Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky.

onlineOn-line kurz STM  Ligy pár páru tvoria štyri na seba nadväzujúce stretnutia, ktoré obsahovo kopírujú štandardný prezenčný kurz.

OBSAH KURZU
Náplňou I. stretnutia je:

 • vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej plodnosti a priebeh menštruačného cyklu ženy

 • objasnenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti (bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice) v priebehu menštruačného cyklu ženy
 • pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
 • predstavenie a aplikácia prvého pravidla, podľa ktorého sa určí deň začiatku neplodnosti po ovulácii
 • praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

Náplňou II. stretnutia je:

 • krátke opakovanie
 • pravidlá pre určenie konca I. fázy cyklu (dokedy trvajú neplodné dni po menštruácii)
 • PPR ako životný štýl
 • praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

Náplňou III. stretnutia je:

 • krátke opakovanie
 • predstavenie ostatných dvoch pravidiel pre určenie začiatku poovulačnej neplodnosti
 • nepravidelné cykly
 • riešenie záznamov pri neštandardných zmenách príznakov plodnosti
  (hobľovanie, priemerovanie bazálnych teplôt, viacnásobný výskyt hlienu, dvojitý vrchol hlienu, anovulačné cykly a cykly s mimomenštruačným krvácaním)
 • morálno - etické východiská a otázky súvisiace s praktizovaním PPR a antikoncepciou
 • praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

Náplňou záverečného stretnutia je:

 • krátke opakovanie
 • pomoc pri dosiahnutí počatia
 • základné informácie o návrate plodnosti po pôrode a jeho súvis s ekologickým dojčením
 • základné informácie období prechodu a jeho zákonitostí
 • praktické precvičenie vyhodnotenia záznamov

(obsah tohto stretnutia je variabilný a je ho možné zmeniť podľa požiadaviek/potrieb účastníkov kurzu po dohode v závere III. stretnutia.)

Organizačné záležitosti a administrácia

Na kurz je potrebné sa prihlásiť najneskôr 10 dní PRED začiatkom jeho konania či už registráciou na stránke www.lpp.sk alebo na kontaktnej adrese zverejnenej na facebookovej stránke LPP. Lektorský pár kurzu vás bude obratom kontaktovať a potvrdí vám vašu registráciu, nakoľko počet účastníkov jedného kurzu je limitovaný.

KURZOVNÉ

Štandardná výška kurzovného za celý kurz pre pár (resp. jednotlivca, ak sa kurzu bude zúčastňovať sám) je 50,00 € a zahŕňa aj príspevok za pracovné a vzdelávacie materiály ku kurzu a zaplatené poštovné. V sume kurzovného nieje započítaná Príručka STM PPR a ekologického dojčenia. Tú posielame tým prihláseným účastníkom, ktorí ju nemajú, nakoľko skúsenosť Ligy za 30 rokov činnosti jasne ukazuje, že pre spoľahlivé praktizovanie STM je dôležité túto základnú učebnicu vlastniť.  
Prvé stretnutie kurzu je BEZPLATNÉ a nezaväzuje účastníka k tomu, aby v kurze pokračoval. Z tohto dôvodu sa kurzovné platí až po prvom stretnutí kurzu a je ho možné uhradiť do skončenia kurzu.

TECHNICKÉ zabezpečenie

On-line kurz bude prenášaný cez bezplatnú softvérovú aplikáciu pre videokonferencie ZOOM, ktorú si každý účastník kurzu bude musieť pred samotným kurzom do svojho počítača nainštalovať. Vzhľadom na veľkosť obrazu prosíme, aby účastníci používali počítače alebo väčšie tablety (nie mobily) a mali k dispozícii funkčný mikrofón a kameru ( či už externe alebo zabudované), aby mohla prebiehať komunikácia medzi lektormi a účastníkmi. 

Na on-line kurz STM sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky.
V prípade potreby kontaktujte ústredie Ligy pár páru: 0908722055 a/alebo

Tešíme sa na stretnutie s vami !