Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky.
Plodnosť nie je problém, ale dar - je základná myšlienka, ktorú kurzy Ligy pár páru chcú odovzdať všetkým, ktorí majú záujem rozumieť svojej plodnosti a vedome sa podieľať na jej napĺňaní (či už je ich snahou predchádzať počatiu, alebo sa snažia tehotenstvo dosiahnuť). Každá žena je schopná porozumieť svojmu cyklu (aj keď je nepravidelný) a každý muž je schopný porozumieť cyklu svojej manželky - to je odkaz a skúsenosť mnohých žien a mužov, ktorí kurz už absolvovali. Takže kurz nie je určený len pre ženy, ale aj pre ich manželov, prípadne snúbencov a Liga povzbudzuje mužov, aby investovali svoj čas a pozornosť tejto oblasti, ktorá výrazne ovplyvňuje vzájomný manželský vzťah a pohodu v ňom. Zúčastniť sa kurzu STM je najjednoduchšia forma ako sa efektívne naučiť prakticky používať symptotermálnu metódu PPR a vyznať sa vo svojej plodnosti a cykle.  

Kurz vedie certifikovaný, odborne pripravený dobrovoľnícky učiteľský pár, ktorý poslucháčov podrobne zoznámi so symptotermálnou metódou a teoretické informácie doplní skúsenosťami zo života. Kurz zároveň vytvára priestor na zoznámenie sa s ďalšími ľuďmi, ktorí sa rozhodli nepoužívať antikoncepciu (uznávajú rovnaký životný štýl - Kultúru života) a aj po jeho absolvovaní si môžu navzájom radiť, vymieňať skúsenosti a povzbudzovať sa.

Ako kurz prebieha a čo tvorí jeho obsah?
 
Štandardný prezenčný kurz tvoria tri na seba nadväzujúce stretnutia, z ktorých každé trvá cca 2 hodiny (vrátane času na praktické precvičenie si hodnotenia záznamu a 10 minútovej prestávky)

Obsah úvodného stretnutia tvorí:
 • vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej plodnosti a priebeh menštruačného cyklu ženy
 • objasnenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti (bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice) v priebehu menštruačného cyklu ženy
 • pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
 • naučenie sa pravidla podľa ktorého sa určí deň začiatku neplodnosť po ovulácii
Náplňou II. stretnutia kurzu je: 
 • krátke opakovanie
 • pomoc pri dosiahnutí počatia
 • pravidlá pre určenie konca I.fázy cyklu (do kedy trvajú neplodné dni po menštruácii)
 • PPR ako životný štýl - etické otázky súvisiace s praktizovaním PPR a antikoncepciou

Náplňou III. stretnutia kurzu je: 

 • krátke opakovanie
 • predstavenie dvoch nových pravidiel pre určenie začiatku poovulačnej neplodnosti
 • popísanie neštandardných zmien príznakov plodnosti a riešenie týchto situácií
  (hobľovanie, priemerovanie bazálnych teplôt, viacnásobný výskyt hlienu, dvojitý vrchol hlienu, anovulačné cykly a cykly s mimomenštruačným krvácaním)
 • vhľad do problematiky návratu plodnosti po pôrode a jeho súvis s ekologickým dojčením
 • vhľad do problematiky prechodu a jeho zákonitostí
Odstup medzi I. a II. stretnutím býva zvyčajne cca jeden mesiac (aby účastníčky kurzu mali možnosť hneď zaznamenávať si svoj vlastný cyklus a vedeli sa v ňom orientovať a mohli osobne individuálne konzultovať prípadné nejasnosti / odchýlky od štandardných prejavov s lektormi kurzu). Je však možné odstupy medzi jednotlivými stretnutiami skrítiť tak, aby sa celý kurz skončil v priebehu kratšej doby - jedného mesiaca resp. 6 týždňov.  
 
Okrem vyššie uvedeného štandardného formátu kurzu Liga ponúka aj možnosť víkendového kurzu STM, či modelu s úvodným stretnutím, ktoré sa nevenuje  detailom metódy ale len vysvetleniu fyziologických zákonitostí ľudskej plodnosti, predstavuje na čom sú založené metódy PPR a ich spoľahlivosť, ponúka dôvody pre rozhodnutie ich praktizovať a ich súvis s manželským sľubom. Následné jednotlivé stretnutia kurzu sú tým pádom už kratšie. Formu kurzu je dobré vopred dohodnúť telefonicky  (0908 722 055) alebo mailom () s ústredím LPP.
 
Finančná stránka kurzu.
Kurzovné je 24€ za pár resp. jednotlivca (ak sa zúčastňuje kurzu sám). Kurzu sa môže zúčastniť aj ten, kdo z finančných dôvodov nemá na to, aby uhradil celú výšku kurzovného.

Organizovanie kurzu.
 
Kurzy v mieste bydliska učiteľského páru, si organizujú a zabezpečujú samotné učiteľské páry.
Mimo miesta bydliska učiteľských párov, kurzy organizujú samotní záujemcovia tak, že sa nakontaktujú na najbližší učiteľský pár alebo priamo na ústredie LPP a oznámia svoj záujem o kurz STM. Spoločne potom upresnia termín a miesto konania kurzu.
Lektori LPP prídu urobiť kurz všade tam, kde o účasť na I. stretnutí prejavií  seriózny záujem aspoň 5 párov alebo jednotlivcov.  Ak máte záujem o prezenčný kurz a neviete o nikom z vášho okolia, kto by sa ku Vám pridal, aby vás bolo tých aspoň 5 párov, vyplňte elektornickú prihlášku na prezenčný kurz: 
https://www.lpp.sk/prihlaska-na-online-kurz-stm?typ=prezencny  alebo kontaktujte ústredie LPP 0908 722 055 /  a my sa Vám ohlásime a budeme hľadať riešenie. 
 
Kurz Podnosť nie je problém, ale dar! vás pozýva porozumieť reči svojho tela a byť vnímaví aj na reč Ducha. Sme presvedčení, že aj vy zistíte a zažijete, že plodnosť je  skutočný nádherný dar pre vaše manželstvo.  

Neváhajte. Zavolajte nás!
 
Radi sa s vami stretneme