Používame cookies. +

Po uverejnení príspevku Ten správny počet sme dostali do ústredia Ligy dva maily, ktoré podnietil tento príspevok. Ďakujeme, že ste nám napísali. Sme presvedčení, že ich zverejnenie bude obohatením a povzbudením pre každého, kto si ich prečíta. (Príspevky sú redakčne krátené.)

Milé OZ LPP ,
ďakujem Vám za povzbudzujúce myšlienky, ktoré nám ponúkate na čítanie. Chcem sa aj ja s Vami o pár svojich podeliť, najmä po prečítaní posledného čísla Novín LPP.

     Sme rodinka so 6 deťmi tu na zemi a jedným v nebi. Dnes majú 17, 15, 13, 11, 9, 4 roky... Pri každom čerstvo zistenom tehotenstve aj mňa trápila vždy otázka, ako túto skutočnosť príjmu rodičia, príbuzní...aj manžel. Našťastie, manžel ma vždy podržal, zachoval sa chlapsky - z jeho úst zaznelo niečo ako "veď keď sme obaja boli pri vzniku života, je to aj naďalej na nás dvoch, nie si sama..., stojím pri tebe". Myslím, že to je najdôležitejšie. Keby bola medzi nami v tejto veci nejednota, to by bol vážny problém.
     Rodičia to – možno s ťažkosťami – ale  prijali...Možno boli zaskočení, najmä pri posledných 2 tehotenstvách, ale nikdy nám nepovedali nič zraňujúce. V širšej rodine snáď iba raz niečo také zaznelo, vďaka Bohu.
     Pritom mi napadá príhoda z nedávnej minulosti. Nechcem bližšie konkretizovať, aby sa dotyční v príbehu nenašli, ale mamka čakala 4. dieťa. Veriaca žena, jej manžel tiež, ale mal obavy, ako to zvládnu. Tu bola asi žena – matka – tá silnejšia. Dieťa prišlo na svet, dnes má skončenú VŠ, s červeným diplomom, šikovná  a dobrosrdečná žena, sama je už vydatá, má dcérku, manžela, ktorého priviedla k viere...
     Nech je aj moje kostrbaté písanie na povzbudenie všetkým, ktorých zaskočilo tehotenstvo... Žiadne dieťa tu nie je navyše. Iste, môže byť ťažké prijať ho, vychovať ho. Ale verím a mám veľa príkladov zo svojho doterajšieho života, že keď ľudské sily už boli sťaby vyčerpané, zasiahol On a pomohol nám.   
     Určite má s každým z nás Pán svoj plán. Len mu dať priestor, o to prosím každý deň.

Katarína

--

Dobrý deň,
známy z našej farnosti v Kostolnej pri Dunaji, s ktorým spoločne pripravujeme farský časopis, mi preposlal link na článok z vašich Novín z rodiny LPP – Ten správny počet. Zdal sa mu byt pokračovaním či doplnením toho nášho Mlčanie ako prejav lásky, ktorý som s viacerými mamami pripravila do posledného čísla nášho farského časopisu.

Katarína

Redakčná poznámka: Uvedený článok je naozaj veľmi hodnotný a preto so súhlasom autoriek vám ho radi radi ponúkame.