Používame cookies. +

Koľko     Je to už hodně dávno, co se mě sestřenice zeptala, jestli nevím, jaký je ten správný počet dětí, který by měl katolík mít. Byla krátce vdaná, já mladá a svobodná – nevěděla jsem. To téma jsem do té doby neřešila. Tak jsem si řekla, že to zjistím. Vyptávala jsem se a zjistila, že prý tři děti – jedno pro Pána Boha, jedno pro vlast a jedno pro jistotu, kdyby něco... Ta odpověď se mi moc nezamlouvala a tak jsem si řekla, že bych mohla zjistit, jak to měli v životě svatí.   
    No, zjistila jsem zajímavé věci: sv. Zdislava (tehdy ještě blahoslavená) měla děti 4, sv. Tomáš More vychoval 1 syna a 3 dcery. Sv. Františka Římská měla 3 děti, sv. Rita 2 syny. sv. Jan Křtitel de la Salle měl 9 sourozenců, sv. Terezie z Avily měla 8 bratří a 2 sestry, sv. Cyril s Metodějem pocházeli z rodiny se 7 dětmi, Cyril byl nejmladší. Sv. Brigita měla 8 dětí, mezi nimi i budoucí sv. Kateřinu Švédskou, naopak manželství sv. Jindřicha bylo bezdětné. Svatá Kateřina Sienská se narodila jako 24. dítě (ano, čtete dobře...) do početné rodiny sienského barvíře, zato sv. Jan Křtitel a František z Assisi byli jedináčci.
   Uplynulo pár let, už i já byla vdaná a čekající naše třetí dítě. A tu při náhodném setkání mi říká sousedka:“ No jo, vy jste ti katolíci, co musí mít těch dvanáct dětí jako apoštolů!“ Řekla jsem jí, že tedy NEMUSÍME mít ten příslušný počet dětí a víc jsem nevysvětlovala.
    Dnes, kdy už jsou naše děti téměř všechny dospělé, děkujeme s manželem za to, že nám 6x dobrotivý Bůh požehnal tím úžasným darem dítěte a přáli bychom všem manželům, aby ve svém životě po důkladné „konzultaci“ s Dárcem Života poznali ten správný počet dětí, který by měla jejich rodina mít.
   Zdá se (z mého malého průzkumu mezi svatými), že „ten správný počet“ je u každého manželského páru jiný, často i v průběhu let našeho manželství se může měnit, na svatost čísla vliv nemají. Pro dosažení svatosti se nesčítá nic a nikdo. Pro dosažení svatosti je důležitá láska. A tak přeji nám všem, ať už jsou naše rodiny jakkoli početné, hodně vzájemné lásky, abychom se jednou i s našimi dětmi sešli v nebeském domově se všemi svatými pod laskavým pohledem našeho společného nebeského Otce.

                                                                                                                                                                                                                                        D.S
(Pozn. Kontak na pisatelku příspěvku je v ústředí LPPČR )