tabletka-cukrk do novn
Liga pár páru je presvedčená  na základe informácií z odborných poznatkov a skúsenosti z praxe gynekológov s ktorými spolupracuje, že neexistujú také medicínske dôvody, ktoré by bolo nutné riešiť užívaním hormonálnej antikoncepcie. Preto sa snaží tlmočiť všetkým - Neužívajte hormonálnu antikoncepciu!
 
Štatistické údaje ukazujú, že na Slovensku užíva hormonálnu antikoncepciu cca 200 000 žien, ktoré automaticky prijmú ponuku svojho gynekológa alebo kožného lekára začať s užívaním hormonálnej antikoncepcie (HAK). inšpirovaný tragickým príbehom 17. ročnej teenegerky, ktorá užívala hormonálnu antikoncepciu a lekári jej nedokázali zachrániť život, rozbehla Liga pár páru osvetový projekt Hormonálna antikoncepcia nie je cukrík!, ktorý začala uvádzať do života od januára 2009 s cieľom pomôcť účinnejšie šíriť osvetu pred nebezpečenstvami užívania hormonálnej antikoncepcie.
      
Jeho cieľom je vzbudiť vnímavosť mladých dievčat, ich matiek a všetkých žien,  Liga vyrobila jednoduchý informačný letáčik „Čo by nemala prehliadnuť žena....“, ktorý je možné si stiahnuť, vytlačiť a šíriť či už v čakárňach lekárskych ambulancií (so súhlasom lekára), na internáítoch, pri vydávaní liekov v lekárňach, internetom...  Letáčik upozorňuje v piatich bodoch na dôležité skutočnosti, ktoré by nemala prehliadnuť žiadna žena, ktorá začína s užívaním alebo už užíva hormonálnu antikoncepciu. Poskytuje informácie, ktoré môžu viesť ženu k prehodnoteniu rozhodnutia užívať HA, prípadne k zvýšenej obozretnosti umožňujúcej jej včas zaregistrovať nastupujúci zdravotný problém a vyhľadať lekársku pomoc.

Ak aj vám záleží na pomoci ženám, ktoré sa nad hormonálnou antikoncepciou a jej zdravotnými rizikami nezamýšľajú, a máte záujem pomôcť šíriť osvetu, pozývame vás zapojiť sa do vyššie popísaného projektu. Kontaktujte ústredie LPP. V prípade potreby radi vám informačné letáčiky zašleme pre lekáreň, či do čakárne zdravotníckeho zariadenia ... v mieste vášho bydliska.

Viac informácií o nežiadúcich účinkoch hormonálnej antikoncepcie nájdete v časti Hormonálna antikoncepcia a poškodenie zdravia
Na stiahnutie: Osvetový letáčik Čo by nemala prehliadnuť žena...:
Dostupné súbory:
pdf-37 Noviny z rodiny LPP č. 82 s prílohou pre tlač HOT
Dátum-37sobota, 10. október 2009, 13:00 Stiahnúť-37 3 520 Stiahnuť