Používame cookies. +

Dr. Rötzer vymyslel způsob „přirozeného řízení početí“ pro situaci, ve které v žádném případě nesmí dojít k početí. Jsou to například situace, ve kterých by život ženy byl skutečně vážně ohrožen. Podmínky jsou přísné, ale přece dovolují pohlavní život manželů, byť omezený. Jsou tři podmínky:

1) Na začátku cyklu, v předovulační fázi, nelze předpokládat neplodnost.I když jsou pravidla pro určení konce neplodné doby na začátku cyklu velmi spolehlivé, nejsou stoprocentní.  Nelze s absolutní jistotou předvídat nástup plodnosti; vždy může být překvapením.

2) Na určení začátku poovulační neplodnosti vždy přidávat další (4. či 5.) zvýšenou teplotu. To znamená v praxi, že manželé počkají ještě jeden den po dnu, na kterém pravidlo STM určuje začátek poovulační III. fáze. To neznamená, že jsou tato pravidla nespolehlivá; je to jen opatrnost kvůli případným chybám manželů v hodnocení.

3) Manželé mají vést co nejúplnější záznamy během celého cyklu. Je jasné, že v tak vážné situaci je naprosto nutné, aby manželé brali věci stoprocentně důsledně, sledovali každý den příznaky plodnosti a všechno pečlivě zapsali do tabulky.

Když se podíváme na záznam,

117 final

můžeme si dovolit několik poznámek.

     Je to teprve druhý záznam, takže ta paní se teprve učí pozorovat a zaznamenávat. Podařilo se jí úspěšně měřit teplotu každý den. Desátý den má neplatnou teplotu, zřejmě protože šla večer předtím pozdě spát. Teploty 18. a 19. dne považujeme za neplatné, protože měřila až v 9 hodin. Teplotu 21.dne měřila v 5 hodin. Teplota měřena v 7 hodin by mohla být jen vyšší, takže měřená hodnota i když je mimo standardní dobu měření je použitelná. Podle toho velmi opatrného přístupu začíná III. fáze až 23. den.
      Záznam hlenu je ale nedostačující. Na začátku cyklu chybí. Člověk by mohl namítat, že to nevadí, protože by manželé stejně museli v té době abstinovat. Ale žena by měla poznávat svůj hlen, jak se různě objevuje. V daném cyklu nemůže vědět dopředu, kdy přijde ovulace. Mohl by přijít vzestup teplot a tím i ovulace dříve než obvykle. Chyběl by jí záznam hlenu. Neměla přestat pozorovat hlen již 20. den. Co kdyby se obnovil víceplodný typ hlenu 20. nebo 21. den? Je to sice nepravděpodobné, ale v situaci, ve které existují velmi vážné důvody vyloučit početí, je nutno brát i podmínky na vyloučení této možnosti velmi přesně. Takže můžeme potvrdit začátek III. fáze od 18 hodin 22. dne cyklu, pokud se ve dnech 20-22 neobjevil víceplodný typ hlenu.

Poněvadž manželé zřejmě neměli styk během tohoto cyklu, nemohla manželka otěhotnět. Pro úplnost je třeba upozornit, že by manželé nesměli používat bariérovou antikoncepci v plodné době, nejen z morálních důvodů, ale protože by takové chování velmi pravděpodobně časem vedlo k početí z důvodu nízké efektivity těchto metod. Ani by se neměli v plodné době mazlit tak, že by kapka mužovy sekrece přišla na vlhké genitálie manželky, i když přitom u něj nedošlo k ejakulaci. I to může stačit k početí.

Je takový přístup velmi přísný?
Ano.
A vyžaduje tento přísný přístup od manželů, aby na sebe vzali těžký kříž?
Pro některé bude ten kříž těžký, pro některé jiné zase přijatelný. Lidé jsou různí. Ale kříže patří normálně k životu. V dané situaci není jiná rada. Organizace Dr. Rötzera, INER, potvrzuje, že za víc než 60 let zkušenosti s tímto přístupem nedošlo zatím k početí. Říkají, že jsou manželé v takové situaci velmi vděční za možnost manželského spojení, jež jim tento přístup vůbec umožňuje.