Používame cookies. +

(zhrnutie výsledkov ankety portálu cesta+ a Ligy pár páru)

     Na výzvu podeliť sa so svojimi skúsenosťami, ktoré prináša život bez používania antikoncepcie, zverejnenú v predchádzajúcom čísle Novín z rodiny LPP, zareagovalo 136 osôb.
    
     Viac ako 81 % (109 odpovedajúcich) odpovedalo na otázku týkajúcu sa sexuálneho spolužitia pred manželstvom záporne a vyjadrilo sa za dodržiavanie predmanželskej zdržanlivosti.
    
     Zaujímavé bolo čítať odpovede týkajúce sa názoru na manželskú zdržanlivosť v čase, keď boli ešte slobodní. Na otázku odpovedalo podstatne menej respondentov. Z nich sa len 39 jednoznačne vyjadrilo, že vedeli o tejto výzve a boli ochotní prijať zdržanlivosť pri predchádzaní tehotenstva aj v manželstve. Z týchto odpovedí uvádzame aspoň jednu: „U nás antikoncepcia nepripadala do úvahy, takže sme rátali s tým, že prídu obdobia, kedy nebudeme môcť byť spolu. To, že sme nemali sex pred manželstvom, sme brali ako tréning na tieto situácie :-).
     Ďalších 26 respondentov sa vyjadrilo, že sa touto otázkou nezaoberali, a odpovede 10 respondentov sa dajú zhrnúť do nasledovných vyjadrení: ,,Neuvedomoval som si, že v manželstve bude potrebné zdržiavať sa sexuálneho života; Mala som pocit, že zdržanlivosťou pred manželstvom, by zdržanlivosť a zákazy mali skončiť; Myslela som si, že v manželstve je už všetko dovolené. Žiadne obmedzenia, sebakontrola, ..... “

   Čo sa týka samotného prijatia zdržanlivosti v manželstve:
- 63,4 % respondentov (85 odpovedí) uviedlo, že praktizovanie zdržanlivosti je pre nich náročné, ale sú ochotní do toho ísť každý mesiac znova,
- 14,9 % (20 odpovedajúcich) považuje praktizovanie zdržanlivosti vo svojom manželstve za bezproblémové,
-   9,7 % odpovedajúcich (13 osôb) považuje prijatie zdržanlivosti za nevyhnutné zlo,
- 11,9 % odpovedajúcich (16 osôb) uviedlo, že praktizovanie zdržanlivosti im spôsobuje frustráciu, napätia a nezhody v manželstve.

   Odpovede respondentov na otázku, čo im pomáha zvládať zdržanlivosť v manželstve a nepodľahnúť pokušeniu použiť antikoncepciu, boli rozmanité. Najčastejšie sa opakovali:
- osobný vzťah s Bohom, modlitba, eucharistia, pristupovanie k sviatosti zmierenia (,,sme presvedčení, že Boží plán pre náš manželský život je dokonalý“),
- vzájomná manželská láska prejavujúca sa v prijatí a oceňovaní toho druhého, prejavovanie si nežností;
- poznanie zla antikoncepcie a rešpekt voči učeniu Cirkvi,
- fyzická práca, kultúrne a športové aktivity v príťažlivom čase,
- priatelia, ktorí sa tiež rozhodli žiť bez antikoncepcie, vzájomné povzbudzovanie sa.

   Čo prináša manželom praktizovanie zdržanlivosti v manželstve?
   2/3 respondentov (89 odpovedí) uviedlo, že praktizovanie sexuálnej zdržanlivosti pri predchádzaní tehotenstva má na ich manželstvo pozitívny vplyv. Uvádzame aspoň niektoré vyjadrenia:
- ,,Myslím, že to má dosť zásadný vplyv na vzájomnú úctu (z mojej strany ob-divujem a vážim si manžela za snahu učiť sa, že nie každý dotyk musí viesť k intímnemu spojeniu a aj ja sa   snažím, aby sa ani on necítil fyzicky odstrčený, taká masáž chrbta napr. príde vždy vhod ;-)) Je to tiež niečo, čo je svojím spôsobom ťažké pre obidvoch a s čím sa boríme spolu. Ak by sme to mali nazvať „problémom“, tak potom pravidelne spolu bojujeme s týmto problémom a spoločne sa tešíme, keď pominie, a je to niečo, čo nás spája na oveľa hlbšej úrovni ako len tej fyzickej.
- oveľa viac lásky :) vážim si a cením môjho manžela, že neustále ma po rokoch miluje takú, aká som;
- Nutí nás to komunikovat o intímních věcech, dává nám to také prostor pro jiné aktivity a větší těšení na vzájemné spojení. Máme k sobě úctu a víme, že i ten druhý má úctu k nám
- ovládanie sa (aj v iných oblastiach života), čisté svedomie a pokoj, pocit, že zvládneme aj náročné veci (lebo zdržanlivosť v období najväčšej túžby je naozaj veeeľmi náročná), väčšiu 
  dôveru navzájom, pochopenie, empatiu,
- len plánované tehotenstvá, naučili sme sa rozumieť cyklu, rozprávať sa aj o tejto téme; bližší vzťah – úprimnosť medzi nami
- Vďaka obdobiam zdržanlivosti sme si vzácnejší, naša intimita má dynami-ku. Sme k sebe pozornejší; lepšie ovládanie sa a väčšiu radosť z chvíľ, kedy sme ako manželia spolu, hlbšie
  prežívanie samotného milovania; nesku-točne sa tešíme na milovanie, po 20 rokoch je to vždy krajšie ako včera.“

     Okrem týchto pozitívnych výpovedí a pár vyjadrení typu ,,V podstate nič...  zatiaľ nič...  neviem...“, sa v ankete objavilo aj pár bolestných odpovedí: (praktizovanie zdržanlivosti v manželstve nám prinieslo)
- bohužel především stres
- ochladnutie manželského vzťahu – z obidvoch strán
- Môj manžel nedokáže akceptovať, keď mám plodné dni a vynucuje si sex odo mňa aj v tomto období psychickým nátlakom (je nervózny, odchádza na celú noc z domu, kričí na deti).
  Antikoncepciu pritom úplne odmieta. Čakáme teraz už z toho dôvodu 5. dieťa, pričom naša ekonomická situácia je zlá a z nášho manželstva zostala len fraška. K manželovi som
  stratila všetku dôveru a začínam ho nenávidieť.
- Úplne odcudzenie a rozpad manželstva. Viacnásobnú neveru zo strany manžela.

     Zamýšľam sa, prečo niektoré páry, ktoré odmietli používanie antikoncepcie a uprednostnili radšej sexuálnu zdržanlivosť v plodnom období (aj keď je to pre nich náročné), z tohto životného štýlu profitujú a niektoré nie, ba priam naopak, vnímajú zdržanlivosť za negatívny faktor vo svojom vzťahu. Na portáli cesta+ v úvodnom článku Márie Kohutiarovej k téme manželskej čistoty – Konečne môžem mať sex hocikedy a hocijako! Alebo?  je zaujímavý postreh uvedený v odseku Užívanie s porozumením. Autorka v ňom píše: „V čase, keď sa naše deti učia čítať v škole, kladie sa veľký dôraz (a to aj u stredoškolákov) na čítanie s porozumením. Teda: nielen vedieť čítať, ale aj porozumieť textu a jeho obsahu – tak viditeľnému, ako aj skrytému, vyplývajúcemu z kontextu slov a kladenia viet. Tak ako je to pri čítaní s porozumením, podobne je to aj so sexualitou: ak majú mnohí dospelí problém pochopiť text, pretože vedia len technicky čítať (teda vedia, ako čítať písmená do slov a spájať do viet, bez vnímania obsahu), mnohí kresťanskí manželia majú problém s prijatím čistoty a zdržanlivosti v manželstve, ktorý často vyplýva z jej nepochopenia pred manželstvom. Nerozumieť podstate v prežívaní manželskej sexuality však prináša fatálne dôsledky do všetkých oblastí života, v ktorých sa manželia pohybujú.“
   
Moja skúsenosť lektora symptotermálnej metódy PPR vychádzajúca z desiatok kurzov a rozhovorov s manželmi potvrdzuje to isté. Koreň problému je v chápaní, resp. nepochopení toho, čo je to manželská čistota a prečo sa máme o ňu usilovať.
    Manželská čistota má potenciál budovať jednotu vo vzťahu a je prostriedkom, ktorý nám pomáha učiť sa milovať toho druhého bez podmienok, tak ako to deklarujú snúbenci manželským sľubom. Manželská čistota nás pozýva byť citlivými na potreby manželského partnera, byť chápajúcimi, schopnými obetavej lásky. Ale ak sa muž správa k svojej manželke tak, že sa ona právom cíti nerešpektovaná, nie milovaná, ale „používaná“ alebo žena sa k svojmu manželovi správa tak, že on sa právom necíti prijímaný, ale odmietaný, ich manželstvo smeruje k rozpadu a zdržanlivosť na tomto stave nenesie vinu. Na druhej strane, keď som čítal odpovede z ankety o tom, aké ťažkosti sprevádzajú obdobie zdržanlivosti niektoré páry, ako ich prekonávajú a čo manželská čistota prináša manželom, potvrdzuje sa mi aj vlastná skúsenosť, že vzájomne obohacujúce manželstvo stojí na vyhratých zápasoch s vlastným egoizmom a obetavej láske.

     V odpovediach na otázku Aké ťažkosti sprevádzajú obdobie zdržanlivosti vo vašom manželstve? sa vyskytli aj také, ktoré súvisia s problematickým priebehom menštruačného cyklu alebo nedôvere vo vlastné vyhodnotenie cyklu, a tu je riešenie na dosah ruky. Častokrát nie je potrebná dlhotrvajúca zdržanlivosť. Mohla by pomôcť účasť na kurze PPR (niekedy pri samoštúdiu uniknú človeku dôležité detaily), zmena v životnom štýle alebo konzultácia so skúseným lektorom PPR. Liga poskytuje bezplatné poradenstvo. Ponúkame vám svoj čas a vedomosti, aby ste sa „netrápili zbytočne“.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Jozef Predáč

* * *              

V rubrike V dobrom & v zlom na portáli cestaplus vám odporúčame prečí-tať si štyri veľmi dobré články zaoberajúce sa manželskou čistotou:
- Konečne môžem mať sex hocikedy a hocijako! Alebo?
- Ako vyzerá čistota a zdržanlivosť v praxi kresťanského manželstva?
- Plodné obdobie a my „nemôžeme“. Ako to zvládnuť ?
- Dva roky bolesti. Práve pre nečistú manželskú sexualitu.

Zároveň vám tento mesiac chceme dať do pozornosti ďalšiu anketu z tohto portálu: Môj postoj k deťom. Rovnako ako predchádzajúca, je aj táto anketa anonymná.