V januári 2011 boli publikované v časopise Contraception výsledky prieskumu, ktorý sa týkal asi 2000  španielských žien vo veku 15 až 49 rokov a ktorý sa robil každé dva roky v období od r. 1997 do r. 2007. V priebehu tohto obdobia stúpol počet žien užívajúcich antikoncepciu z 49,1% na 79,9%. Pritom používanie kondómov stúplo z 21% na 38,8% a antikoncepčných tabletiek z 14,2% na 20,3%. Naproti tomu klesla sterilizácia žien a zavádzanie vnútromaternicových teliesok. V priebehu rovnakého obdobia stúpla potratovosť z 5,42 na 11,49 na každých 1000 žien. Autori štúdie tvrdia, že takéto zistenie nečakali, hoci ide o známy fakt, potvrdený aj inými štúdiami.
[Zdroj: časopis Contraception 1/2011. Štúdia: Antikoncepčná tabletka ochudobňuje organizmus o dôležité vitamíny, antioxidanty.]