Používame cookies. +

Záznam, ktorý vidíte poslala paní, která nebyla jistá, jak ho hodnotit. Asi ji zmátla ta nepochopitelně nízká teplota 26. dne, což není div. Tuto teplotu počítala k šesti teplotám před vzestupem, který měl začít 27. den při hoblování teploty 25. dne. Určila dolní hladinu na 36,7°C, horní hladinu na 36,9°C a začátek III. fáze na 30. den. Tím ale trvala III. fáze pouze 2 dny, protože menstruace začala již 32. den. Měla sama pochybnosti o tom, že by přišel 1. den vzestupu až 8. den po vrcholu, a proto napsala do záznamu komentář k určenému vrcholnému dnu: „Může být i posunutý (nejsem jistá).“ Na druhé straně potvrdila ústně, že 20. a 21. dne určitě pozorovala vysychání hlenu. Tu řadu „K“ původně psala pod tabulkou. Pochybuji o tom, že již od 7. dne cyklu opravdu pozorovala typicky klouzavý hlen víceplodného typu. Zřejmě má potíže rozeznat různé druhy hlenu. V předcházejícím záznamu (č. 9) zaznamenává „K“-hlen od 10. dne do vrcholu 15. dne. V záznamu č. 8 zaznamenává méněplodný typ hlenu od 8. dne a víceplodný od 13. dne. Nicméně doporučujeme zaznamenávat, jaký hlen se objevil a pak teprve posuzovat, jestli jde o méněplodný nebo víceplodný typ. V cyklu č. 10 končí I. fáze nejpozději 6. den.

Začátek III. fáze můžeme však určit dříve než 30. den. Šest dní před vzestupem jsou dny 16-21. Hoblujeme teplotu 16. dne na 36,6°C. Tím je 22. den prvním dnem vzestupem. Teplota 25. dne je na horní hladině, takže III. fáze začíná tento den večer v 18 hodin. Teplotní vzestup je i tak pomalý a zpožděný, ale přece ještě v rámce normálu.
Ale jak máme hodnotit teplotu 26. dne, která klesla hluboce pod DH? Buď je z nějakého neznámého důvodu neplatná, anebo je příkladem vzácného fenoménu, který jsme již viděli v záznamu v Novinách z rodiny LPP, č. 109. V tak nejisté situaci musíme nejdříve předpokládat plodnost a čekáme, až se vrátí teploty nad DH, tady 27. den, než můžeme zase předpokládat poovulační neplodnost.