Používame cookies. +

Záznam cyklu ukazuje úspěšný pokus o početí. Tito manželé měli jiný zájem než manželé, kteří chtějí početi předcházet.

cyklus 133 Na začátku cyklu chybí záznamy teplot i hlenu. Při předcházení početí by byly takové záznamy důležité, aby mohli manželé určit začátek plodné doby. Pro dosažení početí však nejsou tak významné. Je nápadné, že na začátku cyklu neměli 13 dní styk. Možná byl manžel na služební cestě, anebo se šetřili, aby měli víc síly pro intenzivnější manželský život právě v nejplodnější části cyklu.

Přesný den početí nelze určit, ale lze celkem s jistotou předpokládat, že k ovulaci došlo v době 2 dny před vrcholem hlenu až 2 dny po něm, nebo 3 dny před prvním dnem teplotního vzestupu až 1 den po něm. (Predáčovi: Stručná učebnice PPR, 2. vydání, str. 79). To jsou tady dny 18 až 22.

V běžné praxi počítají lékaři termín porodu od poslední menstruace + 7 dní + 9 měsíců. Tady by to byl 9. červenec. Lepší je výpočet podle Premova pravidla: první den teplotního vzestupu – 7 dní + 9 měsíců, v tomto případě 15. červenec 1980. K vlastnímu porodu může dojít i o dva týdny dříve nebo později. To je ještě v normě. Když se ale dítě neohlásí do předpokládaného termínu, navrhují lékaři často indukovaný porod. Žena, která má pozdější termín vypočítaný podle Prema, ví, že nepřenáší, a měla by na to svého lékaře upozornit.

V tomto konkrétním případě se dítě narodilo dříve – 5. července 1980.

David Prentis