Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky.

onlineOn-line kurz STM  Ligy pár páru tvoria štyri na seba nadväzujúce stretnutia, ktoré obsahovo kopírujú štandardný prezenčný kurz.

OBSAH KURZU
Náplňou I. stretnutia je:

 • vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej plodnosti a priebeh menštruačného cyklu ženy

 • objasnenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti (bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice) v priebehu menštruačného cyklu ženy
 • pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
 • predstavenie a aplikácia prvého pravidla, podľa ktorého sa určí deň začiatku neplodnosti po ovulácii
 • praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

Náplňou II. stretnutia je:

 • krátke opakovanie
 • pravidlá pre určenie konca I. fázy cyklu (dokedy trvajú neplodné dni po menštruácii)
 • PPR ako životný štýl
 • praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

Náplňou III. stretnutia je:

 • krátke opakovanie
 • predstavenie ostatných dvoch pravidiel pre určenie začiatku poovulačnej neplodnosti
 • nepravidelné cykly
 • riešenie záznamov pri neštandardných zmenách príznakov plodnosti
  (hobľovanie, priemerovanie bazálnych teplôt, viacnásobný výskyt hlienu, dvojitý vrchol hlienu, anovulačné cykly a cykly s mimomenštruačným krvácaním)
 • morálno - etické východiská a otázky súvisiace s praktizovaním PPR a antikoncepciou
 • praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

Náplňou záverečného stretnutia je:

 • krátke opakovanie
 • pomoc pri dosiahnutí počatia
 • základné informácie o návrate plodnosti po pôrode a jeho súvis s ekologickým dojčením
 • základné informácie období prechodu a jeho zákonitostí
 • praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

(obsah tohto stretnutia je variabilný a je ho možné zmeniť podľa požiadaviek/potrieb účastníkov kurzu po dohode v závere III. stretnutia.)

Organizačné záležitosti a administrácia

Na kurz je potrebné sa prihlásiť najneskôr 10 dní PRED začiatkom jeho konania či už registráciou na stránke www.lpp.sk alebo na kontaktnej adrese zverejnenej na facebookovej stránke LPP. Lektorský pár kurzu vás bude obratom kontaktovať a potvrdí vám vašu registráciu, nakoľko počet účastníkov jedného kurzu je limitovaný.

KURZOVNÉ

Štandardná výška kurzovného za celý kurz pre pár (resp. jednotlivca, ak sa kurzu bude zúčastňovať sám) je 36,00 €. Kurzovné je možné zaplatiť na účet LPP kedykoľvek po tom, čo z ústredia LPP dostane  záujemca o kurz mail s potvrdením registrácie. Kurzovné stačí uhradiť do skončenia kurzu.

V  sume kurzovného sú zahrnuté aj náklady na pracovné a vzdelávacie materiály, ktoré účastníci kurzu dostanú poštou na adresu, ktorú uvedäú v prihláške a využijú v rámci kurzu a po ňom.  Ich súčasťou je aj Príručka STM https://www.lpp.sk/ponuka/produkt/7-prirucka-stm-ppr, keďže viac ako 25 -ročné skúsenosti lektorov aj účastníkov kurzov zhodne ukazujú, že je potrebné, aby sa každý, kto chce používať STM s očakávanou vysokou spoľahlivosťou (99 %), ich mal k dispozícii. V prípade, že záujemca o kurz Príručku STM  s Cvičnou príručkou už má, tak mu tieto publikácie už nebudú posielané a kurzovné bude znížené na 26,00€.

TECHNICKÉ zabezpečenie

On-line kurz bude prenášaný cez bezplatnú softvérovú aplikáciu pre videokonferencie ZOOM, ktorú si každý účastník kurzu bude musieť pred samotným kurzom do svojho počítača nainštalovať. Vzhľadom na veľkosť obrazu prosíme, aby účastníci používali počítače alebo väčšie tablety (nie mobily) a mali k dispozícii funkčný mikrofón a kameru ( či už externe alebo zabudované), aby mohla prebiehať komunikácia medzi lektormi a účastníkmi. 

Na on-line kurz STM sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky.
V prípade potreby kontaktujte ústredie Ligy pár páru: 0908722055 a/alebo

Tešíme sa na stretnutie s vami !