Používame cookies. +

26. októbra 2013 subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS vydala vyhlásenie k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v lekárňach. 

Požiadali sme dve farmaceutky – zamestnankyňu lekárne a majiteľku lekárne ako oni vnímajú toto vyhlásenie a oslovili sme aj morálneho teológa, člena bioetickej subkomisie KBS, aby zodpovedal na otázky, ktoré nás v súvislosti s týmto vyhlásením zaujímali. Odpovede morálneho teológa prinesieme v prvom budúcoročnom čísle nášho bulletinu.

Bc.PharmDr.Zuzana Bronišová – donedávna zamestnankyňa lekárne
     Mám za sebou približne dvadsať rokov praxe v lekárni. Hoci v súvislosti s vyjadrením KBS ohľadne predaja a výdaja hormonálnej antikoncepcie zaznieva v

Čítať ďalej


tabletka-cukrk do novn
Liga pár páru je presvedčená  na základe informácií z odborných poznatkov a skúsenosti z praxe gynekológov s ktorými spolupracuje, že neexistujú také medicínske dôvody, ktoré by bolo nutné riešiť užívaním hormonálnej antikoncepcie. Preto sa snaží tlmočiť všetkým - Neužívajte hormonálnu antikoncepciu!
 
Štatistické údaje ukazujú, že na Slovensku užíva hormonálnu antikoncepciu cca 200 000 žien, ktoré automaticky prijmú ponuku svojho gynekológa alebo kožného lekára začať s užívaním hormonálnej antikoncepcie (HAK). inšpirovaný tragickým príbehom 17. ročnej teenegerky,ktorá užívala hormonálnu antikoncepciu a lekári jej nedokázali zachrániť život, rozbehla Liga pár páru osvetový projekt Hormonálna antikoncepcia nie je cukrík!, ktorý začala uvádzať do života od

Čítať ďalej


      
Úplně na začátku jsem pro sebe hledala nějakou vhodnou antikoncepci a zjistila jsem, že webová stránka antikoncepce.cz je reklamní plocha výrobce, že pilířem prosperity farmaceutického průmyslu jsou antidepresiva a také hormonální antikoncepce, která je antilék, protože brání fyziologickému procesu. O antikoncepci se mluvilo jen v superlativech a její negativní účinky se ignorovaly, nikdo je nezkoumal v souvislostech. Odborníci ale věděli své. Například jeden zkušený chirurg, kterému jsem asistovala při operaci střev, mi říkal: Kolegyně, vidíte, jak je ta děloha prosáklá, podívejte se na to dobře. Tak takhle vypadají dělohy žen, které užívají hormonální antikoncepci.
 
Dnes už se

Čítať ďalej


Hormony z antikoncepčních tablet nezůstávají v těle uživatelek natrvalo. Jsou vylučovány z organismu a jejich významná část končí ve vodních tocích. Hormonální antikoncepce tak významně připívá ke znečištění životního prostředí tzv. endokrinními disruptory – látkami schopnými narušit křehkou hormonální rovnováhu v organismech živočichů i člověka. 
 
V posledních letech je v ekonomicky vyspělých zemích patrný pokles plodnosti mužů a zároveň i zvýšený výskyt rakoviny prostaty. Příčina není zcela jasná, ale v podezření se ocitly i endokrinní disruptory. A tak se nabízí otázka, zda může znečištění životního prostředí látkami užívanými pro hormonální antikoncepci vyvolávat rakovinu prostaty u mužů. 
 
Kanadští epidemiologové Neil Fleshner

Čítať ďalej


Vedci zistili, že injekčná antikoncepcia môže mať nepriaznivý vplyv na pamäť - a to aj v čase, keď už látka nie je v tele prítomná.

Vyplynulo to z pokusov vykonaných na potkanoch, u ktorých hormón zvaný medroxyprogesterónacetát (MPA), používaný napríklad ako účinná látka injekčnej antikoncepcie Depo Provera alebo ako liečba niektorých menopauzálnych ťažkostí, spôsoboval dlhodobé problémy s pamäťou.

Napriek určitej miere príbuznosti s človekom však nejde tieto závery automaticky preniesť aj naňho. Nasledujúcim krokom bude preto nasledovať testovanie účinkov na ľuďoch. U tých totiž doteraz vplyv samotného MPA na kognitívnu (rozumovú, myšlienkovú) funkciu skúmaný nebol - a to aj napriek tomu, že

Čítať ďalej