaj iba dočasné. Aj keď pani doktorka vyjadrila domnienku, že si nemyslí, že antikoncepcia zmení vaječníky natrvalo, uviedla, že „potrebujeme vedieť viac o fáze
obnovy, ktorá nastáva potom, ako ženy prestanú antikoncepciu užívať.“
 
 
[Redakčná poznámka : V súvislosti s poškodzovaním plodnosti ženy v dôsledku užívania hormonálnej antikoncepcie odporúčame prečítať si osobnú skúsenosť Karolíny zverejnenú na portále Rodinka.sk: Čo sa stane po vysadení antikoncepcie?