Používame cookies. +

     obr.1V posledných mesiacoch pribúdajú v etickej poradni otázky s touto tematikou. Pisateľov zaujíma, či je alebo nie je hriešne, resp. morálne či nemorálne použiť prípravky, ktoré by mohli pomôcť v intímnom spolužití. Neistota je pochopiteľná: tieto prípravky sú neraz dostupné v predajniach či obchodoch podporujúcich erotiku a sex, reklamy na ne sľubujú väčšie vzrušenie a pôžitok. A tak človek, ktorý je konfrontovaný so situáciou, keď už vášeň, vzrušenie, libido... nie sú také intenzívne či dostatočné, hľadá orientáciu. Čo sa týka  odpovede na to, či je použitie týchto prípravkov hriech, odpovedám jednoducho: ak je potrebné riešiť problém (napr. erektilnú dysfunkciu u muža), nie je hriešne ani

Čítať ďalej


(Prvá časť príspevku uverejnená v predchádzajúcom 121.čísle je zverejnená na: http://www.lpp.sk/stm-ppr/16020-sexualna-etika/809-sex-a- manzelska-zmluva-podla-johna-kippleya)

sex a mazelská zmluvaPrejdime k manželstvu: čo je tým znamením, znakom tejto sviatosti? Je to manželský sľub, ktorý si navzájom dávajú muž a žena. V ňom si sľubujú jednotu, úctu a lásku. Lásku a jednotu tak špecifickú, že potenciálne môže dávať nový život. Všetko ostatné môžu spolu zdieľať aj tí, ktorí nie sú manželia – napríklad dve sestry alebo súrodenci, ktorí spolu bývajú (spomeňme si na Mateja a Marillu z Anny zo Zeleného domu): môžu spolu hospodáriť, starať sa o domácnosť, opatrovať sa v chorobe... ale to, čo je špecifické pre manželov, je  manželský intímny

Čítať ďalej


sex a mazelská zmluvaNa jeseň sme si pripomenuli 25. výročie založenia Ligy u nás. To nás zároveň inšpirovalo, aby sme sa vrátili ku koreňom – konkrétne k Johnovi Kippleyovi, ktorý spolu so svojou manželkou Sheilou a lekárom Konaldom Premom založili v roku 1971 LPP.

Čo bolo tým impulzom k vzniku Ligy?

     Vráťme sa do 60. – 70. rokov. Na trh sa dostala hormonálna antikoncepcia a mnohí sa domnievali, že by mohla manželom pomôcť v zodpovednom plánovaní rodiny. Zároveň v tejto dobe prebiehal II. vatikánsky koncil, na ktorom sa diskutovalo o manželstve a ozývali sa hlasy vyzývajúce k prehodnoteniu tradičného učenia Cirkvi, ktoré

Čítať ďalej


pudingos1(Je to niekde uvedené v Biblii alebo je to z cirkevnej tradície? Alebo to vyplýva z manželských sľubov?)

     Odpoveď na túto otázku máme aj v katechizme, aj v encyklike Humanae vitae: nie je to z rozhodnutia Cirkvi, ani z jej vyhlásenia. Je to dané prirodzeným zákonom, prirodzenosťou človeka. Tak ako znenie fyzikálneho zákona, napr. gravitačného nie je skutočnosťou preto, lebo to tak Newton definoval. On to vyslovil, spoznal – ale nie je tvorcom, autorom gravitácie.
     Podobne je to aj s prirodzeným zákonom: jeho autorom je Stvoriteľ, poznávame ho rozumom z usporiadania prírody a iných zákonitostí. Mohli by

Čítať ďalej


     Právě jsme představili životní styl PPR jako styl života člověka, který není antikoncepční, tedy život člověka, který se dává, který se ztrácí pro druhé a tím se s nimi spojuje. Když budeme číst o kněžském poslání v dokumentech II. vatikánského koncilu, budeme se zde moci setkat s termínem „pastorační láska“, kterou má mít kněz k sobě svěřenému lidu. Můžeme přemýšlet o tom, co se pod tímto termínem „pastorační láska“ skrývá. Jeden z pohledů může být právě onen, že i o knězi platí, že má vůči svému lidu vystupovat s láskou, která má onen dvojí efekt, tedy je spojivá

Čítať ďalej