Ovulačné testy - One Step

ovutesty_a
0,38 € za kus

63 kusov na sklade
+

Minimálny počet  na jednu objednávku je 10 ks ( zodpovedá potrebe začiatočníčky pre jeden cyklus)
Max. množstvo na jednu objednávku je 30 ks.

AKO FUNGUJE OVULAČNÝ TEST?

Hladina luteinizačného hormónu (LH) sa zvyšuje tesne pred očakávanou ovuláciou. Testovanie prítomnosti LH je teda spoľahlivý spôsob zistenia ovulácie. Ovulácia prebehne v priebehu najbližších 24 až 48 hodín po pozitívnom výsledku testu.

Tekutinou, ktorá sa testuje, je moč. Po namočení prúžku do vzorky moču dôjde k jeho nasiaknutiu cez membránu. Ak je hladina LH dostatočne vysoká (test je pozitívny), objaví sa testovacia čiarka rovnako intenzívne sfarbená ako kontrolná čiarka testu. Ak je výsledok negatívny, testovacia čiarka sa nezafarbí (prípadne len slabo). Na kontrolu funkčnosti prúžku slúži kontrolná čiarka, ktorá sa objaví vždy, pokiaľ je test urobený správne.

NÁVOD NA POUŽITIE

Na použitie testu budete potrebovať:

 1. Čistý a suchý plastový pohárik alebo sklenenú nádobku
 2. Hodinky

Na uskutočnenie ovulačného testu je potrebné odobrať moč v priebehu dňa, najskôr o 10:00 (nepoužíva sa prvý ranný moč).

Pred odberom vzorky odporúčame približne na dve hodiny obmedziť príjem tekutín, aby nebol moč príliš zriedený a v dôsledku toho falošne negatívny.

Obal testovacieho prúžku otvorte bezprostredne pred testovaním.

 

AKO UROBIŤ TEST? (Stručný obrazový návod nájdete aj na každom obale ovulačného testu.)

1. Testovací prúžok a testovaný moč musia mať izbovú teplotu.

2. Testovací prúžok vyberte z obalu.

3. Testovací prúžok uchopte za farebné plastové držadlo tak, aby smeroval šípkou nadol, a kolmo ho ponorte do odobratej vzorky moču presne po rysku s označením MAX.
Po cca 10 sekundách testovací prúžok vyberte a položte ho vodorovne na suchú, čistú, nesavú plochu.

Upozornenie: Testovací prúžok nikdy neponárajte nad vyznačenú hranicu maxima - test by nebol presný.

4. V prípade dostatočnej hladiny LH sa objaví pozitívny výsledok v priebehu 1 minúty. Definitívny výsledok testu odpočítavame po 10 minútach. Výsledok odčítaný po viac ako 30 minútach sa už nedá považovať za spoľahlivý.

 

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU TESTU

Pozitívny výsledok testu (ovulácia sa dá očakávať v priebehu najbližších 24 až 48 hodín):
Na teste sa zreteľne objavia dve farebné čiarky (kontrolná a testovacia). Testovacia čiarka je rovnako tmavá alebo tmavšia ako čiarka kontrolná.

negresult

Negatívny výsledok testu (hladina LH nie je dostatočne vysoká):
Na teste sa objaví len kontrolná čiarka, testovacia čiarka sa neobjaví vôbec alebo je zafarbená slabšie ako kontrolná.

posresult
 
Neplatný:

invalidresult
Vo výsledkovej zóne sa neobjaví žiadna čiarka. Test zopakujte s novým testovacím prúžkom. Pokiaľ sa na teste opakovane neobjaví žiadna čiarka, kontaktujte distribútora.

 

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA

V ktorých dňoch cyklu testovať ?
V prvých cykloch (1 – 3) odporúčame začať testovať po skončení menštruácie alebo od objavenia sa prvého hlienu, najneskoršie od 10. dňa cyklu. V prípade, že má žena cykly kratšie ako 26 dní, odporúčame začať testovať od 7. dňa cyklu. Testujeme každý deň až do dňa objavenia sa pozitívneho výsledku. Pozitívny výsledok potvrdíme opakovaným testom približne o 2 hodiny po prvom pozitívnom teste. Nasledovný deň urobíme posledný test, ktorý by už mal byť negatívny.

 

UPOZORNENIE

 1. Testovací prúžok je určený na vonkajšie použitie.
 2. Testovací prúžok je jednorazový, nemôže sa použiť opakovane.
 3. Nepoužívajte prúžky po uplynutí lehoty použiteľnosti uvedenej na obale.
 4. Testovací prúžok nepoužívajte, ak je obal pri dodaní poškodený.
 5. Testovacie prúžky uchovávajte mimo dosahu detí.

 

PODMIENKY SKLADOVANIA:

 1. Testovacie prúžky skladujte v pôvodnom, uzavretom obale pri izbovej teplote.

 2. Chráňte pred priamym svetlom, vlhkosťou a teplom.

 3. Chráňte pred mrazom.

 4. Obal testovacieho prúžku otvorte bezprostredne pred vykonaním testu.