Spoľahlivosť antikoncepcie vyjadruje, ako účinne zabraňuje konkrétna antikoncepčná metóda počatiu, inak povedané, koľko žien neplánovane zostane tehotných, keď túto metódu používa.

Pri každej metóde sú zaujímavé dva údaje o spoľahlivosti:

  • Spoľahlivosť pri správnom používaní metódy (perfect use)
  • Spoľahlivosť pri typickom používaní metódy (typical use)

Prvý údaj uvádza to, čím sa radi prezentujú výrobcovia, druhý údaj uvádza aká je realita v každodennom živote. Tento údaj nám hovorí, ako je správne používanie konkrétnej metódy náročné a závislé na užívateľovi alebo inak, ako je metóda citlivá na nedôslednosť pri používaní.


Na posúdenie spoľahlivosti preparátu alebo metódy sa najčastejšie používa Pearlov index (PI). Udáva počet neplánovaných tehotenstiev pripadajúcich na 100 žien používajúcich danú metódu alebo antikoncepčný preparát v priebehu jedného roka (keďže pravdepodobnosť neplánovaného počatia sa s plynúcim časom mení /najvyššia  je u začiatočníkov, medzi mladými pármi s vysokou plodnosťou a sexuálnou aktivitou/).

Porovnanie spoľahlivosti antikoncepčných metód a metód PPR]

 

Nižšie uvedené údaje pochádzajú (ak nie je uvedené inak) z knihy Contraceptive technology, 19th ed. (Technológia kontracepccie, 19. vydanie), ktorá patrí medzi "zlatý štandard" informáciíí o antikoncepcii a jej spoľahlivostI.

Spoľahlivosť antikoncepcie

Štúdie spoľahlivosti preukazujú, že užívateľská spoľahlivosť antikoncepcie je podstatne nižšia ako sa bežne uvádza (perfect use) na reklamných materiáloch firiem a nie je pravda, že prirodzené metódy plánovaného rodičovstva sú nespoľahlivé. STM PPR je pri správnom praktizovaní pri predchádzaní tehotenstva spoľahlivejšia ako ktorákoľvek antikoncepcia mimo chirurgických foriem a vnútromaternicových teliesok. 

 Zdroje:

1. Grady, W. R., Klepinger, D. H., & Nelson-Wally, A. (1999). Contraceptive characteristics: The perceptions and priorities of men and women. Family Planning Perspectives, 31, 168-175.

2. Farley, T. M. M. (1986). Life table methods for contraceptive research. Statistics in Medicine, 5, 475-489.

3. Arévalo, M., Jennings, V., & Sinai, I. (2002). Efficacy of a new method of family planning: The Standard Days Method. Contraception, 65, 333-338.

4. Arévalo, M., Jennings, V., Nikula, M., & Sinai, I. (2004). Efficacy of the new TwoDay Method of family planning. Fertility and Sterility, 82, 885-892.

5. Trussell, J., & Grummer-Strawn, L. (1991). Further analysis of contraceptive failure of the ovulation method. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165, 2054-2059.

6.↑  Frank-Herrmann, P., Heil, J., Gnoth, C., Toledo, E., Baur, S., Pyper, C., et al. (2007). The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behavior during the fertile time: a prospective longitudinal study. Human Reproduction, 22, 1310-1319.

Spracované podľa  http://cs.wikipedia.org/wiki/Spolehlivost_antikoncepce