Používame cookies. +

Aký je vlastne rozdiel medzi PPR a antikoncepciou? Nie je PPR len kresťanskou alternatívou antikoncepcie? Veď úmysel je rovnaký – nepočať dieťa.

Čítať ďalej


Veľa manželských párov je v ťažkej situácii. Niektorí majú vážne zdravotné komplikácie. Množstvo žien má za sebou pôrody cisárskym rezom a lekári im neodporúčajú ďalšie tehotenstvo.

Iní zistili, že prenášajú skrytú dedičnú poruchu. Niektorí by možno aj radi prijali ďalšie deti, ale majú nevyhovujúce bývanie a sú v zlej ekonomickej situácii. A okrem toho je tu aj veľká skupina manželov, ktorí vzhľadom na svoj vek už dieťa neplánujú.

Čítať ďalej


Metód PPR je viacero a každá z nich sa „technicky“ dá naučiť. Stačí pochopiť pravidlá a správne ich uplatňovať. Prirodzené plánovanie rodičovstva, resp. rodiny nie je však len otázkou zvládnutia akejsi „techniky“.

Ruka v ruke s rozhodnutím naučiť sa a používať PPR, je odpoveď na otázku: prečo?

Čítať ďalej


V otázkach manželskej čistoty sa niekedy manželia stretnú s rôznymi interpretáciami tzv. manželského práva, resp. práva na telo.

Čítať ďalej


Dva významy manželského aktu

Ďalšou často nepochopenou skutočnosťou je učenie Cirkvi o dvoch významoch manželského aktu. Tieto dva významy manželského aktu sú obsiahnuté v slovách „jednota a plodnosť“. Manželský akt, aby bol naozaj prejavom sebadarujúcej lásky, musí mať obe charakteristiky súčasne – aj prokreatívnu (plodivý význam), aj zjednocujúcu (spojivý význam).

Čítať ďalej