Mužovi zazvoní do práce telefón a z druhého konca sa ozve zaľúbený tón hlasu jeho manželky:

„Dnes ráno som mala prvú zvýšenú teplotu!“

M: „A koľko ich vlastne má byť? “

Ž: „Minimálne tri.“

M: „Tak si pomeraj ešte na obed a večer a máme to!“