Používame cookies. +
Magistérium (Učiteľský úrad Cirkvi) sa k problému masturbácie na získanie spermií vyjadrilo niekoľkokrát a vždy negatívne. Pokiaľ máte knižku Umelé oplodnenie. Zborník prednášok Pápežskej rady pre rodinu (Serafín 1999), tak na str. 26-27 sú všetky citované:
Pápež Pius XII. sa k tomu vyjadril trikrát vo svojich príhovoroch:
  • 29. septembra 1949 k účastníkom kongresu katolíckych lekárov,
  • 8. októbra 1953 k účastníkom kongresu talianskej urologickej spoločnosti a
  • 19. mája 1956 k účastníkom kongresu o ľudskej plodnosti a neplodnosti. 
Najmä pri tom príhovore z r. 1953 citoval vyhlásenie Posvätného ofícia (dnešná Kongregácia pre učenie viery) z r. 1929: "masturbatio directe procurata ut obtineatur sperma", čiže "masturbácia priamo spôsobená na získanie spermií" nie je prípustná; toto rozhodnutie platí bez ohľadu na cieľ vyšetrenia.
 
Ďalšie vyhlásenie bolo uvedené v dokumente Persona Humana Kongregácie pre učenie viery z r. 1975 v č. textu 9. Toto vyhlásenie je citované aj v Katechizme Katolíckej cirkvi 2352: "Onánia je vnútorne (svojou vnútornou povahou) a závažne nezriadený čin. Vedomé a dobrovoľné používanie pohlavnej schopnosti mimo normálneho manželského styku - nech by sa udialo z akéhokoľvek dôvodu - podstatne protirečí jej cieľu."
Tu je veľmi dôležitý výraz "svojou vnútornou povahou" - to je preklad latinského výrazu "intrinsece malum". Do slovenčiny sa ťažko prekladá (napr. angličtina používa "intrinsically evil"), preto sa používajú výrazy ako "vnútorne zlé" alebo "zlé zo svojej podstaty" alebo "zlé svojou vnútornou povahou". Intrinsece malum znamená, že taký skutok NIKDY, za žiadnych okolností, ani pri najlepšom úmysle nemôže byť dobrý alebo ospravedlniteľný. Do tejto kategérie spadajú skutky ako napr. priamy potrat, eutanázia, genocída, mučenie, otroctvo, znásilnenie, prostitúcia, terorizmus, branie rukojemníkov atď.
 
V encyklike Veritatis splendor 80 - 83 Ján Pavol II. cituje konštitúciu Gaudium et spes 27, ktorá uvádza spomenuté príklady. (Ján Pavol II. potom hovorí v tejto súvislosti - teda ako intrinsece malum - aj o antikoncepcii, kde cituje Humanae vitae - to na margo tvrdení niektorých teológov, že ani pápež, ani Kongregácia pre učenie viery ešte nikdy nepoužili také silné vyjadrenie, že učenie o antikoncepcii je nezmeniteľné. Ak je to označené ako intrinsece malum, tak to nikdy nebude prípustné, a teda je nezmeniteľné.)
 
A Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC) cituje už predchádzajúce vyhlásenie Kongregácie, pri ktorom hovorí aj o masturbácii, že je "intrinsece malum".
 
Neprekvapuje potom, že aj inštrukcia Donum vitae tej istej Kongregácie pre učenie viery z r. 1987 v II, B, č. 6 (vo vydaní Spolku sv. Vojtecha na str. 67) hodnotí masturbáciu - popri umelom oplodnení - ako ďalší znak oddelenia spojenia a plodenia, čiže zas niečo mravne neprípustné.
 
Ja teda neviem, ako sa dá pri toľkých vyjadreniach Magistéria, urobených osobitne v súvislosti s vyšetrením spermií, hovoriť o prípustnosti masturbácie. Vedel by som to pochopiť, keby tie vyhlásenia boli len všeobecné ohľadom masturbácie alebo keby za definíciou masturbácie (úmyselné dráždenie pohlavných orgánov s cieľom vyvolať pohlavnú rozkoš) nenasledovalo spomenuté rozvinutie v KKC 2352.
 
Ako morálne nezávadné spôsoby sú uvádzané perforovaný kondóm (nelubrikovaný), odber časti ejakulátu pri styku do samostanej nádobky a odobratie spermií priamo z pohlavných orgánov ženy po pohlavnom styku. Zrejme to manželské pohlavné spojenie bude mať ďaleko od spontánnosti a uvoľnenosti od akéhokoľkvek tlaku, ale takto by to mohlo byť ešte najprijateľnejšie. Jedna gynekologička mi tiež hovorila, že ona používa tento spôsob, prípadne posiela manželov do Prešova ku konkrétnemu lekárovi, ktorý to robí týmto spôsobom. Vtedy dokonca lekár môže nielen vyšetriť spermie, ale aj zistiť, ako sa správajú pri kontakte s hlienom, čo sa nezistí len pri samotnom vyšetrovaní spermií.
 
Ja neviem, ako v jednotlivých ambulanciách umožňujú mužom masturbáciu a či to nechávajú na ich "svojpomoc", ale v neštátnych centrách asistovanej reprodukcie majú na to miestnosti s "vhodnými pomôckami" - pornočasopisy a pornovideo. To tiež o niečom svedčí.
 
Prajem aj Vám požehnaný advent, Pán je vo svojich prísľuboch verný.
Ján Viglaš